Styrsystem påverkar kreativitet positivt

 

Styrsystem-påverkar-kreativitet-positivt

En studie gav insikter om de kanaler genom vilka ekonomistyrning och styrsystem utövar ett inflytande på produktinnovation genom att undersöka i vilken utsträckning olika former av styrsystem, dvs. värdesystem, diagnostiska styrsystem och interaktiva styrsystem, är direkt förknippade med olika faserna i innovationsprocesser.

Styrsystem påverkar kreativitet positivt

Forskarna använde enkätdata som samlats in från 118 medelstora och stora spanska företag. Man fann att värdesystem och interaktiva system har signifikant påverkan på kreativitet, samordning och kunskapsintegration, samt filtreringsfaser av innovationsprocesser. Forskarna fann också att signifikantnivån och riktning av denna påverkan varierar beroende på entreprenöriell orientering av företag.

Entreprenöriell orientering

Genom att lyfta fram betydelsen av entreprenöriell orientering vid utformningen av ekonomistyrning på produktinnovationsprocesser, visar denna studie att man bör vara försiktig med att generalisera de förväntade effekterna av styrning på innovation. Dessa system bör anpassas dels efter företagets entreprenöriella orientering, och dels efter faserna i den entreprenöriella processen.

 

Referenser:

Bisbe, J., Malagueno, R., 2015. How control systems influence product innovation processes: examining the role of entrepreneurial orientation. Accounting and Business Research 45 (3), 356–386.

Tillgänglig på http://www.tandfonline.com/controlsystem/productinnovation/creativity

Mer från InventiveBoard


Prestationsmätning som stödjer innovation

Hur kan prestationsmätning hjälpa team att bli framgångsrika med innovationsarbete? Många chefer och ledare har insett att processfokuserade och multifunktionella team dramatiskt kan förbättra hur företag levererar produkter och tjänster till kunder. Traditionella prestationsmätningssystem har inte bara misslyckats med att stödja dessa team, utan också…

Läs mer

Att skapa en innovationskultur

Ungefärlig lästid: 3-5 min. Förstör ensidiga konversationer era ansträngningar att skapa en innovationskultur? Ni försöker lyssna på era medarbetare. Ni använder en förslagslåda, håller brainstorming sessioner, och gör chefer tillgänglig för att lyssna på medarbetarnas åsikter. Men vad händer sedan? Lämnar ni era medarbetare utanför…

Läs mer