Outsourca innovation

Ungefärlig lästid: 2-3 minuter.

 

Outsourca innovation?

Kan man inte outsourca innovationsarbetet till konkurrenterna och sedan köpa upp dem? Anta att ditt företag har väl uppskattade produkter ute på marknaden, de säljer och kunderna är nöjda. Din konkurrent börjar skifta sin produktportfölj med nya produkter som även vänder sig till en ny marknad, med nya behov, som nås på ett annat sätt. De tar inte era marknadsandelar, men växer så det knakar. De kanske har en innovation som gör det möjligt?

Outsource-innovation

 

Outsourca innovation till konkurrenten?

Istället för att vara en ”Follower” (som beskrivs i detta blogginlägg) och kopiera deras innovation, så genomför ni ett försök att köpa upp dem och lyckas! Istället för att spendera tid och pengar på att vårda och utveckla innovationsförmågan internt, så lutar ni er tillbaka och väntar på att kunna köpa upp de mest innovativa produkterna och/eller företagen. Visst funkar det? Och säkerligen händer det.

 

Inköp (M&A) misslyckas ofta

Absolut, även om uppköp (M&A) blir lyckade ibland så misslyckas mellan 70-90% av alla uppköp. (källa: Clayton Christiansen i artikeln ”The new M&A Playbook på www.hbr.org). Andra studier kanske visar positivare siffror, eller ditt företag kanske har en specialist med outstanding trac-record. Oavsett, den tid och investering som ligger i att värna och utveckla den interna innovationsförmågan verkar slå strategin ”köp in innovation när innovation bevisar sig vara lönsam”. Intressant vore om man kunde ställa success rate på inköp/uppköp (M&A) av innovation med innovationsförmågan internt. Dvs, vad ger bättre resultat; innovera själv eller köpa in innovation från extern part?

 

”På samma sätt som företag kan ha en M&A-förmåga, så kan de också ha en innovationsförmåga” Joakim Wahlberg, VD på InventiveBoard och forskare på Handelshögskolan i Göteborg.

Alternativkostnaden för att investera i en egen innovationsförmåga är låg. Givet att inga idéer var värda att genomfördes under tiden som du jämför med, så står ditt företag bättre förberett för framtida innovation.

 

Att ta med dig:

Investerar ditt företag i er innovationsförmåga vinner man följande: Företagets individer har lärt sig vilka idéer som inte funkade och varför. Medarbetarna och cheferna kan gå tillbaka till dokumentationen av idéerna, och se om de bättre lämpar sig nu och har bättre tajming. Medarbetarna är mer motiverade, eftersom företaget satsat på dem, och motivationen är högre än om ingen insats gjort för att förbättra innovationsförmågan.

Ps: Nästa inlägg handlar om eventuell likheten mellan Agile development, och att IT-företag och IT-projekt har goda förutsättningar för att förbättra sin innovationsprocess.

 

En intellektuell dialg om ”outsoucring innovation” (OBS! på Engelska):

Mer från InventiveBoard


Öppen innovation och innovationskultur

Ungefärlig lästid: 5-7 min. Forskare har undersökt öppen innovation och innovationskultur. Specifikt fokuserade man på kulturella dimensioner av det så kallade ”icke-uppfunnet-här” (IUH) syndromet, risktagande, och ledningens stöd för innovationsarbetet.     Forskarna studerade innovationskulturer inom tre affärsenheter (två affärsenheter med slutna innovationer och en affärsenhet med öppen…

Läs mer

Motiverande kunskapsutbyte genom intranät

Beräknad lästid: 2-3 minuter.       Betydelsen av ett intranät, såsom ett internt idéhanteringssystem, för kunskapshantering är till stor del beroende av de värden av dess innehåll och de specifika verktyg som organisationer tillhandahåller sina medarbetare, samt dess slutliga användning i verksamheten. För många…

Läs mer