Ekonomistyrning som mekanism vid kunskapsintegration

Ungefärlig lästid: 6-7 min. Hur fungerar ekonomistyrning som mekanism vid kunskapsintegration? En studie undersökte denna fråga. Specifikt undersökte studien sambandet mellan kunskapskomplexitet och ekonomistyrning i kunskapsintensiva företag. Kunskapsintensiva företag syftar till de företag som tillhandahåller immateriella lösningar på kundproblem genom att i huvudsak använda kunskapen genom sina medarbetare. Detta förhållande analyserades i studien inom ramen för kunskapsintensiva team i företag där detta är särskilt viktigt på grund av den dubbla roll med samordning och kunskapsintegration som ekonomistyrning där har. En empirisk studie genomfördes av tre projektgrupper i ett mjukvaruföretag.

 

Ekonomistyrning som mekanism vid kunskapsintegration

 

Jämförelsen av projektgrupperna i studien belyser effekterna av kunskapskomplexitet på samordning och kunskapsintegration, roller som införlivats i ekonomistyrning. Därför spelar ekonomistyrning dubbel roll i kunskapsintensiva företag genom att å ena sidan, hjälpa till att samordna aktiviteter och, å andra sidan, främja kunskapsintegration. Det är därför ekonomistyrningens förmåga att utföra dessa dubbla roller gör det till en effektiv mekanism i kunskapsintensiva företag.

 

  Kunskapsintegration Ekonomistyrning (objekt)
Beräkningskomplexitet Dokument/kodifiering Åtgärd
Teknisk komplexitet Output/prestationsrapport Resultat
Kognitiv komplexitet Informellt/oralt /ansikte mot ansikte kommunikation Kompetenser/värderingar/ övertygelser

(Källa: Ditillo, 2004, p. 410)

 

Analysen tyder på att, beroende på vilken typ av kunskapskomplexitet som projektgrupperna möter, om den är beräknings, teknisk eller kognitiv, tenderar kunskapsintegration att vara centrerad kring dokument, output eller informell kommunikation, och samordning genom ekonomistyrning kring åtgärder, resultat eller värderingar/övertygelser.

 

Ekonomistyrning som mekanism vid kunskapsintegration

Ekonomistyrningsmekanismer bör vara utformade för att samordna individer och stödja kunskapsintegration samtidigt. Det är förmågan att utföra både samordnings och kunskapsintegrationsroller som gör ekonomistyrningsmekanismer effektiva i kunskapsintensiva företag. Om ekonomistyrningsmekanismer är användbara endast för att samordna enskilda medarbetares agerande men förhindrar nödvändig integration av kunskap, är ekonomistyrning till skada för projektgrupperna i kunskapsintensiva företag.

 

Referenser:

Ditillo, A., 2004. Dealing with uncertainty in knowledge-intensive firms: the role of management control systems as knowledge integration mechanisms. Accounting, Organizations and Society 29 (3-4), 401–421.

Tillgänglig på: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361368203001016

Mer från InventiveBoard


Värdering av ekonomistyrning i nystartade företag

Ungefärlig lästid: 3-4 min.  En studie undersökte värdering av ekonomistyrning i nystartade företag, dvs hur användning av styrmedel påverkade värderingen av företaget när man tog in nytt kapital. Forskarna undersökte ett internationellt urval av nystartade företag, inklusive detaljer om deras implementerade ekonomistyrning och företagens finansiella historik….

Läs mer

Kan innovationsprocesser generaliseras?

Uppskattad lästid: 2-3 minuter. Kan innovationsprocesser generaliseras? Detta är en mycket intressant fråga! Om innovationsprocesser går att generalisera betyder det att vi kan lära oss någonting av de företag som idag är framgångsrika med sitt innovationsarbete. Eftersom innovationer i sig är av vitt skilda karaktärer. En vanlig begreppsbild…

Läs mer