Att outsourca innovation

Ungefärlig lästid: 4-8 minuter. Att outsourca innovation kan vara en strategi för att bli innovativ. Vi visar varför man bör satsa på att skapa en egen innovationsförmåga.

 

Outsourca innovation?

Kan man inte outsourca innovationsarbetet till konkurrenterna och sedan köpa upp dem? Anta att ditt företag har väl uppskattade produkter ute på marknaden, de säljer och kunderna är nöjda. Din konkurrent börjar skifta sin produktportfölj med nya produkter. Konkurrenten börjar även vänder sig till en ny marknad, med nya behov, som nås på ett annat sätt. De tar inte era marknadsandelar, men växer så det knakar. De kanske har en innovation som gör det möjligt?

Outsourca innovation

 

Outsourca innovation till konkurrenten?

Istället för att vara en ”Follower” (som beskrivs i detta blogginlägg) och kopiera deras innovation, så genomför ni ett försök att köpa upp dem och lyckas! Istället för att spendera tid och pengar på att vårda och utveckla innovationsförmågan internt, så lutar ni er tillbaka och väntar på att kunna köpa upp de mest innovativa produkterna och/eller företagen. Visst funkar det? Och säkerligen händer det.

 

Förvärv (M&A) misslyckas ofta

Absolut, även om förvärv (M&A) blir lyckade ibland så misslyckas mellan 70-90% av alla uppköp. (källa: Clayton Christiansen i artikeln ”The new M&A Playbook på www.hbr.org). Andra studier kanske visar positivare siffror, eller ditt företag kanske har en specialist med outstanding track record. Oavsett, den tid och investering som ligger i att värna och utveckla den interna innovationsförmågan verkar slå strategin ”köp in innovation när innovation bevisar sig vara lönsam”. Intressant vore om man kunde ställa success rate på förvärv/uppköp (M&A) av innovation med innovationsförmågan internt. Dvs, vad ger bättre resultat; innovera själv eller köpa in innovation från extern part?

 

”På samma sätt som företag kan ha en M&A-förmåga, så kan de också ha en innovationsförmåga” Joakim Wahlberg, VD på InventiveBoard och forskare på Handelshögskolan i Göteborg.

Alternativkostnaden för att investera i en egen innovationsförmåga är svårt att beräkna. Men givet att inga potentiella idéer genomfördes under tiden som du jämför med, så står ditt företag bättre förberett för framtida innovation.

 

Att ta med dig:

Investerar ditt företag i er innovationsförmåga vinner man följande: Företagets individer har lärt sig vilka idéer som inte funkade och varför. Medarbetarna och cheferna kan gå tillbaka till dokumentationen av idéerna. Sedan kan man se om idéerna bättre lämpar sig nu och har bättre tajming. Medarbetarna blir också mer motiverade, eftersom företaget satsat på dem, och motivationen är högre än om ingen insats gjort för att förbättra innovationsförmågan.

En intellektuell dialog om ”outsoucring innovation” (OBS! på Engelska):

Mer från InventiveBoard


Ekonomistyrning som mekanism för kunskapsintegration

Vilken roll har ekonomistyrning i kunskapsintensiva företag? En studie undersökte denna fråga. Specifikt undersökte studien sambandet mellan kunskapskomplexitet och ekonomistyrning. Detta förhållande analyserades inom ramen för kunskapsintensiva team i företag där detta är särskilt viktigt på grund av den dubbla roll med samordning och kunskapsintegration…

Läs mer

Ekonomistyrningens roller vid produktutveckling

Ungefärlig lästid: 4-5 min   En studie undersökte de sätt på vilket ekonomistyrning sker i en produktutvecklingskontext. Syfte var att ge nya insikter om de olika roller som styrning kan spela i detta sammanhang. Specifikt undersökte man ekonomistyrningens roller vid produktutveckling. Under nio månader genomförde…

Läs mer