Produktutveckling eller processförbättring?

Ungefärlig lästid: 5-7 min. Hur arbetar organisationer lämpligast med produktutveckling och processförbättring? Vad är viktigt relaterat till produktutveckling? Vad skall fokuseras på vid processförbättringar? Här är några praktiska tips.

 

Produktutveckling

Inkludera medarbetare från olika avdelningar för att generera och diskutera idéer till er produktutveckling. Efter mötet / workshopen kan utveckling och idégenereringen av nya idéer fortsätta digitalt. Många idéer kläcks inte på beställning, utan poppar upp när man minst anar det. Och att analysera och förbättra idéer sker kanske på samma sätt! Med ett digitalt verktyg möjliggörs att fortsätta utveckla även efter mötet är över.

Samla idéer, feedback, kommentarer och annan input på samma ställe. Människor från olika avdelningar bör enkelt kunna samarbeta kring samma ett fenomen. Även om de geografiskt inte sitter på samma kontor eller land. Produktutveckling mår ofta bra av att få perspektiv från försäljning, från marknad, utveckling och från produktägarna. Håller du inte med?

 

 1. Dela upp tiden för då idéer, insikter och förbättringsförslag är välkomna.
 2. När samarbete och utveckling av redan presenterade idéer ska ske.
 3. När röstningen ska ta över processen.
 4. Samt när beslut ska tas.
 5. Boka in ett flertal, beroende på tid och deadline, för att diskutera live, via webben eller runt ett bord. Då byts frågetecken mot förståelse.

Detta effektiviserar processen av att komma fram till en ny bra idé. Dessutom förankrar det förändringen som det innebär att genomföra en ny idé i organisationen.

 

Produktutveckling

 

Processförbättring

Att utveckla processer kan handla om små detaljer som får stor hävstång och påverkan. Detta görs ofta via god operativ kännedom. Det innebär ofta att för att kunna uppfatta de små detaljerna måste man vara nära verksamheten. Håller du inte med? Både chefer och medarbetare som faktiskt producerar produkten eller levererar tjänsten kan bidra till stora förbättringar.

Att göra det enkelt at lägga upp sitt förbättringsförslag och att det går fort är av central vikt. Att alla medarbetare får tillgång till verktyget är fundamentalt. Då allas bakgrund, kunskap och perspektiv är värdefulla då alla kan bidra till nya briljanta idéer, insikter och förbättringsförslag.

Idéhantering kan användas till både produktutveckling och processförbättring. Det beror helt och hållet på organisationen och vad man vill uppnå. Men det är vanligt är att man satsar sin tid på någon av dessa två områden först, för att vidga sitt scope senare.

 

Idéhantering kan också användas till:
 • Affärsutveckling
 • Kostnadsreducering
 • Samarbetsprojekt med kunder, konkurrenter, leverantörer och partners
 • Mötesdokumentation (verktyg för workshops och planeringsdagar)
 • Lösa specifika intern- eller kundproblem
 • Genomföra idea / innovation jams eller hackatons.

 

Läs mer om konkret produktutveckling tillsammans med konkurrenter här

Läs mer om hur man kommer igång med implementeringen här

Bilderna får vi tacka http://dryicons.com för.

Mer från InventiveBoard


Ekonomistyrning vid radikala innovationer

Ungefärlig lästid: 2-3 min. En studie undersökte ekonomistyrning vid radikala innovationer. Specifikt handlade studien om hur och varför olika typer av ekonomistyrning används: (1) i olika faser av radikala innovationsprojekt, och (2) i innovationsprojekt som visar olika grader av radikalitet. Fallstudier genomfördes avseende fyra innovationsprojekt (två…

Läs mer

Kapitalstrukturens påverkan på innovation

  I en studie argumenterade en forskare för att ett företags strategi kan hjälpa till att belysa de val ledningen gör avseende finansiering genom lån och riskkapital. Inom en viss industri, kommer företagets val att ta sig an konkurrens att bestämma det strategiska värdet för…

Läs mer