Resursallokering och innovationer

Det är allmänt känt att det är avgörande för ett företags konkurrenskraft och långsiktiga överlevnad att man lyckas introducera nya produkter på marknaden. En studie undersökte resultatet av produktutveckling i ett stort antal nordamerikanska och europeiska organisationer, och olika best practice som ledde fram till detta resultat. Ett resultat i studien är mycket intressant.

Studien fann att organisationer med en stark resurstilldelning har 40 procent högre framgång med produktutveckling! Resurstilldelning är också starkt korrelerad till effekten av och lönsamheten för ett företags produktsatsningar. Det är viktigt att notera att resurser inte ska uppfattas som enbart budgetar. Till exempel är resursertilldelning avseende medarbetare också viktigt för framgångsrik utveckling av nya produkter. Studien fann att även om organisationer hade de rätta processerna på plats, hade medarbetare ibland tilldelas upp till sex olika projekt eller så hade de tilldelats FoU utöver sina ”riktiga” arbetsuppgifter.

Slutsatsen är att ansvariga chefer måste ha nödvändiga resurser för att finansiera idéer som har viss potential.

 

Referenser:

Cooper, R.G., 1998. Benchmarking new product performance: results of the best practices study. European Management Journal 16 (1), 1-17.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237397000698

Mer från InventiveBoard


Behövs en innovationschef egentligen?

Uppskattad lästid: 2-3 minuter. Innovation är viktigt. Det tror jag många kan hålla med om. För att bibehålla konkurrentkraft, för att öka tillväxten, för att inte bli frånsprungen eller för att inspirera och behålla personal. Anledningarna är många. Men att dedikera specifika resurser, i form av en…

Läs mer

Kan innovationsprocesser generaliseras?

Uppskattad lästid: 2-3 minuter. Kan innovationsprocesser generaliseras? Detta är en mycket intressant fråga! Om innovationsprocesser går att generalisera betyder det att vi kan lära oss någonting av de företag som idag är framgångsrika med sitt innovationsarbete. Eftersom innovationer i sig är av vitt skilda karaktärer. En vanlig begreppsbild…

Läs mer