Produktdifferentiering som strategi

Lästid: 3-4 minuter. I dagens affärssammanhang som kännetecknas av omfattande konkurrens och tekniska förändringar, kan organisationer vinna konkurrensfördelar genom att upprätthålla hög innovationstakt. Hur påverkar då produktdifferentiering som strategi organisationers förmåga att driva innovation? Och vad är förhållandet mellan strategi, ekonomistyrning, och innovation? En grupp med forskare undersökte dessa frågor.

Ekonomistyrning beskrivs i studien i termer av styrpaket med tre olika styrmedel. Dessa styrmedel är  sociala nätverk, organisk innovationskultur, och formell styrning. Forskarna utvecklade en modell där man undersökte huruvida produktdifferentiering är associerad med mer omfattande innovation genom de tre styrmedlen.

Data samlades in genom en professionell byrå som administrerade undersökning via frågeformulär. Man fick svar från 100 verkställande direktörer i ryska industriföretag i S: t Petersburg-regionen, vilket är en svarsfrekvens på 21 procent. Se undersökningsmodell nedan.

Produktdifferentiering

(Källa: Chenhall et al., 2011., s. 101)

 

Produktdifferentiering och ekonomistyrning

Forskarna fann att produktdiversifiering faktiskt är relaterad med innovation. Dessutom verkar produktdifferentiering uppmuntra organisationer att engagera sig mer i sociala nätverk och att implementera organiska innovativa kulturer samt formell styrning. Detta stödjer argumenten för den avgörande roll som strategi har i utformningen av ekonomistyrning. Resultatet stöder också tanken att innovation är mer sannolikt när organisationer står inför kontinuerliga utmaningar att utveckla en mängd olika produkter för att tillgodose kundernas behov. Organisk innovationskultur och formell styrning har direkt koppling till innovation, medan sociala nätverk har en effekt på innovation genom att agera indirekt via dess samband med organisk innovationskultur.

Praktiska implikationer

Resultatet från studien innebär några praktiska implikationer för chefer och beslutsfattare:

  • Fokusera på produktdifferentiering som strategi. Produktdifferentiering driver högre nivåer av innovation.
  • Innovation förstärks av sociala nätverk, organisk innovationskultur, och formell styrning.

 

Referenser

Chenhall, R. H., J.-P. Kallunki, and H. Silvola. 2011. Exploring the relationships between strategy, innovation and management control systems: The roles of social networking, organic innovative culture and formal controls. Journal of Management Accounting Research 23 (1): 99–128.

Tillgänglig på: http://aaajournals.org/doi/abs/10.2308/jmar-10069

Mer från InventiveBoard


Styrning av forskning och utveckling

Litteraturen om styrning av medarbetare inom forskning och utveckling (FoU) förespråkar starkt att man skall styra FoU-projekt på ett projekt-för-projekt basis. Denna litteratur antyder att projekten ska hanteras på olika sätt beroende på projektets egenskaper såsom risk, tvetydighet och att man saknar rutiner. Till skillnad…

Läs mer

Mekanismer för att få innovation att hända i organisationer

Ungefärlig lästid: 4-6 min. Det är av största vikt att förstå vad som driver framgångsrik innovation. En studie undersökte mekanismer för att få innovation att hända i organisationer. Specifikt fokuserade forskarna på en hypotes om att organisatorisk innovation är en funktion av individuella medarbetares insatser och organisatoriska…

Läs mer