Resursallokering och innovationer

Det är allmänt känt att det är avgörande för ett företags konkurrenskraft och långsiktiga överlevnad att man lyckas introducera nya produkter på marknaden. En studie undersökte resultatet av produktutveckling i ett stort antal nordamerikanska och europeiska organisationer, och olika best practice som ledde fram till detta resultat. Ett resultat i studien är mycket intressant.

Studien fann att organisationer med en stark resurstilldelning har 40 procent högre framgång med produktutveckling! Resurstilldelning är också starkt korrelerad till effekten av och lönsamheten för ett företags produktsatsningar. Det är viktigt att notera att resurser inte ska uppfattas som enbart budgetar. Till exempel är resursertilldelning avseende medarbetare också viktigt för framgångsrik utveckling av nya produkter. Studien fann att även om organisationer hade de rätta processerna på plats, hade medarbetare ibland tilldelas upp till sex olika projekt eller så hade de tilldelats FoU utöver sina ”riktiga” arbetsuppgifter.

Slutsatsen är att ansvariga chefer måste ha nödvändiga resurser för att finansiera idéer som har viss potential.

 

Referenser:

Cooper, R.G., 1998. Benchmarking new product performance: results of the best practices study. European Management Journal 16 (1), 1-17.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237397000698

Mer från InventiveBoard


Bör man budgetera innovation?

Uppskattad lästid: 4-6 minuter. Bör man budgetera innovation? Organisationer efterlyser allt större budgetstyrning av sina produktinnovationsprocesser. Viktiga orsaker till denna fokus är dels kostnader i sig för produktinnovation, och dels behovet av att förbättra företagens ekonomiska resultat genom innovationssatsningar. Däremot har tidigare forskning funnit ett antal…

Läs mer

Agile development och innovation?

Beräknad lästid: 3-4 minuter. Inom IT-svängen så används ofta programmeringsutvecklings-metoder som Scrum och Kanban, som både ligger under området agile development. Agile betyder ju smidig/lättrörlig på svenska. Fokus ligger på att kund är involverad under själva utvecklingsprocessen. Detta istället för att reglera allt genom kontakt och…

Läs mer