Organisk och mekanisk styrning av innovation

Ungefärlig lästid: 4-5 min. En studie undersökte organisk och mekanisk styrning av innovation. Mer konkret fokuserade studien de indirekta effekter som mekanisk och organisk styrning har på projekts resultat genom innovativitet vid upptäckande och exploaterande aktiviteter i innovationsprojekt. Forskarna undersökte också eventuell samverkande effekt som mekanisk och organisk styrning kan ha på projektens resultat.

 

organisk och mekanisk styrning av innovation

 

Forskningsmodellen bestod i att empiriskt testa enkätdata från 119 projekt i olika projektorganisationer med hjälp av Partial Least Squares regression. Forskarna kontrollerade för storleken på projektet och projektens osäkerhet.

 

Resultat av organisk och mekanisk styrning av innovation

Studien visar att organisk styrning är en viktig form av styrning vid upptäckande av innovationer. Organisk styrning verkar genom grad av innovation på projektens resultat. Organisk styrning förbättrar även projekts resultat vid exploaterandet av innovationer. Dessutom tyder resultaten på en samverkande effekten genom att organisk och mekanisk styrning förbättrar projekts resultat vid både utforskandet och exploaterandet i innovationsprojekt, vilket tyder på en kompletterande effekt. Mekanisk styrning, samverkande med organisk styrning, förbättrar projektens resultat.

 

Praktiska implikationer

Forskarna pekar på viktiga praktiska konsekvenser. För det första framhåller forskarna den viktiga roll som organiska kommunikationsprocesser har för att stödja projektens resultat genom graden av innovation i utforskande processer. Studien visar också att projektledarna kan identifiera hur de olika formerna av styrning de redan använder, eller har för avsikt att använda, kan medföra mest nytta för innovation genom att kombinera de styrmedel med deras respektive kompletterande motsatta samordningsmekanism.

Mångfalden av möjliga kombinationer olika former av styrmedel eller användning av styrmedel ger projektledare tillgång till en pool av alternativ. En projektledare som informeras om önskvärda effekter och bieffekter och som ger detta vederbörlig uppmärksamhet, kan förbättra projekts resultat och innovativitet.

Att kombinera motsatta styrstrategier är dock inte lätt i praktiken, inom en och samma sociala struktur. Tidigare studier visar också att praktiker ofta inte kombinera motsatta styrstrategier.

 

Referenser

Ylinen, M., Gullkvist, B., 2013. The effects of organic and mechanistic control in exploratory and exploitative innovations. Management Accounting Research, 25(1), 93-112.

Tillgänglig på: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044500513000401

 

Mer från InventiveBoard


Behövs en innovationschef egentligen?

Uppskattad lästid: 2-3 minuter. Innovation är viktigt. Det tror jag många kan hålla med om. För att bibehålla konkurrentkraft, för att öka tillväxten, för att inte bli frånsprungen eller för att inspirera och behålla personal. Anledningarna är många. Men att dedikera specifika resurser, i form av en…

Läs mer

Affärsmodellinnovation by Airbnb

Ungefärlig lästid: 6-8 min. Vi kommer gå igenom några specifika företags innovativa affärsmodeller i den här bloggen. I det här inlägget hamnar affärsmodellinnovation hos Airbnb under vårt stetoskop. För er som lyckas undkomma Airbnb framfart, kolla här eller en kort beskrivning här för att komma ikapp. Airbnb…

Läs mer