Styrmedel för olika organisationsmetoder vid innovation

En studie fokuserade på sambanden mellan innovation och styrmedel. Detta gjordes genom att studera styrmedel vid interaktiv användning (i motsats till diagnostik användning). Genom att använda enkätdata som samlats in från 57 medelstora spanska företag, fann forskarna att individuella styrmedel valdes beroende på organisationsmetod vid innovationsarbete (OVI; intuitiv, systematisk, eller strategisk).

Man fann också att output med produktinnovationer påverkas av huruvida OVI och interaktiva styrmedel har liknande kognitiva modeller och om informationsinnehållet som tillhandahålls av styrmedlen svarar på de prioriterade behoven uppfattas i OVI. Resultaten visar dock på negativt samband, vilket var mycket överraskande. En trolig förklaring är att förmågan att effektivt motverka dysfunktionelitet i innovationsarbetet är mer sannolikt när ny typ av information tillförs projektet. I stället för att replikera befintliga mönster, kan styrmedel med ny typ av information medverka till att införa diversitet, nya perspektiv, och även lägga grunden för radikala innovationer.

 

Referenser:

Bisbe, J., Malagueno, R., 2009. The choice of interactive control systems under different innovation management modes. European Accounting Review, 18 (2), 371-405.

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09638180902863803#.VIoWE1h0xD8

Mer från InventiveBoard


God Jul och Gott Nytt År

Läs mer

Ekonomistyrning vid tjänsteinnovationer

  Uppskattad lästid: 4-6 minuter. En studie undersökte ’best practice’ av ekonomistyrning relaterad tjänsteinnovationer. Detta gjordes genom kvalitativa djupintervjuer med chefer i tio framgångsrika företag. Företagen hade stor fokus på just tjänsteinnovation. Forskaren fann att ekonomistyrning som implementerats kring tjänsteinnovation, i dessa företag, var enkla, endimensionella…

Läs mer