Ekonomistyrning och kunskapshantering

Ungefärlig lästid: 2-3 min. Innovation är bland de viktigaste medlen för att kontinuerligt överträffa konkurrenter på marknader med ökande komplexitet och konkurrens. Innovation kan gälla allt från diversifiering och anpassningar av befintlig verksamhet, till ompositionering på marknaden. Men det kan även gälla att återuppfinna (delar av) organisationen från scratch.

En forskningsinriktning har vuxit fram som fokuserar på hur företag hanterar processer för att fånga upp och hantera ny kunskap. Detta för att organisationen därigenom skall kunna upprätthålla konkurrenskraft.

 

Ekonomistyrning och kunskapshantering

 

En annan forskningsinriktning visar att ekonomistyrning och styrmedel spelar en viktig roll för att stödja processer för att upptäcka och lösa problem. Vid problemlösning är ny kunskap viktig.

Utifrån detta undersökte en studie just sambandet mellan ekonomistyrning och kunskapshantering. Studien byggde på en enkätundersökning som genomfördes på ett urval av 40 företag som arbetar i nordöstra Italien. Dessa företag hade relevanta innovationsprocesser. En strukturerad enkät levererades till VD, ekonomichef och innovationschef i varje företag (totalt 120 enkäter).

 

Råd till chefer och ledare angående kunskapshantering:

Utifrån resultatet från studien ger forskarna följande råd till chefer och ledare angående kunskapshantering:

– För det första bör organisationer se över sin användning av ekonomistyrning genom att anpassa användning av styrmedel till kunskapsprocessen.  Detta på ett sätt som underlättar för processerna för kunskapsinhämtning, kunskapsgenerering och val av nya kunskapsområden. Det innebär att användning av styrmedel bör vara dynamisk till processen med att hantera kunskap. Anpassa användning av styrmedel i olika faser av kunskapsprocessen.

– För det andra bör aktörer som hanterar information (controllers/ekonomer) samarbeta med andra enheter inom organisationerna. Behovet av samarbete gäller specifikt arbetet med att producera den information/kunskap som stödjer innovationsprocessen. Detta belyser särskilt hur viktigt det är att ha controllers/ekonomer som är djupt involverade i driften av verksamheten. Och dessutom att dessa medarbetare inte blir sittande på kontor ensamma med sina rapporter avsides från verksamheten.

 

Referenser:

Massaro, M., Bardy, R., Zanin, F., 2013. Organizing innovation: do management control systems contribute to knowledge management? Business Systems Review 2 (1), 47-58

Tillgänglig på: http://ssrn.com/abstract=2272911

Mer från InventiveBoard


Outsourca innovation

Ungefärlig lästid: 2-3 minuter.   Outsourca innovation? Kan man inte outsourca innovationsarbetet till konkurrenterna och sedan köpa upp dem? Anta att ditt företag har väl uppskattade produkter ute på marknaden, de säljer och kunderna är nöjda. Din konkurrent börjar skifta sin produktportfölj med nya produkter…

Läs mer

Att generera idéer för kontinuerlig innovation

En studie undersökte förmågan att generera idéer till innovationer i stora organisationer. Förmågan att generera idéer innefattar lednings- och organisatoriska processer för att stimulera, identifiera, välja och implementera idéer. För att undersöka hur denna förmåga manifesteras och används i företag, genomförde forskare fallstudier av fyra…

Läs mer