Styrsystem påverkar kreativitet positivt

 

Styrsystem-påverkar-kreativitet-positivt

En studie gav insikter om de kanaler genom vilka ekonomistyrning och styrsystem utövar ett inflytande på produktinnovation genom att undersöka i vilken utsträckning olika former av styrsystem, dvs. värdesystem, diagnostiska styrsystem och interaktiva styrsystem, är direkt förknippade med olika faserna i innovationsprocesser.

Styrsystem påverkar kreativitet positivt

Forskarna använde enkätdata som samlats in från 118 medelstora och stora spanska företag. Man fann att värdesystem och interaktiva system har signifikant påverkan på kreativitet, samordning och kunskapsintegration, samt filtreringsfaser av innovationsprocesser. Forskarna fann också att signifikantnivån och riktning av denna påverkan varierar beroende på entreprenöriell orientering av företag.

Entreprenöriell orientering

Genom att lyfta fram betydelsen av entreprenöriell orientering vid utformningen av ekonomistyrning på produktinnovationsprocesser, visar denna studie att man bör vara försiktig med att generalisera de förväntade effekterna av styrning på innovation. Dessa system bör anpassas dels efter företagets entreprenöriella orientering, och dels efter faserna i den entreprenöriella processen.

 

Referenser:

Bisbe, J., Malagueno, R., 2015. How control systems influence product innovation processes: examining the role of entrepreneurial orientation. Accounting and Business Research 45 (3), 356–386.

Tillgänglig på http://www.tandfonline.com/controlsystem/productinnovation/creativity

Mer från InventiveBoard


Ekonomistyrning och decentralisering av forskning och utveckling

Vilka är de organisatoriska förutsättningar som påverkar fördelningen av beslutanderätt från multinationella företags huvudkontor till deras utländska FoU dotterbolag? En färsk studie har en del intressanta resultat i denna fråga. Om specifika forskning och utvecklings (FoU) aktiviteter är i ett tidigt skede och inriktade mot…

Läs mer

Medarbetare som användardrivna innovatörer

Beräknad lästid: 1-2 minuter.     Användadrivna innovatörer Tidigare forskning har studerat så kallad ’användardriven innovation’ eller ‘användardrivna innovatörer’ där man har fokuserat på organisationer som potentiella användarinnovatörer. Med användarinnovatörer menas att man skapar en innovation för egen användning i någon form. Dock finns lite kunskap…

Läs mer