Förslagslåda vs idéhanteringssystem

Ungefärlig lästid: 5-7 min. Vad skiljer förslagslåda vs idéhanteringssystem? Förslagslådan var embryot till dagens idéhanteringssystem. Vi går igenom begreppen.

 

Förslagslåda vs idéhanteringssystem

Vem kom på idén ”förslagslåda”? Den skulle jag vilja prata med. Vem influerade till att förslagslådan skulle införas på företag och organisationer på 80- och 90 talet? Å andra sidan har den gamla ineffektiva förslagslådan som medarbetare fasar över lett till vad som idag kallas idéhanteringsystem (eller idea management software/system). Förslagslådan var en misslyckad idé, som utvecklade sig till vad som idag funkar bra. Men imorgon så måste idéhanteringssystemet utvecklas och anpassas efter nya kontexter, efter andra organisationers behov och situation. Därför är det viktigt att satsa på forskning och utveckling.

Vad som idag är väl känt, tex att monetära belöningssystem inte förbättrar individers prestation i komplex problemlösning, var inte känt på den tiden förslagslådan huserade. Att införa blomstercheckar, biobiljetter, trisslotter, eller % på besparing eller vinst som finns beskrivet här och här – ställer man idag sig frågande till.

Förslagslåda

Ordet ”förslagslåda” ger drygt 300.000 träffar på Google, och många bra artiklar, krönikor och bloggar finns på ämnet. På ordet ”idéhanteringssystem” finns bara 500 st. Det är ett nytt fenomen för att det skiljer sig mycket från den traditionella förslagslådan. Förslagslådan var embryot till dagens idéhanteringssystem. Vad förslagslådor inte heller behandlar finns presenterat här, men nog om detta.

 

Folkuniversitetet

Vi fick höra från en av medarbetare vars företag nyttjar våra tjänster att hen lämnat idéer till Folkuniversitetet publika förslagslåda på sin fritid. Detta i syfte för att förbättra studiemiljön i och runt caféet. Hen gick en språkkurs som varade 8 veckor, och spenderade mycket tid i caféet i samband med lektionerna. I snitt lämnade hon drygt 1 idé per vecka, totalt 11 stycken, över en tid på 2 månader. Under denna tid fick hon aldrig en återkoppling, ingen feedback eller respons att de mottagit idéerna.

”Just att inte få veta, att man lämnar in idén till ”ett svart hål” upplever jag som frustrerande.”

*Folkuniversitetet har försök nås utan resultat. För att sammanfatta så tror vi att många företag och organisationer har svårt att hantera förslagslådan. Detta exempel är inte på något sätt unikt, utan denna typ av berättelse ges om och om igen.

Förslagslåda vs idéhanteringssystem

Förslagslåda vs idéhanteringssystem

Först och främst, nej, låt oss titta direkt i tabellen nedan när vi jämför förslagslådan med idéhanteringssystemet på 6 parametrar.

Förslagslåda Idéhanteringssystem
Teknik Analog, en fysiskt låda Digital, ett digitalt verktyg
Idéens betydelse Idén är ”klar” när den är presenterad Idéns utveckling är bara i början när den är presenterad.
Fokus på samarbete Liten, eller ingen. Stor. Alla idéer utvecklas tillsammans med kollegor och chefer till dess att alla kommenterar och åsikter kommit fram.
Process-orienterad Nej, ingen. Ja, centralt.
Rösta Ledningen, endast. Flexibel. Ledningen, en specifik grupp eller alla medarbetare.
Idéhantering Knapphändig, i pärmar eller lådor. Central, alla idéer sparas, oavsett hur dåliga/dumma de är, i en smart och filtrerbar databas.

 

Investeringskostnad för en förslagslåda

Vad kostar det att införa en förslagslåda i sin organisation? Det krävs knappast någon utbildning, ”lägg ner en idé här om ni har någon” gick ofta tongångarna hos ledningen kan vi tänka oss. Ingen speciell interaktion mellan medarbetare, avdelningen, eller över hierarkier pågick. Papper och penna såklart. Samt tiden som det tog att skriva ner sin idé, och tiden det tog för mottagaren (ofta någon i ledningen) att läsa och bedöma. Lådan kostar mellan 59 kr – 99 kr om man vill ha en enkel förslagslåda.

 

Investeringskostnad för ett idéhanteringssystem

Vad kostar det att införa ett idéhanteringssystem i sin organisation? 

Här är InventiveBoards månadskostnad. 

 

Kontakta oss så berättar vi mer!

Mer från InventiveBoard


Ekonomistyrning och decentralisering av forskning och utveckling

Uppskattad lästid: 5-7 minuter. Vilka är de organisatoriska förutsättningar som påverkar decentralisering av beslutanderätt från multinationella företags huvudkontor till deras utländska dotterbolag där forskning och utveckling (FoU) sker?  Bör organisationer decentralisera FoU eller inte? En studie har intressanta resultat i denna fråga. Forskarna kontaktade 272 tyska FoU-enheter och…

Läs mer

Kunskapsutbyte genom intranät

Beräknad lästid: 3-5 minuter. Betydelsen av ett intranät, såsom ett internt idéhanteringssystem, för kunskapshantering är till stor del beroende av de värden av dess innehåll och de specifika verktyg som organisationer tillhandahåller sina medarbetare, samt dess slutliga användning i verksamheten. För många organisationer finns det ett…

Läs mer