Vi hjälper er att systematiskt fånga upp idéer

Strukturerad innovationsprocess

Verktyget är uppbyggt som en innovationsprocess vilken utgår från företagets utmaningar. Medarbetare kan bidra med, kommentera och diskutera både egna och andras idéer kring organisationens utmaningar. Slutligen bedöms alla idéer av och beslut fattas av en företagsledningen/styrelsen/en innovationsgrupp eller motsvarande.

Utmaningar

Man kan i verktyget öppna upp olika problemområden som företaget står inför, i avsikt att låta medarbetare komma med förslag på förbättringar eller radikalt nya idéer. Därigenom kan ni styra vart de skall lägga sitt fokus.

Konkurrenterna har lanserat en ny produkt inom ett av era produktsegment. Hur skall ni bemöta detta? Varför har ni så höga reklamationer på en viss produkt eller process? Endast fantasin sätter gränserna för ert innovations- och förbättringsarbetet. Ju mer specifikt utmaningen är formulerad, desto fler idéer med hög precision kan man förvänta sig!

Idéer

Detta ger medarbetare möjlighet att komma in med förslag på lösningar och nya idéer kring företagets utmaningar. Idéerna kan kommenteras och förbättras av andra medarbetare som har tillgång till verktyget. Därigenom blir den en naturlig plattform för samarbete medarbetare emellan kring företagets specifika problem- och utvecklingsområden.

Alla idéer befinner sig någonstans i en sjustegsprocess, från utkast till projekt. Verktyget säkerställer att inga idéer blir liggande i en ”förslagsbrevlåda”, och alla medarbetare kan se var i processen som just deras idéer för närvarande befinner sig.

Bedömning

Verktyget har en inbyggd röstningsfunktion där alla idéer bedöms av en företagsledning/styrelse/innovationsgrupp. Bedömningskriterierna i systemet är baserade på empirisk forskning vid Handelshögskolan i Göteborg kring hur framgångsrika entreprenöriella företag arbetar med innovation. Kriterierna är dock dynamiska och kan justeras efter era unika behov.

Idébank

Alla idéer kan arkiveras i idéhanteringssystemet. Att en idé blev bortvald kanske var pga att tidpunkten helt enkelt inte var rätt? Kanske saknades det resurser att genomföra idén just nu? Genom att arkivera idéer skapar ni en värdefull idébank för framtida innovationer.