Vad är innovation - egentligen?

Det är viktigt att använda ett språkbruk som alla förstår och som man kan komma överens om, innan man fördjupar sig ytterligare. Det finns flera termer som används i samband med innovation, tex idé, uppfinning och förbättringsförslag. Det finns säkerligen ytterligare ord som du associerar till innovation, men låt oss börja här. Vi hoppas du ska få dig en mental bild som hjälper dig att placera in begreppet innovation.

Bakgrund

Innovation används ofta lite slarvigt, och beroende på vem man pratar med så passar begreppet mer eller mindre bra in. Ständiga förbättringar, utveckling, design thinking, human-centred design FoU (R&D) är andra begrepp som förekommit genom åren. Innovation har nästan blivit en klyscha, ett modeord, som många vill säga men som få faktiskt behärskar. Wikipedia säger såhär: ”The term innovation can be defined as something original and more effective and, as a consequence, new, that ‘breaks into’ the market or society”. Vi nöjer oss med: ”En innovation är en idé eller förbättringsförslag, som är annorlunda eller unik givet att det: kommer till användning, samt att någon värderar det och/eller är villiga att betala för.”

Uppfinning eller bara en idé?

Är det inte så att en idé utan användare kan vara en uppfinning? En uppfinning med användare som värderar eller vill betala för är en innovation? Det ni kanske börjar förstå är att innovation är en post-definition av en aktion och genomförande. Det är alltså konsekvensen av att en idé genomförs och kommer till nytta.

Olika innovationsområden

Det som också är värt att poängtera är att innovationer kan ske på många olika sätt, inom olika områden. Det är vanligt att prata om:

  • Produktinnovation
  • Processinnovation
  • Marknadsinnovation
  • Organisatiorisk innovation
  • Affärsmodell innovation
  • Teknologisk innovation

Vill du veta hur innovation relaterar till idéhanteringssystem?

Klicka här