Resursallokering och innovationer

Det är allmänt känt att det är avgörande för ett företags konkurrenskraft och långsiktiga överlevnad att man lyckas introducera nya produkter på marknaden. En studie undersökte resultatet av produktutveckling i ett stort antal nordamerikanska och europeiska organisationer, och olika best practice som ledde fram till detta resultat. Ett resultat i studien är mycket intressant.

Studien fann att organisationer med en stark resurstilldelning har 40 procent högre framgång med produktutveckling! Resurstilldelning är också starkt korrelerad till effekten av och lönsamheten för ett företags produktsatsningar. Det är viktigt att notera att resurser inte ska uppfattas som enbart budgetar. Till exempel är resursertilldelning avseende medarbetare också viktigt för framgångsrik utveckling av nya produkter. Studien fann att även om organisationer hade de rätta processerna på plats, hade medarbetare ibland tilldelas upp till sex olika projekt eller så hade de tilldelats FoU utöver sina ”riktiga” arbetsuppgifter.

Slutsatsen är att ansvariga chefer måste ha nödvändiga resurser för att finansiera idéer som har viss potential.

 

Referenser:

Cooper, R.G., 1998. Benchmarking new product performance: results of the best practices study. European Management Journal 16 (1), 1-17.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237397000698

Mer från InventiveBoard


Att generera idéer för kontinuerlig innovation

En studie undersökte förmågan att generera idéer till innovationer i stora organisationer. Förmågan att generera idéer innefattar lednings- och organisatoriska processer för att stimulera, identifiera, välja och implementera idéer. För att undersöka hur denna förmåga manifesteras och används i företag, genomförde forskare fallstudier av fyra…

Läs mer

Ekonomistyrning som en motor för innovation

  En ny studie undersökte förhållandet mellan ekonomistyrning (som del inom begreppet redovisning) och innovativ verksamhet. Man undersökte hur ekonomistyrning utvecklade kunskap som fungerade som en motor för innovation. Studien var ett försök till att utforska vilken roll ekonomistyrning har genom sina performativa effekter så…

Läs mer