Frustrerade över att inte kontinuerligt kunna utveckla innovationer?

Vår affärsidé

InventiveBoard tillhandahåller en idéhanteringsapplikation till stöd för organisationers innovationsprocesser.

InventiveBoard

Vår målsättning är att tillhandahålla verktyg för att systematisera ert innovationsarbete, samt att stödja detta arbete med hjälp vår erfarenhet och kompetens.

Vi har utvecklat ett systemstöd för innovationsarbetet i små och medelstora organisationer. InventiveBoard tillhandahåller en molnbaserad applikation som formar idéer till innovationer inom organisationer.

Vårt nätverk av experter inom innovations-, förbättrings- och kreativitetsområdet står till ert förfogande och hjälper er att kontinuerligt uppnå såväl inkrementella som radikala förbättringar.

Personerna bakom InventiveBoard

”Joakim är grundare och VD på InventiveBoard, men också doktorand på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. InventiveBoard är kopplat till Joakims forskning om styrning av innovationsprocesser i framgångsrika entreprenöriella företag. Hans tidigare erfarenheter som controller, ekonomichef, CFO och konsult inom ekonomistyrning har bidragit till att Joakim insett att det finns ett stort behov av att kunna hjälpa organisationer med innovationer.

Genom att applicera den modell för processtänkande som idag finns hos företagens ekonomifunktioner inom innovationsområdet, tillsammans med resultaten från mitt forskningsprojekt, har InventiveBoard utvecklat en applikation som stödjer organisationers innovationsprocesser. InventiveBoard kan hjälpa er att kontinuerligt få fram fler innovationer!”

Joakim Wahlberg

”Jimmy är affärsutvecklare på InventiveBoard och har gedigen erfarenhet från att ta innovation till marknaden via roller som VD, affärsutvecklare, marknadsansvarig. Men han har också erfarenhet av hur större företag jobbar innovativt. Bland annat har Jimmy varit med och startat upp ett IT-företag och ett hårdvarubolag inom livsmedelsbranschen.

Jimmy vill stötta korrekt användande av innovationsapplikationen, hjälpa till att överkomma utmaningar och till slut bidra till att öka InventiveBoards kunders innovationsförmåga. Den del av innovation management som intresserar Jimmy mest är de psykologiska aspekterna. Hur individer samarbetar och förfinar idéer över tid, och hur innovationer förändrar affärsutvecklingen. Kontakta gärna Jimmy om du har några frågor kring produkten eller om du vill bolla idéer och tankar om innovationsarbete generellt.”

Jimmy Antonsson

Kontakta oss:

Maila oss: joakim(at)inventiveboard.com

Ring oss: 031-360 81 08 

Besök oss: Erik Dahlbergsgatan 11, 411 26 Göteborg (Co: GU Ventures)