Kreativ spänning i innovationsprocessen

Ungefärlig lästid: 5-7 min. Graden med vilket ett företag behöver kreativitet eller effektivitet, beror på hur snabbt förändringar sker i en viss bransch. En viss grad av frihet och flexibilitet är avgörande för produktiva innovationsteam. Å andra sidan, om ledningen står inför utmaningar som att leda projekt i rätt strategisk inriktning, behöver ledningen styra företaget mot organisatoriska och projektmål. Dock kan fel typ av styrsystem begränsa företagets innovationsförmågor. Kreativ spänning tycks vara viktigt för lyckad innovation.

Kreativ spänning

Två forskare analyserade hur 12 framgångsrika företags använde styrsystem kopplat till innovation. De studerade hur avgörande styrsystem var för att definiera hur stödjande alternativt kontraproduktivt de var när det gäller att öka FoU effektiviteten. Forskarna identifierade tre arketyper av styrsystem kopplat till innovation, som alla beror på dynamiken i den bransch där företagen agerar. Studien ger användbara riktlinjer för chefer och ledare som konfronterar mångfacetterade och komplexa styrsituationer med kreativ spänning.

 

Kreativ spänning och kreativitetsnivå

I snabbt föränderliga miljöer är det nödvändigt med hög kreativitetsnivå för att reagera på ett flexibelt och effektivt sätt på förändrade krav. Men företag som verkar i stabila branscher behöver mer effektivitetsorienterade förmågor. Följaktligen behöver ett företagets styrsystem, kopplat till innovation, anpassas till företagets specifika behov. Detta för att producera framgångsrika nya produkter och tjänster som är anpassade till marknadens behov och hastigheten på teknologiförändringen.

Styrsystem kopplat till innovation som är anpassat till ett företags branschdynamik kan stödja beslutsprocessen. I långsamt föränderliga branscher förses ledningen med detaljerad objektiva data över en förutsägbar miljö, för att därmed kunna fatta beslut baserade på rationella bedömningar. Beslutsfattare i snabbt föränderliga miljöer möter däremot komplexa situationer. Kreativitet är oumbärlig för konkurrenskraftiga innovationer och beslut är ofta baserade på intuition. Men styrsystem kopplat till innovation i snabbt föränderliga branscher kan fokusera ledningens uppmärksamhet på rätt frågor.

 

Nyckeltal

Nyckeltal i snabbt föränderliga branscher bör vara mer inriktade på att övervaka och optimera förbättringsprocesser fortlöpande. Istället för nyckeltal mot historiskt utfall bör dessa företag ställa frågor som hur snabb är vår feedback loop, hur snabbt reagerar vi på förändringar i miljön, hur ofta övervakar vi vår externa miljö och så vidare.

Dessutom kan företag som vill vara mer innovativa eller mer resurseffektiva använda resultat som presenteras från en snabbare respektive långsammare föränderlig industrin att hitta idéer. Forskarna fann också att företag som verkar i medelsnabbt föränderliga branscher står inför en särskild utmaning med att balansera styrsystem mer noggrant än de företag som verkar i snabbt och/eller långsamt föränderliga branscher. Kreativ spänning i innovationsprocessen är naturlig, och behövs för att förbättra företags innovationsförmåga.

 

Referenser:

Perez-freije, J., Enkel, E., 2007. Creative tension in the innovation process: how to support the right capabilities. European Management Journal 25 (1), 11–24.

Tillgänglig på: http://www.sciencedirect.com/science/creative-tension

Mer från InventiveBoard


Att outsourca innovation

Ungefärlig lästid: 4-8 minuter. Att outsourca innovation kan vara en strategi för att bli innovativ. Vi visar varför man bör satsa på att skapa en egen innovationsförmåga.   Outsourca innovation? Kan man inte outsourca innovationsarbetet till konkurrenterna och sedan köpa upp dem? Anta att ditt…

Läs mer

Att skapa kunskap vid produktutvecklingsprojekt

Ungefärlig lästid: 3-4 min. En studie undersökte ledningens styrning och att skapa kunskap. Specifikt studerades påverkan från de högsta chefernas styrning till att stimulera innovation genom inverkan på skapandet av kunskap vid produktutvecklingsprojekt. De högsta cheferna har en avgörande roll för att stimulera innovation i företag….

Läs mer