Vad menas med innovation?

Uppskattad lästid: 1-2 minuter.  Vad är skillnaden mellan innovation, idé, uppfinning och förbättringsförslag? Vad menas med innovation?? De används ofta lite slarvigt, och beroende på vem man pratar med så passar olika ord bättre in. Innovation har i vissa kretsar nästan blivit en klyscha, ett modeord, som alla vill säga, prata om, men som faktiskt få behärskar. Än mindre innovationsledarskap, dvs. innovation management.

 

Vad menas med Innovation?

 

 

Definition av en innovation?

Definitioner finns det gått om, och några kan man hitta här:

 

Vi nöjer oss med att säga att en innovation är en idé eller förbättringsförslag, som är annorlunda eller unik och som kommer till användning, som någon värderar och/eller är villiga att betala för.

 

Vad menas med innovation, och är det så viktigt hur man definierar det?

Är det inte så att en idé utan användare kan vara en uppfinning. En uppfinning med användare som värderar eller vill betala för är en innovation? Det ni kanske börjar förstå är att innovation är en post-definition av en aktion/genomförande. Dvs, det är konsekvensen av att en idé genomförs och kommer till nytta. Hur man definierar det är av mindre vikt anser jag, så länge man pratar samma språk, dock är jag fast övertygad att strategiskt arbeta med sin innovationsförmåga är av högsta prioritet för ett företag. En som har mycket kunskap och åsikter om innovation är vår VD Joakim, som lyckats grunda ett bolag med grunden att hjälpa bolag med innovation.

 

Olika typer av innovation

Det som också är värt att poängtera är att innovationer kan ske på många olika sätt, inom olika områden. Det är vanligt att prata om:

  1. Produktinnovation
  2. Processinnovation
  3. Marknadsföringsinnovation
  4. Organisationsinnovation eller affärsmodell innovation
  5. Teknologiskt innovation

 

När du tänker innovation, tänker du då på alla dessa fem typer?”

 

Att ta med dig:

  • Vilken typ av innovation kittlar mest för dig med tanke på din erfarenhet och kompetens? (utgå från dina preferenser)
  • Vad skulle din organisations eller företag dra mest nytta av, process eller kanske en organisationsinnovation eller något annat?
    (utgå från era behov)

 

Ps. Nästa gång går vi igenom om Innovationschefer verkligen behövs?

Mer från InventiveBoard


Ekonomistyrning och den entreprenöriella processen

Ungefärlig lästid: 2-3 min. Hur arbetar framgångsrika entreprenöriella företag med ekonomistyrning och den entreprenöriella processen? Detta undersöktes i en studie. Huvudsyftet med studien var att bidra till vår förståelse av hur styrelsen i entreprenöriella företag använder ekonomistyrning, särskilt relaterade till den entreprenöriella processen. Studien konceptualiserade ekonomistyrning…

Läs mer

Ekonomistyrning vid radikala innovationer

Ungefärlig lästid: 2-3 min. En studie undersökte ekonomistyrning vid radikala innovationer. Specifikt handlade studien om hur och varför olika typer av ekonomistyrning används: (1) i olika faser av radikala innovationsprojekt, och (2) i innovationsprojekt som visar olika grader av radikalitet. Fallstudier genomfördes avseende fyra innovationsprojekt (två…

Läs mer