Ekonomistyrning vid olika innovationsformer

Uppskattad lästid: 3-4 minuter. En studie undersökte användningen av styrmedel vid olika innovationsformer, och effekterna på företagens prestation. Specifikt bygger studien på Simons ”Levers of control” (LOC) för att undersöka hur företags toppchefer samtidigt försöker  balansera exploateringsinnovation och utforskningsinnovation, vilket ställer motstridiga krav på företag. LOC innefattar fyra typer av användning av styrmedel: värdegrund, begränsningssystem, diagnostisk styrning, och interaktiv styrning. Innovationsformer mäts genom: ej innovativa företag, exploateringsinnovativa företag, utforskningsinnovativa företag, och ambidextri-företag.

 

Innovationsformer och ekonomistyrning

Med hjälp av data som samlats in från en undersökning av toppchefer i 400 företag visar denna studie att användningsmönster och ömsesidigt beroende styrmedel (LOC) förknippat med förbättrad prestanda, skiljer sig beroende på innovationsform. Resultaten visar att användning av styrmedel (LOC) är oberoende associerade med förbättrad prestanda i företag som specialiserar sig på antingen exploatering eller utforskning. Detta resultat tyder på att användnign av styrmedel (LOC) fungerar som kompletterande snarare än som kompletterande styrning i dessa sammanhang.

Men i ambidextri-företag har diagnostisk och interaktiv styrning visat sig ha ömsesidiga effekter på prestation. Dessutom, menar forskarna i studien, tyder vissa bevis på att både den kombinerade och balanserade användningen av dessa styrmedel bidrar till att generera dynamisk spänning som är nödvändig för att hantera motsägelsefulla innovationslägen.

Detta betyder att för företag skall kunna hantera motstridiga innovationsformer, krävs både kombinerad och balanserad användning av styrmedel (LOC).

 

Praktiska implikationer

  • Anpassa företagets ekonomistyrning efter dess innovationsform för nå bästa prestation.

 

Referens:

Bedford, S.D., 2015. Management control systems across different modes of innovation: implications for firm performance. Management Accounting Research 28 (September), 12-30.

Tillgänglig på http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044500515000219

 

 

Innovationsformer

 

 

 

 

Mer från InventiveBoard


Förhållande till nya idéer

Ungefärlig lästid: 2-4 min. En användare till vårt idéhanteringssystem berättade om sitt förhållande till nya idéer, att kläcka dem när det som mest behövs, och vikten av att planera för att bra idéer ska komma. Att planera för att idéer ska komma kanske låter lite motsägelsefullt jämfört…

Läs mer

Exempel på olika sorters Innovation

Uppskattad lästid: 4-5 minuter. Denna bloggpost handlar om exempel på olika sorters innovation.   Enligt många studier så är Sverige ett land att räkna med när det kommer till Innovation. Ska man tro många internationella rankningar så kan man mer än att hålla med. World Economic…

Läs mer