Ekonomistyrning vid olika organisationsmetoder för innovation

Ungefärlig lästid: 4-6 min. En studie fokuserade på samband mellan ekonomistyrning och organisationsmetod vid innovationsarbete (OVI). Studien gjordes genom att undersöka ekonomistyrning vid interaktiv användning av styrmedel (i motsats till diagnostik användning av styrmedel).

 

organisationsmetod

Empiriska data samlades in via ett frågeformulär. Frågeformulären skickades ut per post till ett urval av VD för medelstora, mogna spanska tillverkningsföretag. I studien definierades medelstora företag som de med en årlig omsättning mellan 18 och 180 miljoner euro och mellan 200 och 2000 anställda. Man fick in data från 57 företag.

 

Organisationsmetod vid innovationsarbete

Forskarna fann att de individuella styrmedel för interaktiv användning som valdes beroende på OVI. Tre olika kategorier av OVI identifierades: intuitiv, systematisk, och strategisk. En intuitiv organisationsmetod OVI uppfattar enkla och isolerade former av innovationsinitiativ i ett sammanhang där strategiska ramer för innovationsarbetet saknas. I det systematiska OVI fattas beslut om innovationsinitiativ mestadels från fall till fall, medan interrelationer mellan innovationsprojekt och konsekvenserna på företagsnivå inte behandlas. Vid strategiska OVI framhåller företagen inbördes samband mellan innovationsinitiativ och försöka skapa en strategiskt balanserad portfölj av innovationsinitiativ formulerade genom integration av teknika och affärsmässiga perspektiv.

Man fann också att output med produktinnovationer påverkas av huruvida organisationsmetod vid innovationsarbete och interaktiva styrmedel har liknande kognitiva modeller. Output med produktinnovationer påverkas också av om informationsinnehållet som tillhandahålls av styrmedlen svarar på de prioriterade behoven som omfattas i OVI. Resultaten visar dock på negativt samband, vilket var mycket överraskande. En trolig förklaring är att förmågan att effektivt motverka dysfunktionelitet i innovationsarbetet är mer sannolikt när ny typ av information tillförs projektet. I stället för att replikera befintliga mönster, kan styrmedel med ny typ av information medverka till att införa diversitet, nya perspektiv, och även lägga grunden för radikala innovationer.

 

Referenser:

Bisbe, J., Malagueno, R., 2009. The choice of interactive control systems under different innovation management modes. European Accounting Review, 18 (2), 371-405.

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09638180902863803#.VIoWE1h0xD8

Mer från InventiveBoard


Hur pitchar man sin idé?

Uppskattad lästid: 3-4 minuter.  Alla idéer innebär förändring, och det kan uppfattas som besvärligt eller rent av farligt. Därför är det viktigt att man kan pitcha sin idé på ett bra sätt. Givet att din idé är bra och genomförs, så kommer någon, någonstans att ändra…

Läs mer

Design av styrmedel vid produktutveckling

Ungefärlig lästid: 3-5 min. Vad påverkar design av styrmedel vid produktutveckling. Hur anpassar företag sina styrmedel efter specifika egenskaperna hos varje enskilt produktutvecklingsprojekt? En studie försökte bringa klarhet i detta. I studien undersökte man relationen mellan osäkerhet i projekten (marknad och teknologi), produktstrategi, och design av styrmedel….

Läs mer