Organisationskultur för innovation eller imitation?

Organisationskultur

 

Innovation är avgörande för att uppnå konkurrensfördelar för företag. Innovation, jämfört med imitation, motiverar företag att lansera nya produkter och bli pionjärer på marknader. Många faktorer har visat sig vara avgörande faktorer för att stödja en organisatorisk innovativ orientering. En av dem är organisationskultur.

En studie analyserade organisationskulturens roll för innovation eller imitation. Specifikt fokuserade man på organisationskultur som främjar eller hämmar organisatorisk innovations- och imitationsstrategi. Med innovationsstrategi menas att vara det första företaget att introducera på nya marknader eller utveckla nya produkter för en marknad, medan imitationsstrategi avser att följa en pionjär.

Studien använde ett urval av 471 spanska företag för att pröva hypotesen. Med hjälp av hierarkisk multipel regressionsanalys, testades sambandet mellan organisationskultur och innovationsstrategi.

Resultaten bekräftar hypotesen att organisationskulturen är en tydlig faktor för innovationsstrategi. Adhocratiska kulturer, som kännetecknas av många horisontella kontakter i organisationen, främjar innovationsstrategier. Resultaten visar också att hierarkiska organisationsstrukturer å andra sidan främjar imitationsstrategier.

 

Praktiska konsekvenser

Chefer bör ägna mer uppmärksamhet åt deras organisationskultur om de avser driva innovations- eller imitationsstrategier. Dessutom, beroende på denna orientering bör företagen främja olika värderingar och normer i sina organisationer. Det viktigaste bidraget från denna studie är dess analys och test av förhållandet mellan organisationskultur och innovation.

 

Referenser:

Naranjo-Valencia, J. C., Jiménez-Jiménez, D., Sanz-Valle, R., 2011. Innovation or imitation? The role of organizational culture. Management Decision, 49(1), 55–72.

Tillgänglig på: http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/00251741111094437

Mer från InventiveBoard


Samarbete med konkurrenters produktutvecklingsteam

Ungefärlig lästid: 4-6 min Framgångsrikt samarbete mellan konkurrerande produktutvecklingsteam kräver användning av formella styrmedel. Dessa styrmedel används parallellt för att koordinera teamens ömsesidigt beroende utvecklingsverksamheter, och parallellt för att uppmuntra teamen till samarbete. Tidigare teoretisk och empirisk forskning tyder dock på att den formella styrning…

Läs mer

Ekonomistyrning och kunskapshantering

Ungefärlig lästid: 2-3 min. Innovation är bland de viktigaste medlen för att kontinuerligt överträffa konkurrenter på marknader med ökande komplexitet och konkurrens. Innovation kan gälla allt från diversifiering och anpassningar av befintlig verksamhet, till ompositionering på marknaden. Men det kan även gälla att återuppfinna (delar av) organisationen…

Läs mer