Resursallokering och innovationer

Det är allmänt känt att det är avgörande för ett företags konkurrenskraft och långsiktiga överlevnad att man lyckas introducera nya produkter på marknaden. En studie undersökte resultatet av produktutveckling i ett stort antal nordamerikanska och europeiska organisationer, och olika best practice som ledde fram till detta resultat. Ett resultat i studien är mycket intressant.

Studien fann att organisationer med en stark resurstilldelning har 40 procent högre framgång med produktutveckling! Resurstilldelning är också starkt korrelerad till effekten av och lönsamheten för ett företags produktsatsningar. Det är viktigt att notera att resurser inte ska uppfattas som enbart budgetar. Till exempel är resursertilldelning avseende medarbetare också viktigt för framgångsrik utveckling av nya produkter. Studien fann att även om organisationer hade de rätta processerna på plats, hade medarbetare ibland tilldelas upp till sex olika projekt eller så hade de tilldelats FoU utöver sina ”riktiga” arbetsuppgifter.

Slutsatsen är att ansvariga chefer måste ha nödvändiga resurser för att finansiera idéer som har viss potential.

 

Referenser:

Cooper, R.G., 1998. Benchmarking new product performance: results of the best practices study. European Management Journal 16 (1), 1-17.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237397000698

Mer från InventiveBoard


Ekonomistyrning och decentralisering av forskning och utveckling

Uppskattad lästid: 5-7 minuter. Vilka är de organisatoriska förutsättningar som påverkar decentralisering av beslutanderätt från multinationella företags huvudkontor till deras utländska dotterbolag där forskning och utveckling (FoU) sker?  Bör organisationer decentralisera FoU eller inte? En studie har intressanta resultat i denna fråga. Forskarna kontaktade 272 tyska FoU-enheter och…

Läs mer

Idéer är inget, genomförandet är allt!

Uppskattad lästid: 3-4 minuter.   Men, du menar väl inte att kassa idéer kan vara så bra att det går att tjäna pengar på dem? Jo, det menar jag. Och Yo ska hjälpa mig att övertyga dig. Idéer är inget:   Appen Yo – idéer…

Läs mer