Organisationskultur för innovation eller imitation?

Organisationskultur

 

Innovation är avgörande för att uppnå konkurrensfördelar för företag. Innovation, jämfört med imitation, motiverar företag att lansera nya produkter och bli pionjärer på marknader. Många faktorer har visat sig vara avgörande faktorer för att stödja en organisatorisk innovativ orientering. En av dem är organisationskultur.

En studie analyserade organisationskulturens roll för innovation eller imitation. Specifikt fokuserade man på organisationskultur som främjar eller hämmar organisatorisk innovations- och imitationsstrategi. Med innovationsstrategi menas att vara det första företaget att introducera på nya marknader eller utveckla nya produkter för en marknad, medan imitationsstrategi avser att följa en pionjär.

Studien använde ett urval av 471 spanska företag för att pröva hypotesen. Med hjälp av hierarkisk multipel regressionsanalys, testades sambandet mellan organisationskultur och innovationsstrategi.

Resultaten bekräftar hypotesen att organisationskulturen är en tydlig faktor för innovationsstrategi. Adhocratiska kulturer, som kännetecknas av många horisontella kontakter i organisationen, främjar innovationsstrategier. Resultaten visar också att hierarkiska organisationsstrukturer å andra sidan främjar imitationsstrategier.

 

Praktiska konsekvenser

Chefer bör ägna mer uppmärksamhet åt deras organisationskultur om de avser driva innovations- eller imitationsstrategier. Dessutom, beroende på denna orientering bör företagen främja olika värderingar och normer i sina organisationer. Det viktigaste bidraget från denna studie är dess analys och test av förhållandet mellan organisationskultur och innovation.

 

Referenser:

Naranjo-Valencia, J. C., Jiménez-Jiménez, D., Sanz-Valle, R., 2011. Innovation or imitation? The role of organizational culture. Management Decision, 49(1), 55–72.

Tillgänglig på: http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/00251741111094437

Mer från InventiveBoard


Resursallokering och innovationer

Det är allmänt känt att det är avgörande för ett företags konkurrenskraft och långsiktiga överlevnad att man lyckas introducera nya produkter på marknaden. En studie undersökte resultatet av produktutveckling i ett stort antal nordamerikanska och europeiska organisationer, och olika best practice som ledde fram till…

Läs mer

Produktutveckling eller processförbättring?

Ungefärlig lästid: 5-7 min. Hur arbetar organisationer lämpligast med produktutveckling och processförbättring? Vad är viktigt relaterat till produktutveckling? Vad skall fokuseras på vid processförbättringar? Här är några praktiska tips.   Produktutveckling Inkludera medarbetare från olika avdelningar för att generera och diskutera idéer till er produktutveckling. Efter…

Läs mer