Vad är ett idéhanteringsystem?

För att arbeta effektivt med innovation tror vi det behövs både en god kunskap i innovationsledning och digitala verktyg som stödjer detta arbete. Du kan jobba på utan att fästa större vikt vid kunskapen bakom att styra innovationsprocessen och innovationsledning, eller för den delen nyttja digitala verktyg som effektiviserar arbetet. Men då kanske du inte heller förvänta dig något konkret?

 

Fånga upp idéer

Ett idéhanteringssystem är just ett sådant verktyg som underlättar att jobba med innovation. Grunden till att få fram en innovation som förbättrar verksamheten är att en idé utvecklas och implementeras. Att just fånga upp idéer är centralt. Viktigt är också att kunna fånga upp idéer systematiskt över tid vilket sedan struktureras i processen att omvandla en idé till innovation.

Ett idéhanteringssystem är alltså:
”Ett digitalt verktyg som underlättar arbetet med innovation. Idéer är grunden till innovation, och systemet hjälper till med att presentera, samarbeta, rösta samt välja ut idéer. Att detta är utformat som en transparent process är självklart för att kunna styra arbetet och att engagera medarbetare.”

Så ser vi på innovation