Kontinuerlig innovation hos Google

Ungefärlig lästid: 6-8 min. Vissa företag lyckas med kontinuerlig innovation, andra inte. Historien är full av företag som en gång var föregångare inom innovation, men som sedan inte lyckats upprätthålla sin innovationsförmåga vid snabba omvärldsförändringar såsom teknikskiften. Några exempel på företag som inte klarade teknikskiften är Kodak (analog vs digital kameran), Nokia (mobiltelefon vs smartphone), och Blockbusters (DVD uthyrning vs strömmande video).

Men det finns även exempel på företag som blivit mycket framgångsrika i snabbt föränderliga branscher. En studie undersökte hur Google Inc arbetar med organisatoriska egenskaper för att generera kontinuerlig innovation.

 

kontinuerlig innovation

 

Studien omfattade intervjuer med 28 Google-anställda, insamlade under en åtta månaders period under 2010. Majoriteten av intervjuerna (80 procent) gjordes på huvudkontoret i Mountain View, USA. Övriga intervjuer gjordes på Google Inc’s kontor i Asien, Europa och USA. De flesta av respondenterna arbetar på managementnivå. Det ingick även två medarbetare på lägre nivå, samt två vVD (vice presidents). Respondenterna representerade de flesta funktioner inom Google såsom: teknik, produktutveckling, marknadsföring, kommunikation, försäljning, HR, och ekonomi.

 

Kontinuerlig innovation hos Google

Googles organisation för kontinuerlig innovation kan ses som en dynamisk och öppet styrsystem för innovation, som involverar hela organisationen, och stöds av en innovationsinriktad  högsta ledning samt styrelse.

Systemet visualiseras i figuren nedan. Detbestår av fem huvudblock (blåmarkerade): nyckelfaktorer (key drivers), underlättare (facilitators), hygien faktorer (hygiene factors), yttre interaktion (external interaction) och basfaktorer (foundation). Varje block innehåller de organisatoriska egenskaper som är viktiga för Googles kontinuerliga innovation.

 

kontinuerlig innovation

 

Utifrån de fem huvudblocken pekar forskarna specifikt på de åtta viktigaste organisatoriska egenskaperna för kontinuerlig innovation. Dessa är:

  1. Innovationsinriktad och förändringsbenägen högsta ledning och styrelse
  2. Innovationsinriktad och förändringsbenägen företagskultur
  3. Kompetenta och engagerade medarbetare som brinner för att förnya
  4. Chefer och ledare som möjliggör, coachar, och undanröjer hinder för innovation
  5. En halvstrukturerad och ambidextriös organisation
  6. Innovationsinriktat prestationsmätningssystem
  7. Kontinuerligt lärande
  8. Öppen innovation

 

Det finns viktiga praktiska lärdomar att dra från studien. Betydelsen av faktorer som företagskultur och urvalet av individer, som identifierats i den empiriska studien, måste övervägas av chefer och ledare, och kan påverka deras förståelse för hur man upprätthålla kontinuerlig innovation över tid.

 

Referenser:

Steiber, A., Alänge, S., 2013. A corporate system for continuous innovation: the case of Google Inc. European Journal of Innovation Management 16 (2), 243 – 264.

Tillgänglig på: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/14601061311324566

Mer från InventiveBoard


Hur bör innovationers tidiga fas styras?

Ungefärlig lästid: 4-6 min. En studie undersökte ekonomistyrning i innovationers tidiga fas, och hur användning av styrmedel är relaterade till strategisk förnyelse (som tecken på innovation). Grunden för framgångsrik utveckling av nya produkter skapas redan i innovationers tidiga fas. Det innefattar här de aktiviteter som sker innan ett formellt…

Läs mer

Styrning av forskning och utveckling

Litteraturen om styrning av medarbetare inom forskning och utveckling (FoU) förespråkar starkt att man skall styra FoU-projekt på ett projekt-för-projekt basis. Denna litteratur antyder att projekten ska hanteras på olika sätt beroende på projektets egenskaper såsom risk, tvetydighet och att man saknar rutiner. Till skillnad…

Läs mer