Kreativ spänning i innovationsprocessen

Ungefärlig lästid: 5-7 min. Graden med vilket ett företag behöver kreativitet eller effektivitet, beror på hur snabbt förändringar sker i en viss bransch. En viss grad av frihet och flexibilitet är avgörande för produktiva innovationsteam. Å andra sidan, om ledningen står inför utmaningar som att leda projekt i rätt strategisk inriktning, behöver ledningen styra företaget mot organisatoriska och projektmål. Dock kan fel typ av styrsystem begränsa företagets innovationsförmågor. Kreativ spänning tycks vara viktigt för lyckad innovation.

Kreativ spänning

Två forskare analyserade hur 12 framgångsrika företags använde styrsystem kopplat till innovation. De studerade hur avgörande styrsystem var för att definiera hur stödjande alternativt kontraproduktivt de var när det gäller att öka FoU effektiviteten. Forskarna identifierade tre arketyper av styrsystem kopplat till innovation, som alla beror på dynamiken i den bransch där företagen agerar. Studien ger användbara riktlinjer för chefer och ledare som konfronterar mångfacetterade och komplexa styrsituationer med kreativ spänning.

 

Kreativ spänning och kreativitetsnivå

I snabbt föränderliga miljöer är det nödvändigt med hög kreativitetsnivå för att reagera på ett flexibelt och effektivt sätt på förändrade krav. Men företag som verkar i stabila branscher behöver mer effektivitetsorienterade förmågor. Följaktligen behöver ett företagets styrsystem, kopplat till innovation, anpassas till företagets specifika behov. Detta för att producera framgångsrika nya produkter och tjänster som är anpassade till marknadens behov och hastigheten på teknologiförändringen.

Styrsystem kopplat till innovation som är anpassat till ett företags branschdynamik kan stödja beslutsprocessen. I långsamt föränderliga branscher förses ledningen med detaljerad objektiva data över en förutsägbar miljö, för att därmed kunna fatta beslut baserade på rationella bedömningar. Beslutsfattare i snabbt föränderliga miljöer möter däremot komplexa situationer. Kreativitet är oumbärlig för konkurrenskraftiga innovationer och beslut är ofta baserade på intuition. Men styrsystem kopplat till innovation i snabbt föränderliga branscher kan fokusera ledningens uppmärksamhet på rätt frågor.

 

Nyckeltal

Nyckeltal i snabbt föränderliga branscher bör vara mer inriktade på att övervaka och optimera förbättringsprocesser fortlöpande. Istället för nyckeltal mot historiskt utfall bör dessa företag ställa frågor som hur snabb är vår feedback loop, hur snabbt reagerar vi på förändringar i miljön, hur ofta övervakar vi vår externa miljö och så vidare.

Dessutom kan företag som vill vara mer innovativa eller mer resurseffektiva använda resultat som presenteras från en snabbare respektive långsammare föränderlig industrin att hitta idéer. Forskarna fann också att företag som verkar i medelsnabbt föränderliga branscher står inför en särskild utmaning med att balansera styrsystem mer noggrant än de företag som verkar i snabbt och/eller långsamt föränderliga branscher. Kreativ spänning i innovationsprocessen är naturlig, och behövs för att förbättra företags innovationsförmåga.

 

Referenser:

Perez-freije, J., Enkel, E., 2007. Creative tension in the innovation process: how to support the right capabilities. European Management Journal 25 (1), 11–24.

Tillgänglig på: http://www.sciencedirect.com/science/creative-tension

Mer från InventiveBoard


Organisationskultur för innovation eller imitation

Ungefärlig lästid: 2-3 min. Innovation är avgörande för att uppnå konkurrensfördelar för företag. Innovation, jämfört med imitation, motiverar företag att lansera nya produkter och bli pionjärer på sina marknader. Många faktorer har visat sig vara avgörande faktorer för att stödja och lyckas med en organisatorisk innovationsstrategi….

Läs mer

Tankar kring svenska företags innovationsledning

Långläsning / helgläsning. Tankar kring svenska företags ineffektivitet i innovationsledning. Hur vi ska använda innovation som strategi för att överleva? Flertalet gånger möter vi en nyhetsmorgon som skanderar att jobben försvinner till låglöneländer. På radion hör vi om hur vi inte längre kan konkurrera med…

Läs mer