Kontinuerlig innovation hos Google

Ungefärlig lästid: 6-8 min. Vissa företag lyckas med kontinuerlig innovation, andra inte. Historien är full av företag som en gång var föregångare inom innovation, men som sedan inte lyckats upprätthålla sin innovationsförmåga vid snabba omvärldsförändringar såsom teknikskiften. Några exempel på företag som inte klarade teknikskiften är Kodak (analog vs digital kameran), Nokia (mobiltelefon vs smartphone), och Blockbusters (DVD uthyrning vs strömmande video).

Men det finns även exempel på företag som blivit mycket framgångsrika i snabbt föränderliga branscher. En studie undersökte hur Google Inc arbetar med organisatoriska egenskaper för att generera kontinuerlig innovation.

 

kontinuerlig innovation

 

Studien omfattade intervjuer med 28 Google-anställda, insamlade under en åtta månaders period under 2010. Majoriteten av intervjuerna (80 procent) gjordes på huvudkontoret i Mountain View, USA. Övriga intervjuer gjordes på Google Inc’s kontor i Asien, Europa och USA. De flesta av respondenterna arbetar på managementnivå. Det ingick även två medarbetare på lägre nivå, samt två vVD (vice presidents). Respondenterna representerade de flesta funktioner inom Google såsom: teknik, produktutveckling, marknadsföring, kommunikation, försäljning, HR, och ekonomi.

 

Kontinuerlig innovation hos Google

Googles organisation för kontinuerlig innovation kan ses som en dynamisk och öppet styrsystem för innovation, som involverar hela organisationen, och stöds av en innovationsinriktad  högsta ledning samt styrelse.

Systemet visualiseras i figuren nedan. Detbestår av fem huvudblock (blåmarkerade): nyckelfaktorer (key drivers), underlättare (facilitators), hygien faktorer (hygiene factors), yttre interaktion (external interaction) och basfaktorer (foundation). Varje block innehåller de organisatoriska egenskaper som är viktiga för Googles kontinuerliga innovation.

 

kontinuerlig innovation

 

Utifrån de fem huvudblocken pekar forskarna specifikt på de åtta viktigaste organisatoriska egenskaperna för kontinuerlig innovation. Dessa är:

  1. Innovationsinriktad och förändringsbenägen högsta ledning och styrelse
  2. Innovationsinriktad och förändringsbenägen företagskultur
  3. Kompetenta och engagerade medarbetare som brinner för att förnya
  4. Chefer och ledare som möjliggör, coachar, och undanröjer hinder för innovation
  5. En halvstrukturerad och ambidextriös organisation
  6. Innovationsinriktat prestationsmätningssystem
  7. Kontinuerligt lärande
  8. Öppen innovation

 

Det finns viktiga praktiska lärdomar att dra från studien. Betydelsen av faktorer som företagskultur och urvalet av individer, som identifierats i den empiriska studien, måste övervägas av chefer och ledare, och kan påverka deras förståelse för hur man upprätthålla kontinuerlig innovation över tid.

 

Referenser:

Steiber, A., Alänge, S., 2013. A corporate system for continuous innovation: the case of Google Inc. European Journal of Innovation Management 16 (2), 243 – 264.

Tillgänglig på: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/14601061311324566

Mer från InventiveBoard


Ekonomistyrning och den entreprenöriella processen

Ungefärlig lästid: 2-3 min. Hur arbetar framgångsrika entreprenöriella företag med ekonomistyrning och den entreprenöriella processen? Detta undersöktes i en studie. Huvudsyftet med studien var att bidra till vår förståelse av hur styrelsen i entreprenöriella företag använder ekonomistyrning, särskilt relaterade till den entreprenöriella processen. Studien konceptualiserade ekonomistyrning…

Läs mer

Radikal innovation i etablerade företag

Hur hjälper man till för att förbättra prestanda och innovationsförmåga, och vidare, finns radikal innovation i etablerade företag? En studie undersökte organisatorisk förmåga för att förbättra prestanda och förmåga, med avseende på radikal innovation, i etablerade företag och fann att förmågan för innovation i detta hänseende…

Läs mer