Produktdifferentiering som strategi

Lästid: 3-4 minuter. I dagens affärssammanhang som kännetecknas av omfattande konkurrens och tekniska förändringar, kan organisationer vinna konkurrensfördelar genom att upprätthålla hög innovationstakt. Hur påverkar då produktdifferentiering som strategi organisationers förmåga att driva innovation? Och vad är förhållandet mellan strategi, ekonomistyrning, och innovation? En grupp med forskare undersökte dessa frågor.

Ekonomistyrning beskrivs i studien i termer av styrpaket med tre olika styrmedel. Dessa styrmedel är  sociala nätverk, organisk innovationskultur, och formell styrning. Forskarna utvecklade en modell där man undersökte huruvida produktdifferentiering är associerad med mer omfattande innovation genom de tre styrmedlen.

Data samlades in genom en professionell byrå som administrerade undersökning via frågeformulär. Man fick svar från 100 verkställande direktörer i ryska industriföretag i S: t Petersburg-regionen, vilket är en svarsfrekvens på 21 procent. Se undersökningsmodell nedan.

Produktdifferentiering

(Källa: Chenhall et al., 2011., s. 101)

 

Produktdifferentiering och ekonomistyrning

Forskarna fann att produktdiversifiering faktiskt är relaterad med innovation. Dessutom verkar produktdifferentiering uppmuntra organisationer att engagera sig mer i sociala nätverk och att implementera organiska innovativa kulturer samt formell styrning. Detta stödjer argumenten för den avgörande roll som strategi har i utformningen av ekonomistyrning. Resultatet stöder också tanken att innovation är mer sannolikt när organisationer står inför kontinuerliga utmaningar att utveckla en mängd olika produkter för att tillgodose kundernas behov. Organisk innovationskultur och formell styrning har direkt koppling till innovation, medan sociala nätverk har en effekt på innovation genom att agera indirekt via dess samband med organisk innovationskultur.

Praktiska implikationer

Resultatet från studien innebär några praktiska implikationer för chefer och beslutsfattare:

  • Fokusera på produktdifferentiering som strategi. Produktdifferentiering driver högre nivåer av innovation.
  • Innovation förstärks av sociala nätverk, organisk innovationskultur, och formell styrning.

 

Referenser

Chenhall, R. H., J.-P. Kallunki, and H. Silvola. 2011. Exploring the relationships between strategy, innovation and management control systems: The roles of social networking, organic innovative culture and formal controls. Journal of Management Accounting Research 23 (1): 99–128.

Tillgänglig på: http://aaajournals.org/doi/abs/10.2308/jmar-10069

Mer från InventiveBoard


Idéer är inget, genomförandet är allt!

Uppskattad lästid: 3-4 minuter.   Men, du menar väl inte att kassa idéer kan vara så bra att det går att tjäna pengar på dem? Jo, det menar jag. Och Yo ska hjälpa mig att övertyga dig. Idéer är inget:   Appen Yo – idéer…

Läs mer

Innovation personas

Beräknad tidsåtgång: 1-2 minuter. Innovation handlar om människor. Det handlar om de roller medarbetare kan anta, de hattar medarbetarna sätter på sig, de Innovation personas medarbetarna intar.   Befolkningen är uppdelad – vem är du? Vissa av oss gillar nya saker, och andra är lite…

Läs mer