Ekonomistyrning som mekanism vid kunskapsintegration

Ungefärlig lästid: 6-7 min. Hur fungerar ekonomistyrning som mekanism vid kunskapsintegration? En studie undersökte denna fråga. Specifikt undersökte studien sambandet mellan kunskapskomplexitet och ekonomistyrning i kunskapsintensiva företag. Kunskapsintensiva företag syftar till de företag som tillhandahåller immateriella lösningar på kundproblem genom att i huvudsak använda kunskapen genom sina medarbetare. Detta förhållande analyserades i studien inom ramen för kunskapsintensiva team i företag där detta är särskilt viktigt på grund av den dubbla roll med samordning och kunskapsintegration som ekonomistyrning där har. En empirisk studie genomfördes av tre projektgrupper i ett mjukvaruföretag.

 

Ekonomistyrning som mekanism vid kunskapsintegration

 

Jämförelsen av projektgrupperna i studien belyser effekterna av kunskapskomplexitet på samordning och kunskapsintegration, roller som införlivats i ekonomistyrning. Därför spelar ekonomistyrning dubbel roll i kunskapsintensiva företag genom att å ena sidan, hjälpa till att samordna aktiviteter och, å andra sidan, främja kunskapsintegration. Det är därför ekonomistyrningens förmåga att utföra dessa dubbla roller gör det till en effektiv mekanism i kunskapsintensiva företag.

 

  Kunskapsintegration Ekonomistyrning (objekt)
Beräkningskomplexitet Dokument/kodifiering Åtgärd
Teknisk komplexitet Output/prestationsrapport Resultat
Kognitiv komplexitet Informellt/oralt /ansikte mot ansikte kommunikation Kompetenser/värderingar/ övertygelser

(Källa: Ditillo, 2004, p. 410)

 

Analysen tyder på att, beroende på vilken typ av kunskapskomplexitet som projektgrupperna möter, om den är beräknings, teknisk eller kognitiv, tenderar kunskapsintegration att vara centrerad kring dokument, output eller informell kommunikation, och samordning genom ekonomistyrning kring åtgärder, resultat eller värderingar/övertygelser.

 

Ekonomistyrning som mekanism vid kunskapsintegration

Ekonomistyrningsmekanismer bör vara utformade för att samordna individer och stödja kunskapsintegration samtidigt. Det är förmågan att utföra både samordnings och kunskapsintegrationsroller som gör ekonomistyrningsmekanismer effektiva i kunskapsintensiva företag. Om ekonomistyrningsmekanismer är användbara endast för att samordna enskilda medarbetares agerande men förhindrar nödvändig integration av kunskap, är ekonomistyrning till skada för projektgrupperna i kunskapsintensiva företag.

 

Referenser:

Ditillo, A., 2004. Dealing with uncertainty in knowledge-intensive firms: the role of management control systems as knowledge integration mechanisms. Accounting, Organizations and Society 29 (3-4), 401–421.

Tillgänglig på: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361368203001016

Mer från InventiveBoard


Ekonomistyrningens roller vid produktutveckling

Ungefärlig lästid: 4-5 min. En studie undersökte de sätt på vilket ekonomistyrning sker i en produktutvecklingskontext. Syfte var att ge nya insikter om de olika roller som styrning kan spela i detta sammanhang. Specifikt undersökte man ekonomistyrningens roller vid produktutveckling. Under nio månader genomförde forskare en…

Läs mer

Medarbetare som användardrivna innovatörer och idéhanteringssystem

Beräknad lästid: 2-4 minuter. En grupp av forskare fokuserade medarbetare som användardrivna innovatörer.     Medarbetare som användardrivna innovatörer Tidigare forskning har studerat så kallad ’användardriven innovation’ eller ’användardrivna innovatörer’. Där har man fokuserat på organisationer som potentiella användarinnovatörer. Med användarinnovatörer menas att man skapar en…

Läs mer