Produktutveckling eller processförbättring?

Ungefärlig lästid: 5-7 min. Hur arbetar organisationer lämpligast med produktutveckling och processförbättring? Vad är viktigt relaterat till produktutveckling? Vad skall fokuseras på vid processförbättringar? Här är några praktiska tips.

 

Produktutveckling

Inkludera medarbetare från olika avdelningar för att generera och diskutera idéer till er produktutveckling. Efter mötet / workshopen kan utveckling och idégenereringen av nya idéer fortsätta digitalt. Många idéer kläcks inte på beställning, utan poppar upp när man minst anar det. Och att analysera och förbättra idéer sker kanske på samma sätt! Med ett digitalt verktyg möjliggörs att fortsätta utveckla även efter mötet är över.

Samla idéer, feedback, kommentarer och annan input på samma ställe. Människor från olika avdelningar bör enkelt kunna samarbeta kring samma ett fenomen. Även om de geografiskt inte sitter på samma kontor eller land. Produktutveckling mår ofta bra av att få perspektiv från försäljning, från marknad, utveckling och från produktägarna. Håller du inte med?

 

 1. Dela upp tiden för då idéer, insikter och förbättringsförslag är välkomna.
 2. När samarbete och utveckling av redan presenterade idéer ska ske.
 3. När röstningen ska ta över processen.
 4. Samt när beslut ska tas.
 5. Boka in ett flertal, beroende på tid och deadline, för att diskutera live, via webben eller runt ett bord. Då byts frågetecken mot förståelse.

Detta effektiviserar processen av att komma fram till en ny bra idé. Dessutom förankrar det förändringen som det innebär att genomföra en ny idé i organisationen.

 

Produktutveckling

 

Processförbättring

Att utveckla processer kan handla om små detaljer som får stor hävstång och påverkan. Detta görs ofta via god operativ kännedom. Det innebär ofta att för att kunna uppfatta de små detaljerna måste man vara nära verksamheten. Håller du inte med? Både chefer och medarbetare som faktiskt producerar produkten eller levererar tjänsten kan bidra till stora förbättringar.

Att göra det enkelt at lägga upp sitt förbättringsförslag och att det går fort är av central vikt. Att alla medarbetare får tillgång till verktyget är fundamentalt. Då allas bakgrund, kunskap och perspektiv är värdefulla då alla kan bidra till nya briljanta idéer, insikter och förbättringsförslag.

Idéhantering kan användas till både produktutveckling och processförbättring. Det beror helt och hållet på organisationen och vad man vill uppnå. Men det är vanligt är att man satsar sin tid på någon av dessa två områden först, för att vidga sitt scope senare.

 

Idéhantering kan också användas till:
 • Affärsutveckling
 • Kostnadsreducering
 • Samarbetsprojekt med kunder, konkurrenter, leverantörer och partners
 • Mötesdokumentation (verktyg för workshops och planeringsdagar)
 • Lösa specifika intern- eller kundproblem
 • Genomföra idea / innovation jams eller hackatons.

 

Läs mer om konkret produktutveckling tillsammans med konkurrenter här

Läs mer om hur man kommer igång med implementeringen här

Bilderna får vi tacka http://dryicons.com för.

Mer från InventiveBoard


Resursallokering och innovationer

Det är allmänt känt att det är avgörande för ett företags konkurrenskraft och långsiktiga överlevnad att man lyckas introducera nya produkter på marknaden. En studie undersökte resultatet av produktutveckling i ett stort antal nordamerikanska och europeiska organisationer, och olika best practice som ledde fram till…

Läs mer

Vad menas med innovation?

Uppskattad lästid: 1-2 minuter.  Vad är skillnaden mellan innovation, idé, uppfinning och förbättringsförslag? Vad menas med innovation?? De används ofta lite slarvigt, och beroende på vem man pratar med så passar olika ord bättre in. Innovation har i vissa kretsar nästan blivit en klyscha, ett modeord,…

Läs mer