Upptäcka eller exploatera affärsmöjligheter

Upptäcka eller exploatera affärsmöjligheter

Att upptäcka eller exploatera affärsmöjligheter, det har en studie undersökt av Simons (1995). Via ekonomistyrning  i olika delar av innovationsprocessen och effekterna på företagens prestation. Studien använder Simons (1995) ramverk ’levers of control’ för att undersöka hur chefer samtidigt försöker balansera aktiviteter för att upptäcka och exploatera affärsmöjligheter, där detta ställer motstridiga krav på företagen. Ramverket ’levers of control’ användes för att beskriva fyra olika grupper av styrmedel: värderings-, gränsskapande-, interaktiva- och diagnostiska styrmedel för ekonomistyrning.

 

Upptäcka eller exploatera affärsmöjligheter

Enligt Simons ger en väl avvägd användning av styrmedel företag förutsättningar att undvika hot, tillvarata möjligheter, få information om kritiska prestationsmått, och förmedlar företagets värderingar till medarbetare.

 

Aktivitet i innovationsprocessen

Med hjälp av enkätdata, som forskaren samlade in från toppchefer i 400 företag, visar studien att användningsmönster och beroendeförhållanden mellan styrmedlen och dess samband prestation, varierar beroende på aktivitet i innovationsprocessen (upptäcka eller exploatera affärsmöjligheter).

Resultaten av studien visar att styrmedel är oberoende kopplade till förbättrad prestation i företag som är specialiserade på att antingen upptäcka och exploatera affärsmöjligheter. Detta tyder på att styrmedelen fungerar som supplementerande snarare än som kompletterande styrmedel i detta sammanhang. Men i ambidextra företag, som både ägnar sig åt att upptäcka eller exploatera affärsmöjligheter, visade sig diagnostiska och interaktiva styrmedel däremot vara beroende av varandra i dess inverkan på prestanda.

Vidare finns vissa tecken på att både den kombinerade och balanserade användningen av styrmedel bidrar till att skapa en dynamisk spänning som krävs för att hantera motstridiga delar av innovationsprocessen, dvs om man hoppas upptäcka och/eller exploatera affärsmöjligheter.

 

Referenser

Bedford, D.S., 2015. Management control systems across different modes of innovation: Implications for firm performance. Managent Accounting Research. http://dx.doi.org/different-modes-of-innovation

Simons, R., 1995. Levers of Control. Harvard University Press, Boston

Mer från InventiveBoard


Budgettider för Innovation

Ungefärlig lästid: 2-3 minuter. Det är nu dags att sätta upp era innovationsmål för 2016! Det är budgettider och ni skall besluta hur era resurser skall fördelas nästa år. Här är vad som sker varje år; någon gång under 2016 kommer det att finnas ett…

Läs mer

Öppen innovation och innovationskultur

Ungefärlig lästid: 5-7 min. Forskare har undersökt öppen innovation och innovationskultur. Specifikt fokuserade man på kulturella dimensioner av det så kallade ”icke-uppfunnet-här” (IUH) syndromet, risktagande, och ledningens stöd för innovationsarbetet.     Forskarna studerade innovationskulturer inom tre affärsenheter (två affärsenheter med slutna innovationer och en affärsenhet med öppen…

Läs mer