Ekonomistyrning vid olika innovationsformer

Uppskattad lästid: 3-4 minuter. En studie undersökte användningen av styrmedel vid olika innovationsformer, och effekterna på företagens prestation. Specifikt bygger studien på Simons ”Levers of control” (LOC) för att undersöka hur företags toppchefer samtidigt försöker  balansera exploateringsinnovation och utforskningsinnovation, vilket ställer motstridiga krav på företag. LOC innefattar fyra typer av användning av styrmedel: värdegrund, begränsningssystem, diagnostisk styrning, och interaktiv styrning. Innovationsformer mäts genom: ej innovativa företag, exploateringsinnovativa företag, utforskningsinnovativa företag, och ambidextri-företag.

 

Innovationsformer och ekonomistyrning

Med hjälp av data som samlats in från en undersökning av toppchefer i 400 företag visar denna studie att användningsmönster och ömsesidigt beroende styrmedel (LOC) förknippat med förbättrad prestanda, skiljer sig beroende på innovationsform. Resultaten visar att användning av styrmedel (LOC) är oberoende associerade med förbättrad prestanda i företag som specialiserar sig på antingen exploatering eller utforskning. Detta resultat tyder på att användnign av styrmedel (LOC) fungerar som kompletterande snarare än som kompletterande styrning i dessa sammanhang.

Men i ambidextri-företag har diagnostisk och interaktiv styrning visat sig ha ömsesidiga effekter på prestation. Dessutom, menar forskarna i studien, tyder vissa bevis på att både den kombinerade och balanserade användningen av dessa styrmedel bidrar till att generera dynamisk spänning som är nödvändig för att hantera motsägelsefulla innovationslägen.

Detta betyder att för företag skall kunna hantera motstridiga innovationsformer, krävs både kombinerad och balanserad användning av styrmedel (LOC).

 

Praktiska implikationer

  • Anpassa företagets ekonomistyrning efter dess innovationsform för nå bästa prestation.

 

Referens:

Bedford, S.D., 2015. Management control systems across different modes of innovation: implications for firm performance. Management Accounting Research 28 (September), 12-30.

Tillgänglig på http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044500515000219

 

 

Innovationsformer

 

 

 

 

Mer från InventiveBoard


Outsourca innovation

Ungefärlig lästid: 2-3 minuter.   Outsourca innovation? Kan man inte outsourca innovationsarbetet till konkurrenterna och sedan köpa upp dem? Anta att ditt företag har väl uppskattade produkter ute på marknaden, de säljer och kunderna är nöjda. Din konkurrent börjar skifta sin produktportfölj med nya produkter…

Läs mer

Införande av ekonomistyrning i produktutveckling – påverkan från nya chefer

Ny forskning visar att ekonomistyrning är en viktig del i att öka innovationer. Tre forskare byggde vidare på denna forskningsinriktning genom att undersöka införandet av styrmedel inom produktutveckling, vilket utan tvekan är en av de affärsprocesser där innovation spelar en viktig roll. Urvalet var 69…

Läs mer