Ekonomistyrningens påverkan på värdering av nystartade företag

Lästid: 2-3 minuter. En studie undersökte om ekonomistyrning, som implementerats av nystartade företag, påverkar värdering av dessa företag. Forskarna undersökte ett internationellt urval av nystartade företag, inklusive detaljerad information om införande av ekonomistyrning och företagens finansiella historik. Studien omfattar 66 nystartade företag som grundades mellan 1990 och 2008 och som hade tagit in extern finansiering.

Ekonomistyrningens påverkan på värdering

Forskarna bad respondenterna identifiera det kalenderår som man formaliserat hade börja använda respektive 13 olika styrmedel, vilka spänner över större funktioner/processer: (1) finansiell planering, (2) ekonomisk utvärdering, (3) personalplanering, (4) utvärdering av personalresurser, (5) strategisk planering, (6) produktutveckling, (7) säljmål, (8) försäljningspipeline, (9) investeringsgodkännande (10) kundrelationer, (11) partnerskapshantering, (12) marknadsföring och branding, och (13) kvalitet.

Påverkan på värdering

Forskarna fann att högre förekomst av ekonomistyrning, mätt som antalet styrmedel som införts vid årets slut omedelbart före finansieringsrundan, har positiv inverkan på företagets värdering. Forskarna fann också att investerare värdesätter ekonomistyrning mer än vad långivare gör. Dessa effekter är starkare för nystartade företag som är verksamma på starkt konkurrensutsatta marknader och som har högre tillväxt. Forskarna fann också en positiv relation mellan förändring i intensitet i användning av styrmedel och förändringar i företagets värdering.

Vid djupare analys fann forskarna dessutom att företag som kopplar ihop sina styrmedel med företagets strategiska positionering belönas med högre värdering. Detta betyder att styrmedel som implementerar strategi upplevs vara viktigare och mer värdefull än andra typer styrmedel.

Slutsatser

Sammantaget ger studien nya bevis i debatten om fördelarna med formell ekonomistyrning i nystartade företag. Studien pekar på  att investerare av nystartade företag anser att formell styrning leder till bättre beslut och/eller att användning av styrmedel signalerar kvalitet i företaget samt framtida tillväxtpotential. Således belönas formell ekonomistyrning med högre företagsvärdering.

Resultaten från studien är synnerligen betydelsefulla för nystartade företag som söker extern finansiering, till exempel via venture capital bolag eller privata investerare.

 

Referenser:

Davila, T., Foster, G. & Jia, N., 2015. The Valuation of Management Control Systems in Start-Up Companies: International Field-Based Evidence. European Accounting Review 24 (2), 207-239.
Tillgänglig på: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09638180.2014.965720

Mer från InventiveBoard


Innovationer och prestation inom tillverkningsindustrin

Lästid: 2-3 minuter. Små och medelstora företag verksamma inom tillverkningsindustrin ger ett betydande bidrag till den ekonomiska tillväxten. Men den största delen av forskning om innovationer och prestation inom tillverkningsindustrin har fokuserat på stora organisationer. Drivkrafter för innovationer En studie har dock identifierat drivkrafter för innovationer…

Läs mer

Bör man budgetera innovation?

Uppskattad lästid: 4-6 minuter. Bör man budgetera innovation? Organisationer efterlyser allt större budgetstyrning av sina produktinnovationsprocesser. Viktiga orsaker till denna fokus är dels kostnader i sig för produktinnovation, och dels behovet av att förbättra företagens ekonomiska resultat genom innovationssatsningar. Däremot har tidigare forskning funnit ett antal…

Läs mer