Support för innovation

Här finns svar på vanligt förekommande frågor om InventiveBoard. Kontakta oss gärna om du inte hittar det du söker.

 • Är det lätt att komma igång med InventiveBoard?

  Ja! Du kommer att kunna starta ditt första innovationsprojekt inom en dag. I och med att InventiveBoard är helt molnbaserat, så loggar du och dina kollegor in från dator, surfplatta eller mobil, utan att behöva installera eller ladda ner något.

 • Är det möjligt att bara involvera delar av företaget?

  Ja! Du har möjlighet att specificera grupper såsom avdelningar eller enskilda individer för varje utmaning.

 • Är InventiveBoard en säker applikation?

  Ja! Vi skyddar all datatrafik genom kryptering https-protokoll.

 • Hur kommer vi igång med innovationsarbetet?

  InventiveBoard erbjuder tre workshops förutom utbildning i innovationsledning; implementering, utmaningsworkshop och innovationsworkshop.

  • Implementering, första hjälpen. Vi hjälper er att starta upp er innovationsprocess, där InventiveBoards applikation används som systemstöd.
  • Utmaningsworkshop. Företagsledningen, tillsammans med utvalda individer, diskuterar, undersöker och planerar vilka utmaningar som man vill att företaget ska jobba med under kommande tid. Kanske gäller det 3 månader, 6 månader eller upp till ett år. Ibland är det inte uppenbart vilka problem och utmaningar man har, och framförallt inte hur man ska definiera dem. Att vara proaktiv och påverka inom vilka områden man vill att medarbetarna ska lämna in sina idéer är viktigt. Det fokuserar deras energi, som då läggs på något som är viktigt för organisationens utveckling.
  • Idea jam. En intensiv session i innovations- och kreativitetsarbete för er organisations medarbetare. Workshopen är avsedd att generera nya idéer och bedrivs vanligtvis med en grupp på 10-25 personer. Vi samlar upp idéer till möjliga innovationer som sedan diskuteras, utvecklas och prioriteras under workshopen. Vid dagens slut kommer ni att ha en lista över potentiella innovationer för ert företag.
 • Hur många idéer måste man få in för att få fram en innovation?

  Det beror på situation och målsättning. Hur många leads måste ni ha för att vara säkra på att ni får till ett avslut och får en ny kund? På samma sätt som försäljningsprocessen kräver kvantitet för att få kvalitet så fungerar innovationsprocessen på samma sätt i detta avseende.

  Även i innovationsprocessen handlar det om att få in tillräckligt många idéer för att få fram en idé som genomgår hela processen och faktiskt genomförs på ett framgångsrikt sätt. Hur många idéer som krävs påverkas av karaktärer på idén. Är den enkel att genomföra och har liten risk? Då krävs färre idéer för att få fram en innovation. Däremot, är idén av radial art och innebär både en stor investering och risk? Då behövs det fler idéer för att få fram en sådan som man vill satsa på, håller du inte med?

 • Hur skapar man en utmaning som bara gäller för ledningen?

  Grunden är att alla medarbetares idéer är värda att fånga upp och göra något av. Men du kan enkelt anpassa verktyget så att vissa utmaningar bara gäller för ledningen eller styrelsen. Det gäller även vissa specifika utmaningar som gäller för vissa experter, som ni kanske har inhouse, eller som ni specifikt bjuder in för en specifik utmaning. Det går dessutom att involvera en extern expert i endast röstnings-momentet om du vill det.

 • Kan man outsourca projektledningen av innovationssatsningen till InventiveBoard?

  Ja, InventiveBoard kan bistå med koordinering av er idéhantering. Kontakta oss för mer information.

 • Måste alla medarbetare bidra till alla olika utmaningar?

  Nej, en av poängerna med InventiveBoard är att undvika detta. Med InventiveBoard kan du enkelt välja vilka utmaningar som är intressanta för respektive individ eller kollega och endast bjuda in de som är relevanta för uppgiften.

 • När börjar jag se resultat?

  När tror du att du kan du att ni kommer att komma på idén som kommer förbättra marginalen för den processen, förbättra den produkten eller tjänsten? Har ni råd att chansa? Beroende hur långt ni kommit internt med att värdesätta medarbetarnas idéer och beroende på hur väl upparbetade strategier och planer så går det såklart olika fort. Räkna med att satsa på er innovation i 1-2 år, åtminstone, för att verkligen ha förbättrat er innovationsförmåga. Men redan efter första månaden kan ni se idéer rulla in. 

 • Vad kan InventiveBoard användas till?

  Fantasin sätter gränserna – du kan använda InventiveBoard som stöd för alla typer av utvecklingsarbeten.

  De vanligaste användningsområdena för ett idéhanteringssystem brukar vara:

  • Produktutveckling
  • Processförbättring
  • Affärsutveckling
  • Kostnadsreducering
  • Samarbetsprojekt med kunder, konkurrenter, leverantörer och partners
  • Mötesdokumentation (verktyg för workshops och planeringsdagar)
  • Lösa specifika intern- eller kundproblem
  • Genomföra idea / innovation jams eller hackatons.
 • Vad kostar InventiveBoard?

  Upp till 100 användare: 79 SEK/användare/månad

  101 till 250 användare: 69 SEK/användare/månad

  251 till 500 användare: 59 SEK/användare/månad

  Fler än 500 användare: vänligen kontakta oss

 • Vem administrerar InventiveBoard?

  Först och främst: InventiveBoard är superenkelt att hantera. Men om du behöver extra hjälp eller resurs för att driva ert innovationsarbete framåt kan vi hjälpa till.  Vi på InventiveBoard kan administrera, projektleda och följa upp ert arbete. Hör av dig så ser vi till att ni får det ni behöver.

 • Vem ska använda InvenitveBoards idéhanteringssystem?

  InventivetiveBoard bör användas av alla avdelningar på ditt företag:

  Marknad, personal, försäljning, juridik, eventplanering, strategiutveckling, forskning och utveckling, informationssystem (IS), redovisning, kvalitétsförbättring, kundservice, kommunikation och administration.

 • Vilka organisationer kan använda InventiveBoard?

  InventiveBoard passar produktbolag, tjänstebolag, utvecklingsbolag och gasell-företag. Gemensamt för de som får ut mest värde från InventiveBoard är de som vill utvecklas. På riktigt. Vissa företag är inte beredda att göra vad som krävs för förändring, på individuell samt gruppnivå. Trivs man allt för mycket med hur det är nu, så är inte InventiveBoard något för er. Men för er som verkligen vill utvecklas, grattis! Det är också bra om ni är ca 20 personer och uppåt, i organisationen eller det partner / nätverk som involverar sig i er utveckling. Då uppstår säkert svårigheter att träffas, att samarbeta och att prata om idéer och utveckling. Dessutom, om ni håller till på flera geografiska platser så är InventiveBoard helt rätt för er!