Styrmedel för olika organisationsmetoder vid innovation

En studie fokuserade på sambanden mellan innovation och styrmedel. Detta gjordes genom att studera styrmedel vid interaktiv användning (i motsats till diagnostik användning). Genom att använda enkätdata som samlats in från 57 medelstora spanska företag, fann forskarna att individuella styrmedel valdes beroende på organisationsmetod vid innovationsarbete (OVI; intuitiv, systematisk, eller strategisk).

Man fann också att output med produktinnovationer påverkas av huruvida OVI och interaktiva styrmedel har liknande kognitiva modeller och om informationsinnehållet som tillhandahålls av styrmedlen svarar på de prioriterade behoven uppfattas i OVI. Resultaten visar dock på negativt samband, vilket var mycket överraskande. En trolig förklaring är att förmågan att effektivt motverka dysfunktionelitet i innovationsarbetet är mer sannolikt när ny typ av information tillförs projektet. I stället för att replikera befintliga mönster, kan styrmedel med ny typ av information medverka till att införa diversitet, nya perspektiv, och även lägga grunden för radikala innovationer.

 

Referenser:

Bisbe, J., Malagueno, R., 2009. The choice of interactive control systems under different innovation management modes. European Accounting Review, 18 (2), 371-405.

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09638180902863803#.VIoWE1h0xD8

Mer från InventiveBoard


Förslagslåda vs idéhanteringssystem

Ungefärlig lästid: 5-7 min   Vem kom på idén ”förslagslåda”? Den skulle jag vilja prata med. Vem influerade till att förslagslådan skulle införas på företag och organisationer på 80- och 90 talet? Å andra sidan har den gamla ineffektiva förslagslådan som medarbetare fasar över lett till vad som…

Läs mer

Att generera idéer för kontinuerlig innovation

En studie undersökte förmågan att generera idéer till innovationer i stora organisationer. Förmågan att generera idéer innefattar lednings- och organisatoriska processer för att stimulera, identifiera, välja och implementera idéer. För att undersöka hur denna förmåga manifesteras och används i företag, genomförde forskare fallstudier av fyra…

Läs mer