Best practice för att granska idéer

Ungefärlig lästid: 2-3 min. Denna bloggpost handlar om best practice för att granska idéer. Att få nya idéer är bara hälften av slaget. Men hur ser egentligen er granskningsprocess av idéerna ut?

 

Granska idéer.

 

Oavsett om ni använder en förslagslåda för att få lite feedback eller en idéhanteringsplattform för att fånga idéerna från alla i din organisation, så har ni förmodligen ändå idéer som flyter runt i er  organisation.

Men alla idéer borde (eller kan) inte realiseras. Att bestämma vilka idéer som ska drivas framåt är beroende av en process för att granska idéer.

 

Så vad ska ni göra för att säkerställa att er process att granska idéer är så effektiv som möjligt?

 

Organisera

Använd ett lätthanterligt format för att lista de idéer som granskas, var de kom ifrån, och vad sammanhanget är för att fånga upp dem. Vet vad du tittar på och varför du tittar på det.

Bekräfta tillgängligheten för de personer som skall genomföra bedömningarna.. Säkerställ deras vilja och förmåga att bedöma idéer, utan förutfattade meningar. Säkerställ dessutom dessa medarbetares rätt till att godkänna idéer och flytta dem fram till beslutsfattare eller vidare till projektering.

 

Formalisera stegen

Fastställ och håll fast vid en process för hur idéer granskas, och de kanaler ni använder för att granska dem. Att rensa bort bias beror på om man vill hantera så få variabler som möjligt under granskning.

Att ta sig tiden att formalisera denna process kan också leda till att ni sparar tid och resurser under framtida arbeten med att samla rikligt med idéer. Konsistens ökar komfort och hastighet, och det hjälper bara att upprepa era initiativ.

 

Sök perspektiv

Även som er idéöversikt och urvalskommitté inte behöver vara stor, lita inte på att er VD skall ge sin uppfattning om ja eller nej. Det öppnar inte bara upp för fler möjligheter till bias. Det kan även överbelasta en VD genom antalet idéer ni får in.

Ge istället mellanchefer och alla nivåer av medarbetare chansen att skicka in sina idéer. Ge dem också möjlighet att lämna sina synpunkter på, rösta, och ge sitt stöd till idéer som de anser ha hög potential.

 

Kommunicera resultat

Om dina medarbetare eller kunder konsekvent delar sin feedback och idéer med dig, förplikta dem med lite feedback och öppenhet i gengäld.

Alla idéer kommer inte att kunna implementeras. Delning av information från din granskningsprocess och uppdateringar om statusen för deras idéer kan gå långt för att bygga förtroende, och en kultur som värderar samarbete och innovation.

 

Redo att ta er idéhantering till nästa nivå?

Mer från InventiveBoard


Design av styrmedel vid produktutveckling

Ungefärlig lästid: 3-5 min. Vad påverkar design av styrmedel vid produktutveckling. Hur anpassar företag sina styrmedel efter specifika egenskaperna hos varje enskilt produktutvecklingsprojekt? En studie försökte bringa klarhet i detta. I studien undersökte man relationen mellan osäkerhet i projekten (marknad och teknologi), produktstrategi, och design av styrmedel….

Läs mer

Ekonomistyrning och den entreprenöriella processen

Ungefärlig lästid: 2-3 min. Hur arbetar framgångsrika entreprenöriella företag med ekonomistyrning och den entreprenöriella processen? Detta undersöktes i en studie. Huvudsyftet med studien var att bidra till vår förståelse av hur styrelsen i entreprenöriella företag använder ekonomistyrning, särskilt relaterade till den entreprenöriella processen. Studien konceptualiserade ekonomistyrning…

Läs mer