Prestationsmätning som stödjer innovation

samarbete

Hur kan prestationsmätning hjälpa team att bli framgångsrika med innovationsarbete?

Många chefer och ledare har insett att processfokuserade och multifunktionella team dramatiskt kan förbättra hur företag levererar produkter och tjänster till kunder. Traditionella prestationsmätningssystem har inte bara misslyckats med att stödja dessa team, utan också underminerat dem. Dessa team behöver nya prestationsmätningssystem för att kunna lösa sin uppgift.

Helst skall ett prestationsmätningssystem utformas så att två stora hinder mot effektiviten i teambaserade organisationer övervinns: att få olika funktioner att tillhandahålla expertkunskap till teamen när detta behövs, och att få människor från olika funktioner inom ett team att tala ett gemensamt språk.

Hur skall då prestationsmätning utformas för att maximera effektiviteten i team?

 

Här följer fyra riktlinjer:
  1. Det övergripande syftet med ett prestationsmätningssystem bör vara att hjälpa teamet, snarare än toppchefer, att mäta sina framsteg.
  2. Ett team dit ansvar delegerats måste själva leda utformning av det egna prestationsmätningssystemet.
  3. Eftersom ett multifunktionellt team är ansvariga för värdeprocessen tvärs över flera funktioner, måste prestationsmått skapas som övervakar den processen.
  4. Ett visst team bör endast använda en handfull prestationsmått.

Dessa generella riktlinjer är viktiga vid prestationsmätning relaterat till innovation.

 

Referenser:

Meyer, C., 1994. How the Right Measures Help Teams Excel. Harvard Business Review 72 (3), 95-103.

Tillgänglig på: https://hbr.org/1994/05/how-the-right-measures-help-teams-excel

Mer från InventiveBoard


Öppen innovation och innovationskultur

Ungefärlig lästid: 5-7 min. Forskare har undersökt öppen innovation och innovationskultur. Specifikt fokuserade man på kulturella dimensioner av det så kallade ”icke-uppfunnet-här” (IUH) syndromet, risktagande, och ledningens stöd för innovationsarbetet.     Forskarna studerade innovationskulturer inom tre affärsenheter hos ett ledande multinationellt företag inom specialkemiindustrin. Två av affärsenheterna arbetade…

Läs mer

Innovationer och prestation inom tillverkningsindustrin

Lästid: 2-3 minuter. Små och medelstora företag verksamma inom tillverkningsindustrin ger ett betydande bidrag till den ekonomiska tillväxten. Men den största delen av forskning om innovationer och prestation inom tillverkningsindustrin har fokuserat på stora organisationer. Drivkrafter för innovationer En studie har dock identifierat drivkrafter för innovationer…

Läs mer