Best practice för att granska idéer

Ungefärlig lästid: 2-3 min. Denna bloggpost handlar om best practice för att granska idéer. Att få nya idéer är bara hälften av slaget. Men hur ser egentligen er granskningsprocess av idéerna ut?

 

Granska idéer.

 

Oavsett om ni använder en förslagslåda för att få lite feedback eller en idéhanteringsplattform för att fånga idéerna från alla i din organisation, så har ni förmodligen ändå idéer som flyter runt i er  organisation.

Men alla idéer borde (eller kan) inte realiseras. Att bestämma vilka idéer som ska drivas framåt är beroende av en process för att granska idéer.

 

Så vad ska ni göra för att säkerställa att er process att granska idéer är så effektiv som möjligt?

 

Organisera

Använd ett lätthanterligt format för att lista de idéer som granskas, var de kom ifrån, och vad sammanhanget är för att fånga upp dem. Vet vad du tittar på och varför du tittar på det.

Bekräfta tillgängligheten för de personer som skall genomföra bedömningarna.. Säkerställ deras vilja och förmåga att bedöma idéer, utan förutfattade meningar. Säkerställ dessutom dessa medarbetares rätt till att godkänna idéer och flytta dem fram till beslutsfattare eller vidare till projektering.

 

Formalisera stegen

Fastställ och håll fast vid en process för hur idéer granskas, och de kanaler ni använder för att granska dem. Att rensa bort bias beror på om man vill hantera så få variabler som möjligt under granskning.

Att ta sig tiden att formalisera denna process kan också leda till att ni sparar tid och resurser under framtida arbeten med att samla rikligt med idéer. Konsistens ökar komfort och hastighet, och det hjälper bara att upprepa era initiativ.

 

Sök perspektiv

Även som er idéöversikt och urvalskommitté inte behöver vara stor, lita inte på att er VD skall ge sin uppfattning om ja eller nej. Det öppnar inte bara upp för fler möjligheter till bias, men det kan uppenbarligen överbelasta VD genom antalet idéer ni får.

Ge istället mellanchefer och alla nivåer av medarbetare chansen att skicka in sina idéer. Ge dem också möjlighet att lämna sina synpunkter på, rösta, och ge sitt stöd till idéer som de anser ha hög potential.

 

Kommunicera resultat

Om dina medarbetare eller kunder konsekvent delar sin feedback och idéer med dig, förplikta dem med lite feedback och öppenhet i gengäld.

Medan inte alla idéer kommer att kunna implementeras. kan delning av information från din granskningsprocess och uppdateringar om statusen för deras idéer gå långt för att bygga förtroende och en kultur som värderar samarbete och innovation.

 

Redo att ta er idéhantering till nästa nivå?

Mer från InventiveBoard


Produktutveckling eller processförbättring?

Ungefärlig lästid: 5-7 min. Hur arbetar organisationer lämpligast med produktutveckling och processförbättring? Vad är viktigt relaterat till produktutveckling? Vad skall fokuseras på vid processförbättringar? Här är några praktiska tips.   Produktutveckling Inkludera medarbetare från olika avdelningar för att generera och diskutera idéer till er produktutveckling. Efter…

Läs mer

Effekter av avtalsval på kreativitet

Anställningsavtal med resultatbaserad ersättning kan påverka produktiviteten och kreativitet både genom att motivera till ansträngning. Genom att företag kan locka till sig medarbetarna vars förmågor är bäst lämpliga relaterat till de erbjudna avtalen. Genom att använda ett experiment där deltagarna designar ”rebus pussel”, testade en…

Läs mer