Ekonomistyrning som mekanism vid kunskapsintegration

Ungefärlig lästid: 6-7 min. Hur fungerar ekonomistyrning som mekanism vid kunskapsintegration? En studie undersökte denna fråga. Specifikt undersökte studien sambandet mellan kunskapskomplexitet och ekonomistyrning i kunskapsintensiva företag. Kunskapsintensiva företag syftar till de företag som tillhandahåller immateriella lösningar på kundproblem genom att i huvudsak använda kunskapen genom sina medarbetare. Detta förhållande analyserades i studien inom ramen för kunskapsintensiva team i företag där detta är särskilt viktigt på grund av den dubbla roll med samordning och kunskapsintegration som ekonomistyrning där har. En empirisk studie genomfördes av tre projektgrupper i ett mjukvaruföretag.

 

Ekonomistyrning som mekanism vid kunskapsintegration

 

Jämförelsen av projektgrupperna i studien belyser effekterna av kunskapskomplexitet på samordning och kunskapsintegration, roller som införlivats i ekonomistyrning. Därför spelar ekonomistyrning dubbel roll i kunskapsintensiva företag genom att å ena sidan, hjälpa till att samordna aktiviteter och, å andra sidan, främja kunskapsintegration. Det är därför ekonomistyrningens förmåga att utföra dessa dubbla roller gör det till en effektiv mekanism i kunskapsintensiva företag.

 

  Kunskapsintegration Ekonomistyrning (objekt)
Beräkningskomplexitet Dokument/kodifiering Åtgärd
Teknisk komplexitet Output/prestationsrapport Resultat
Kognitiv komplexitet Informellt/oralt /ansikte mot ansikte kommunikation Kompetenser/värderingar/ övertygelser

(Källa: Ditillo, 2004, p. 410)

 

Analysen tyder på att, beroende på vilken typ av kunskapskomplexitet som projektgrupperna möter, om den är beräknings, teknisk eller kognitiv, tenderar kunskapsintegration att vara centrerad kring dokument, output eller informell kommunikation, och samordning genom ekonomistyrning kring åtgärder, resultat eller värderingar/övertygelser.

 

Ekonomistyrning som mekanism vid kunskapsintegration

Ekonomistyrningsmekanismer bör vara utformade för att samordna individer och stödja kunskapsintegration samtidigt. Det är förmågan att utföra både samordnings och kunskapsintegrationsroller som gör ekonomistyrningsmekanismer effektiva i kunskapsintensiva företag. Om ekonomistyrningsmekanismer är användbara endast för att samordna enskilda medarbetares agerande men förhindrar nödvändig integration av kunskap, är ekonomistyrning till skada för projektgrupperna i kunskapsintensiva företag.

 

Referenser:

Ditillo, A., 2004. Dealing with uncertainty in knowledge-intensive firms: the role of management control systems as knowledge integration mechanisms. Accounting, Organizations and Society 29 (3-4), 401–421.

Tillgänglig på: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361368203001016

Mer från InventiveBoard


Adoption av ekonomistyrning i produktutveckling

Ungefärlig lästid: 3-5 min. En relativt ny forskningsinriktning visar att ekonomistyrning har en viktig roll för att stödja innovationer. En studien inom denna forskningsinriktning undersökte adoption av styrmedel inom produktutveckling, vilket utan tvekan är en av de affärsprocesser där innovation spelar en viktig roll. Urvalet…

Läs mer

Kapitalstrukturens påverkan på innovation

  I en studie argumenterade en forskare för att ett företags strategi kan hjälpa till att belysa de val ledningen gör avseende finansiering genom lån och riskkapital. Inom en viss industri, kommer företagets val att ta sig an konkurrens att bestämma det strategiska värdet för…

Läs mer