Att materialisera investeringar i innovationsförmåga

Ungefärlig lästid: 5-7 min. I innovativa miljöer står företag inför ett styrproblem. Å ena sidan behöver ledningen styra medarbetare genom att övervakar målsättningar och beteenden. Men å andra sidan måste ledningen också se till att medarbetarna har tillräckligt med utrymme för att själva söka efter innovativa lösningar och kunna agera på nya möjligheter. Medan tidigare forskning ansåg ekonomistyrning vara skadligt för innovation, tar senare studier ett mer positivt perspektiv. En ny studie följde den senare forskningsinriktning. Forskarna fokuserar på att lösa styrproblem i samband med innovation. Detta görs genom att undersöka hur ekonomistyrning kan användas för att hjälpa företag omvandla investeringar i innovationsförmåga till innovationer. Forskarna erbjuder därmed en mer grundlig bild av innovationsprocessen på grund av det faktum att man här fokuserar på förutsättningar till innovation i stället för innovation i sig.

.Innovationsförmåga

Baserat på resursbaserad syn på företaget driver forskarna tesen att varken innovationsförmågan eller ekonomistyrning på egen hand är tillräckliga för att nå framgångsrik innovation. De hypotiserar att objektiv prestationsmätning hindrar företagens förmåga att överföra investeringar i innovationsförmågan till innovationsarbetet medan kulturell styrning är passande i detta sammanhang med tanke på dess mer diskreta natur. I ett nästa steg ponerar forskarna att fördelarna med kulturell styrning är en ökande funktion av upplevd osäkerhet i miljön. För att testa hypoteserna använde forskarna både enkätundersökning och patentdata som korrelerades.

 

Studiens resultat – att materialisera investeringar i innovationsförmåga

Forskarna visar att objektiv utvärdering av prestation påverkar negativt företagens förmåga att omvandla investeringar i innovationsförmåga till innovationer (mätt genom patent), medan kulturell styrning hjälper företag att omvandla investeringar i innovationsförmågan till innovation. Studien finner också belägg för att positiva effekterna av kulturell styrning ökar som en funktion av upplevd osäkerhet i företagets miljö (ex. teknologiskiften i branschen).

Studie bidrar till tidigare forskning genom att ta en mer nyanserad syn på innovationsprocessen. Dessutom, menar forskarna, att man också bidrar till förståelsen av fördelarna med kulturell styrning. Slutligen, studien gör också ett bidrag till forskning om komplementaritet bland organisatoriska val genom att bredda uppsättningen val av variabler företag har till sitt förfogande.

 

Praktiska implikationer

Resultat från studien är mycket intressanta eftersom de belyser vikten av att aktivt arbeta med företagskulturen, exempelvis genom att konkret visa för medarbetarna att ledningen värdesätter och implementerar bra idéer, men att man samtidigt kanske till och med bör försöka undvika att mäta innovation ur olika aspekter.

• Arbeta aktivt med företagskultur

• Undvika att försöka mäta innovation ur olika perspektiv

• Detta viktigare när osäkerhet i företagets miljö och omvärld ökar

 

Referenser

Posch, A., Wabnegg, M., 2016. Materializing Investments in Innovation Capabilities: The Role of Management Control Systems. August 15, 2016.
Tillgänglig på SSRN: http://ssrn.com/abstract=2823884

Mer från InventiveBoard


Affärsmodellinnovation by Airbnb

Ungefärlig lästid: 6-8 min Vi kommer gå igenom några specifika företags innovativa affärsmodell i den här bloggen. I det här inlägget hamnar Airbnb under vårt stetoskop. För er som lyckas undkomma Airbnb framfart, kolla här eller en kort beskrivning här för att komma ikapp. Airbnb anses…

Läs mer

Effekter av avtalsval på kreativitet

Anställningsavtal med resultatbaserad ersättning kan påverka produktiviteten och kreativitet både genom att motivera till ansträngning. Genom att företag kan locka till sig medarbetarna vars förmågor är bäst lämpliga relaterat till de erbjudna avtalen. Genom att använda ett experiment där deltagarna designar ”rebus pussel”, testade en…

Läs mer