Produktdifferentiering som strategi

Lästid: 3-4 minuter. I dagens affärssammanhang som kännetecknas av omfattande konkurrens och tekniska förändringar, kan organisationer vinna konkurrensfördelar genom att upprätthålla hög innovationstakt. Hur påverkar då produktdifferentiering som strategi organisationers förmåga att driva innovation? Och vad är förhållandet mellan strategi, ekonomistyrning, och innovation? En grupp med forskare undersökte dessa frågor.

Ekonomistyrning beskrivs i studien i termer av styrpaket med tre olika styrmedel. Dessa styrmedel är  sociala nätverk, organisk innovationskultur, och formell styrning. Forskarna utvecklade en modell där man undersökte huruvida produktdifferentiering är associerad med mer omfattande innovation genom de tre styrmedlen.

Data samlades in genom en professionell byrå som administrerade undersökning via frågeformulär. Man fick svar från 100 verkställande direktörer i ryska industriföretag i S: t Petersburg-regionen, vilket är en svarsfrekvens på 21 procent. Se undersökningsmodell nedan.

Produktdifferentiering

(Källa: Chenhall et al., 2011., s. 101)

 

Produktdifferentiering och ekonomistyrning

Forskarna fann att produktdiversifiering faktiskt är relaterad med innovation. Dessutom verkar produktdifferentiering uppmuntra organisationer att engagera sig mer i sociala nätverk och att implementera organiska innovativa kulturer samt formell styrning. Detta stödjer argumenten för den avgörande roll som strategi har i utformningen av ekonomistyrning. Resultatet stöder också tanken att innovation är mer sannolikt när organisationer står inför kontinuerliga utmaningar att utveckla en mängd olika produkter för att tillgodose kundernas behov. Organisk innovationskultur och formell styrning har direkt koppling till innovation, medan sociala nätverk har en effekt på innovation genom att agera indirekt via dess samband med organisk innovationskultur.

Praktiska implikationer

Resultatet från studien innebär några praktiska implikationer för chefer och beslutsfattare:

  • Fokusera på produktdifferentiering som strategi. Produktdifferentiering driver högre nivåer av innovation.
  • Innovation förstärks av sociala nätverk, organisk innovationskultur, och formell styrning.

 

Referenser

Chenhall, R. H., J.-P. Kallunki, and H. Silvola. 2011. Exploring the relationships between strategy, innovation and management control systems: The roles of social networking, organic innovative culture and formal controls. Journal of Management Accounting Research 23 (1): 99–128.

Tillgänglig på: http://aaajournals.org/doi/abs/10.2308/jmar-10069

Mer från InventiveBoard


Best practice för att granska idéer

Ungefärlig lästid: 2-3 min. Denna bloggpost handlar om best practice för att granska idéer. Att få nya idéer är bara hälften av slaget. Men hur ser egentligen er granskningsprocess av idéerna ut?     Oavsett om ni använder en förslagslåda för att få lite feedback…

Läs mer

Innovationer och prestation inom tillverkningsindustrin

Lästid: 2-3 minuter. Små och medelstora företag verksamma inom tillverkningsindustrin ger ett betydande bidrag till den ekonomiska tillväxten. Men den största delen av forskning om innovationer och prestation inom tillverkningsindustrin har fokuserat på stora organisationer. Drivkrafter för innovationer En studie har dock identifierat drivkrafter för innovationer…

Läs mer