Ekonomistyrning vid radikala innovationer

Ungefärlig lästid: 2-3 min. En studie undersökte ekonomistyrning vid radikala innovationer. Specifikt handlade studien om hur och varför olika typer av ekonomistyrning används: (1) i olika faser av radikala innovationsprojekt, och (2) i innovationsprojekt som visar olika grader av radikalitet.

Fallstudier genomfördes avseende fyra innovationsprojekt (två radikala karaktärer och två inkrementella) hos två företag som är verksamma inom hemautomationsindustrin i Italien.

 

Ekonomistyrning vid radikala innovationer

 

Studien har värdefulla praktiska implikationer. De båda fallen visar på återkommande karaktäristika som ger chefer användbar benchmarking om ekonomistyrningen i radikala innovationsprojekt. Det är till exempel intressant att notera hur värdeord och företagskultur utgör det viktigaste styrmedlet i ett tidigt skede. Detta visar på hur viktigt det är att sprida en gemensam innovationskultur i hela organisationen i syfte att fokusera alla resurser och medarbetare på att identifiera innovationsområden.

För det andra, studien belyser hur relevant det är med ett gränssnitt mellan R&D och marknadsföring, och hur samverkan utvecklas i projektet. Även i de mest innovativa projekten krävs en preliminär bedömning av efterfrågan och försäljningsprognoser för att man skall kunna nå de första milstolparna. Detta innebär att radikal innovation inte bör vara en rent teknikdriven process, särskilt som marknadsosäkerheten ökar.

Mer generellt visar fallbeskrivningarna på stor betydelsen av informationsutbyte mellan olika funktioner, och på behovet av att korrekt utveckla infrastruktur mellan de inblandade organisatoriska funktionerna. Faktum är att genom att omedelbart sätta upp gemensamma mål för innovationsprojekten, att ha ett systematisk medverkan redan i de tidiga stadierna av både den tekniska kärnan (R&D, produktion, etc.) och det kommersiella området (marknadsföring, försäljning osv), gör man det möjligt att i tid hitta oväntade begränsningar. Detta borde ha positiva effekter på innovationens ”Time to market”, graden av innovationens framgång, och projektkostnader.

 

Slutsatser för ekonomistyrning vid radikala innovationer:
  • Sprid en gemensam innovationskultur i hela organisationen
  • Utveckla infrastruktur mellan de inblandade funktionerna
  • Ställ upp gemensamma mål för innovationsprojekt
  • Systematisk medverkan av både R&D och marknadsföringsfunktioner vid innovationsprojekt

 

Referenser:

Chiesa, V., Frattini, F., Lamberti, L., Noci, G., 2009. Exploring management control in radical innovation projects. European Journal of Innovation Management 12 (4), 416–443.

Tillgänglig på: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/14601060910996909

 

 

Mer från InventiveBoard


Att generera idéer för kontinuerlig innovation

En studie undersökte förmågan att generera idéer till innovationer i stora organisationer. Förmågan att generera idéer innefattar lednings- och organisatoriska processer för att stimulera, identifiera, välja och implementera idéer. För att undersöka hur denna förmåga manifesteras och används i företag, genomförde forskare fallstudier av fyra…

Läs mer

Outsourca innovation

Ungefärlig lästid: 2-3 minuter.   Outsourca innovation? Kan man inte outsourca innovationsarbetet till konkurrenterna och sedan köpa upp dem? Anta att ditt företag har väl uppskattade produkter ute på marknaden, de säljer och kunderna är nöjda. Din konkurrent börjar skifta sin produktportfölj med nya produkter…

Läs mer