Prestationsmätning som stödjer innovation

samarbete

Hur kan prestationsmätning hjälpa team att bli framgångsrika med innovationsarbete?

Många chefer och ledare har insett att processfokuserade och multifunktionella team dramatiskt kan förbättra hur företag levererar produkter och tjänster till kunder. Traditionella prestationsmätningssystem har inte bara misslyckats med att stödja dessa team, utan också underminerat dem. Dessa team behöver nya prestationsmätningssystem för att kunna lösa sin uppgift.

Helst skall ett prestationsmätningssystem utformas så att två stora hinder mot effektiviten i teambaserade organisationer övervinns: att få olika funktioner att tillhandahålla expertkunskap till teamen när detta behövs, och att få människor från olika funktioner inom ett team att tala ett gemensamt språk.

Hur skall då prestationsmätning utformas för att maximera effektiviteten i team?

 

Här följer fyra riktlinjer:
  1. Det övergripande syftet med ett prestationsmätningssystem bör vara att hjälpa teamet, snarare än toppchefer, att mäta sina framsteg.
  2. Ett team dit ansvar delegerats måste själva leda utformning av det egna prestationsmätningssystemet.
  3. Eftersom ett multifunktionellt team är ansvariga för värdeprocessen tvärs över flera funktioner, måste prestationsmått skapas som övervakar den processen.
  4. Ett visst team bör endast använda en handfull prestationsmått.

Dessa generella riktlinjer är viktiga vid prestationsmätning relaterat till innovation.

 

Referenser:

Meyer, C., 1994. How the Right Measures Help Teams Excel. Harvard Business Review 72 (3), 95-103.

Tillgänglig på: https://hbr.org/1994/05/how-the-right-measures-help-teams-excel

Mer från InventiveBoard


Resursallokering och innovationer

Det är allmänt känt att det är avgörande för ett företags konkurrenskraft och långsiktiga överlevnad att man lyckas introducera nya produkter på marknaden. En studie undersökte resultatet av produktutveckling i ett stort antal nordamerikanska och europeiska organisationer, och olika best practice som ledde fram till…

Läs mer

Utveckling av styrpaket

En nyligen genomförd studie syftade till att undersöka hur införandet av styrmedel bildar styrpaket hos nystartade företag. Forskarna tillämpade en kvalitativ tvärsnittsstudie som innefattade 74 intervjuer med intressenter i 20 unga nystartade företag med riskkapitalfinansiering. Resultaten visar huvudintressenter hos nystartade företag uppdelade i tre olika institutionella…

Läs mer