Ekonomistyrning och kunskapshantering

Ungefärlig lästid: 2-3 min. Denna blogg handlar ekonomistyrning och kunskapshantering.

Innovation är bland de viktigaste medlen för att kontinuerligt överträffa konkurrenter på marknader med ökande komplexitet och konkurrens. Innovation kan gälla allt från diversifiering och anpassningar av befintlig verksamhet, till ompositionering på marknaden. Men det kan även gälla att återuppfinna (delar av) organisationen från scratch. En forskningsinriktning har vuxit fram som fokuserar på hur företag hanterar processer för att fånga upp och hantera ny kunskapshantering. Detta för att organisationen därigenom skall kunna upprätthålla konkurrenskraft.

 

Ekonomistyrning och kunskapshantering

 

En annan forskningsinriktning visar att ekonomistyrning och styrmedel spelar en viktig roll för att stödja processer för att upptäcka och lösa problem. Vid problemlösning är ny kunskap viktig.

Utifrån detta undersökte en studie just sambandet mellan ekonomistyrning och kunskapshantering. Studien byggde på en enkätundersökning som genomfördes på ett urval av 40 företag som arbetar i nordöstra Italien. Dessa företag hade relevanta innovationsprocesser. En strukturerad enkät levererades till VD, ekonomichef och innovationschef i varje företag (totalt 120 enkäter).

 

Råd till chefer och ledare angående kunskapshantering

Utifrån resultatet från studien ger forskarna följande råd till chefer och ledare angående kunskapshantering:

– För det första bör organisationer se över sin användning av ekonomistyrning genom att anpassa användning av styrmedel till kunskapsprocessen.  Detta på ett sätt som underlättar för processerna för kunskapsinhämtning, kunskapsgenerering och val av nya kunskapsområden. Det innebär att användning av styrmedel bör vara dynamisk till processen med att hantera kunskap. Anpassa användning av styrmedel i olika faser av kunskapsprocessen.

– För det andra bör aktörer som hanterar information (controllers/ekonomer) samarbeta med andra enheter inom organisationerna. Behovet av samarbete gäller specifikt arbetet med att producera den information/kunskap som stödjer innovationsprocessen. Detta belyser särskilt hur viktigt det är att ha controllers/ekonomer som är djupt involverade i driften av verksamheten. Och dessutom att dessa medarbetare inte blir sittande på kontor ensamma med sina rapporter avsides från verksamheten.

 

Referenser:

Massaro, M., Bardy, R., Zanin, F., 2013. Organizing innovation: do management control systems contribute to knowledge management? Business Systems Review 2 (1), 47-58

Tillgänglig på: http://ssrn.com/abstract=2272911

 

Prenumerera på vårt populära nyhetsbrev!

Mer från InventiveBoard


Styrmedel för framgångsrika innovationer

Ungefärlig lästid: 2-3 min. Är er organisation i behov av att få fram fler framgångsrika innovationer? Forskning visar hur framgångsrika entreprenöriella organisationer aktivt använder styrmedel för att stödja sina innovationsprocesser. Två av de styrmedel som har visat sig stödja framgångsrika innovationsprocesser är organisationskultur och organisationsstruktur.   Användning…

Läs mer

Prestationsmått och styrning vid produktutveckling

Ungefärlig lästid: 4-6 min. En explorativ studie utfördes med syfte att undersöka styrning vid produktutveckling. Mer konkret undersöktes ekonomistyrning, med fokus på prestationsmått, vid produktutveckling. Studien fokuserade på tre aspekter av ekonomistyrning som chefer för produktutveckling anser vara viktiga. Dessa aspekter var: Produktutvecklingens position i företagets organisationsstruktur Själva…

Läs mer