Ekonomistyrning som motor till innovation

Uppskattad lästid: 3-4 minuter. En studie undersökte förhållandet mellan ekonomistyrning (som del inom begreppet redovisning) och innovativ verksamhet. Man undersökte hur ekonomistyrning utvecklade kunskap som fungerade som en motor för innovation. Studien var ett försök till att utforska vilken roll ekonomistyrning har genom sina performativa effekter så att i stället för att bara beskriva världen, hjälper ekonomistyrning också till att förändra världen. Forskarnas tes var att kalkyleringsmetoder som styrmedel är motorer vilka är involverade i att locka aktörer till att göra nya saker. Detta genom sin förmåga att inspirera aktörerna att ställa nya frågor och att se nya möjligheter. Dvs, man undersökte ekonomistyrning som motor till innovation.

 

ekonomistyrning som motor till innovation

 

Forskarna genomförde en flerårig fallstudie. De intervjuade medarbetare i ett företag vilka beskrev sina 20 års erfarenheter av utformning och utveckling av en radikal innovation – Telepass. Förutom intervjuer deltog forskarna själva i direkta observationer och man analyserade även interna dokument.

 

Ekonomistyrning som motor till innovation

Som motorer utlöser ekonomistyrning en process för mobilisering av kunskap och insikter som blir en del av innovationen. Denna innovation, i sin tur, lämnar spår som kan utveckla nya kalkyleringsmetoder. Detta är en dynamisk relation mellan kalkyleringsmetoder och innovation. Innovation driver eftersom kalkyleringsmetoderna är motorer som bidrar till att föra denna process framåt.

I fallet med Telepass, som är en teknik vilken är avsedd både för att hantera bilisters beteende och ackumulera spår om ett sådant beteende, kunde innovation påverka och återskapa kalkyleringsmetoder på nytt. Denna studie förklarar därmed hur innovationsutveckling är en rad av processer som mobiliseras av performativitet av kalkyleringsmetoderna.

Telepass uppnådde aldrig en slutpunkt eftersom innovationen, som en gång producerades, också omkonfigurerade och transformerade kalkyleringsmetoder som blev nya motorer som hjälper innovationen via en process där saker läggs till och saker subtraheras. Denna samproduktion mellan kalkyleringsmetoder och innovation ger drivkraft och innovationen blir en inriktning med tillägg och justeringar vars strategiska effekter inte kan bestämmas från i förväg.

Ekonomistyrningen hjälper till att organisera världen, men ekonomistyrningen (kalkylering) förblir inte stabil. Precis som innovation som den bidrar till att utveckla, förändras kalkyleringsmetoderna. Innovation, när den genereras, är föremål för nya former av kalkyleringsmetoder som sedan lägger till nya komponenter till innovation.

 

Referenser:

Revellino, S., Mouritsen, J., 2015. Accounting as an engine: The performativity of calculative practices and the dynamics of innovation. Management Accounting Research,  28, s. 31-49.

Tillgänglig på: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044500515000232

Mer från InventiveBoard


Ekonomistyrningens roller vid produktutveckling

Ungefärlig lästid: 4-5 min   En studie undersökte de sätt på vilket ekonomistyrning sker i en produktutvecklingskontext. Syfte var att ge nya insikter om de olika roller som styrning kan spela i detta sammanhang. Specifikt undersökte man ekonomistyrningens roller vid produktutveckling. Under nio månader genomförde…

Läs mer

Relation till nya idéer

Ungefärlig lästid: 2-4 min. En användare till vårt idéhanteringssystem berättade om sin relation till nya idéer, att kläcka dem när det som mest behövs, och vikten av att planera för att bra idéer ska komma. Att planera för att idéer ska komma kanske låter lite motsägelsefullt jämfört…

Läs mer