Radikal innovation i etablerade företag

Radikal-innovation

Hur hjälper man till för att förbättra prestanda och innovationsförmåga, och vidare, finns radikal innovation i etablerade företag? En studie undersökte organisatorisk förmåga för att förbättra prestanda och förmåga, med avseende på radikal innovation, i etablerade företag och fann att förmågan för innovation i detta hänseende kunde delas upp i flera undergrupper.

 

4 förmågor för att öka radikal innovation

Dessa organisatoriska förmågor är
(1) förmåga till öppenhet,
(2) autonomiförmåga,
(3) integrationsförmåga och
(4) experimenteringsförmåga.

Studien föreslog fyra forsknings hypoteser, och undersökte sambandet mellan de fyra typer av organisatoriska förmågor och radikal innovation. Ett dataset om 112 företagsspecifika radikal innovations förmågor och prestandauppgifter om innovation, från topp 500 taiwanesiska tillverkningsföretag, samlades in via en postenkät. De multipla regressionsresultaten som genomfördes visar ett positivt samband mellan organisatoriska förmågor och förmågan att få fram radikal innovation.

 

Praktiska tips för radikal innovation

Vissa praktiska råd gavs av forskarna till företag för att utveckla radikal innovationsförmåga. Etablerade företag behöver olika uppsättningar av organisatoriska förmågor för att ta hand om hela processen att få fram radikala innovation, dvs:
(1) söka,
(2) planera,
(3) organisera och
(4) bevisa radikala idéer.
Forskarna rekommenderar att etablerade företag breddar sin organisations sökande efter idéer till externa källor, och att utforska brett.

 

Inkludera radikal och inkrementell innovation

Etablerade företag kan främja ambidexteritet i innovation, för att integrera och förbinda radikal innovation och inkrementell innovation. Självfallet är ett autonomt organisationsklimat och en företagskultur som stödjer och tolererar radikal innovation en nödvändig förutsättning för att främja radikal innovation. Slutligen måste företag med hög radikal innovationsprestanda entusiastiskt sondera och experimentera med alla delar i värdekedjans aktiviteter, såsom nya verktyg / koncept för FoU / produktivitetsförbättringar i tillverkning, marknader och användare.

 

Referenser:

Chang, Y.-C., Chang, H.-T., Chi, H.-R., Chen, M.-H., Deng, L.-L., 2012. How do established firms improve radical innovation performance? The organizational capabilities view. Technovation 32 (7-8), 441–451.

Tillgänglig på: http://www.sciencedirect.com/improve-radical-innovation-ability

Mer från InventiveBoard


Värdering av ekonomistyrning i nystartade företag

Ungefärlig lästid: 3-4 min.  En studie undersökte värdering av ekonomistyrning i nystartade företag, dvs hur användning av styrmedel påverkade värderingen av företaget när man tog in nytt kapital. Forskarna undersökte ett internationellt urval av nystartade företag, inklusive detaljer om deras implementerade ekonomistyrning och företagens finansiella historik….

Läs mer

Kontinuerlig innovation hos Google

Ungefärlig lästid: 6-8 min. Vissa företag lyckas med kontinuerlig innovation, andra inte. Historien är full av företag som en gång var föregångare inom innovation, men som sedan inte lyckats upprätthålla sin innovationsförmåga vid snabba omvärldsförändringar såsom teknikskiften. Några exempel på företag som inte klarade teknikskiften är…

Läs mer