Ekonomistyrningens roll för radikala innovationer

Uppskattad lästid: 7-9 minuter.  Vilken är ekonomistyrningens roll för radikala innovationer? Innovation är inget enskilt koncept. Inkrementella innovationer handlar om förbättringar, medan radikala innovationer handla om upptäckter.  Radikala innovationer leder till en väsentlig förbättring eller öppnar helt nya möjligheter.

En studie rapporterar resultaten från ett omfattande forskningsprojekt kring ekonomistyrningens roll för att öka både inkrementella och radikala innovation i multinationella företag. Forskarna fokuserar på affärsmodells- och teknisk innovation. Forskningsprojektet bygger på dels kvantitativ forskning, och dels på fallstudier av ledande globala framgångsrika företag som exempelvis Apple.

 

Radikala innovationer genom Startup corporation

Forskarna utvidgar den vanliga upptäckts/exploateringsdiskussionen och beskriver en ”innovationsparadox”. De faktorer som har lett till att många företag nått framgångar med organisatorisk excellens och lönsamhet genom kostnadsbesparingar och olika inkrementella förbättringar är samma faktorer som har hindrat företagen från att utveckla radikala innovationer.

Forskarna presenterar en ny modell för hur företag kan uppnå radikala innovationer i stora, etablerade företag. De beskriver detaljerna i en process – ”Startup Corporation” – som kan implementeras i etablerade företag för att dra nytta av fördelarna från startups (uppstartsbolag) med fördelarna med stora etablerade företag. Under de senaste tjugo åren har startups blivit stora aktörer när det gäller att generera radikala innovationer. Startups har dykt upp ur ingenstans, förändrat industrier, slagit ut  etablerade företag som hade funnits i årtionden, och skapat helt nya branscher som inte existerade tidigare. Å andra sidan, etablerade företag har betydande resurser, nätverk och system för att uppnå framgång, vilka är nyckeln för att lyckas med Startup corporation. Genom att kombinera styrkorna från startups med styrkorna från etablerade företag, kan stora etablerade företag på så sätt lyckas med radikala innovationer.

Startup Corporation

Figur 1. Startup Corporation (Källa: Davila & Epstein, 2014., s. 190)

 

Ekonomistyrningens roll för radikala innovationer genom Startup corporation

Radikal innovation sker helt enkelt inte av sig självt utan måste styras, och Startup corporation är modell för att stödja detta. För att radikal innovation skall ske krävs stöd av ledarskap, organisationskultur, strategi, intensitet, och management system.

 

Ekonomistyrningens roll för radikala innovationer

Figur 2. Ekonomistyrningens roll för radikala innovationer (Källa: Davila & Epstein, 2014., s. 192)

 

Nedan sammanfattas hur ledarskap, organisationskultur, strategi, intensitet, och management system kan stöda radikal innovation.

 

ORGANISATIONSKULTUR
Tillhandahålla resurser för innovatörer
Stödja medarbetare att ta risker, oavsett om de lyckas eller misslyckas
Att se satsningar på radikala innovationer som nödvändiga för långsiktig överlevnad
Balansera tekniska och affärsmässiga insikter för innovationer
Öppen kommunikation inom organisationen och dess nätverk

LEDARSKAP
Inspirera medarbetare att utforska och experimentera
Att lita på att medarbetare skapar nya affärsmöjligheter
Uppmuntra medarbetare att lita på dig som ledare
Uppmärksamma medarbetare för dess ansträngningar och engagemang

STRATEGI
Identifiera rollerna av inkrementella och radikala innovationer
Utveckla öppna nätverk till innovationshubbar
Sätta gränser som definierar vilka områden som skall utforskas

INCITAMENT
Utveckla rättvisa ekonomiska incitament som stödjer radikala innovationer
Inspirerande vision som motiverar medarbetare att ta risker och möta osäkerhet

MANAGEMENT SYSTEM
Etablera anställningsprocesser som lockar passionerade medarbetare till företaget
Underhålla denna passion genom prestationsmätningssystem
Länka informationssystem med externa nätverk
Skapa strukturer för att stödja radikala innovationer
Skapa budgeteringsprocesser som ger tillräckligt med resurser för satsningar på radikala innovationer

 

Referenser

Davila, T., Epstein, M. 2014. The Innovation Paradox: Why Good Businesses Kill Breakthroughs and How They Can Change. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers

Epstein, M., 2016. Breakthrough Innovation: The Critical Role of Management Control Systems” In Performance Measurement and Management Control: Contemporary Issues. Published online: 30 Jun 2016; 3-16.  Hämtas på https://doi.org/10.1108/S1479-351220160000031001

Mer från InventiveBoard


Prestationsmätning som stödjer innovation

Hur kan prestationsmätning hjälpa team att bli framgångsrika med innovationsarbete? Många chefer och ledare har insett att processfokuserade och multifunktionella team dramatiskt kan förbättra hur företag levererar produkter och tjänster till kunder. Traditionella prestationsmätningssystem har inte bara misslyckats med att stödja dessa team, utan också…

Läs mer

Styrsystem påverkar kreativitet positivt

  En studie gav insikter om de kanaler genom vilka ekonomistyrning och styrsystem utövar ett inflytande på produktinnovation genom att undersöka i vilken utsträckning olika former av styrsystem, dvs. värdesystem, diagnostiska styrsystem och interaktiva styrsystem, är direkt förknippade med olika faserna i innovationsprocesser. Styrsystem påverkar kreativitet…

Läs mer