Mer från InventiveBoard


Produktutveckling eller processförbättring?

Ungefärlig lästid: 5-7 min   Produktutveckling Inkludera medarbetare från olika avdelningar för att generera och diskutera idéer till er produktutveckling. Efter mötet / workshopen kan utveckling och idégenereringen av nya idéer fortsätta digitalt. Många idéer kläcks inte på beställning, utan poppar upp när man minst…

Läs mer

Innovationsinriktad kultur i den offentliga sektorn

Uppskattad lästid: 1-2 minuter   Leder självständighet för chefer och resultatstyrning till innovation? En studie undersökte effekten av specifik New Public Management (NPM)-relaterade egenskaper för att förklara innovationsinriktad kultur i organisationer inom den offentliga sektorn. Enligt NPN doktrin, kommer en ökad autonomi i kombination med resultatstyrning…

Läs mer