Ekonomistyrning och kunskapshantering

Ungefärlig lästid: 2-3 min. Innovation är bland de viktigaste medlen för att kontinuerligt överträffa konkurrenter på marknader med ökande komplexitet och konkurrens. Innovation kan gälla allt från diversifiering och anpassningar av befintlig verksamhet, till ompositionering på marknaden. Men det kan även gälla att återuppfinna (delar av) organisationen från scratch.

En forskningsinriktning har vuxit fram som fokuserar på hur företag hanterar processer för att fånga upp och hantera ny kunskap. Detta för att organisationen därigenom skall kunna upprätthålla konkurrenskraft.

 

Ekonomistyrning och kunskapshantering

 

En annan forskningsinriktning visar att ekonomistyrning och styrmedel spelar en viktig roll för att stödja processer för att upptäcka och lösa problem. Vid problemlösning är ny kunskap viktig.

Utifrån detta undersökte en studie just sambandet mellan ekonomistyrning och kunskapshantering. Studien byggde på en enkätundersökning som genomfördes på ett urval av 40 företag som arbetar i nordöstra Italien. Dessa företag hade relevanta innovationsprocesser. En strukturerad enkät levererades till VD, ekonomichef och innovationschef i varje företag (totalt 120 enkäter).

 

Råd till chefer och ledare angående kunskapshantering:

Utifrån resultatet från studien ger forskarna följande råd till chefer och ledare angående kunskapshantering:

– För det första bör organisationer se över sin användning av ekonomistyrning genom att anpassa användning av styrmedel till kunskapsprocessen.  Detta på ett sätt som underlättar för processerna för kunskapsinhämtning, kunskapsgenerering och val av nya kunskapsområden. Det innebär att användning av styrmedel bör vara dynamisk till processen med att hantera kunskap. Anpassa användning av styrmedel i olika faser av kunskapsprocessen.

– För det andra bör aktörer som hanterar information (controllers/ekonomer) samarbeta med andra enheter inom organisationerna. Behovet av samarbete gäller specifikt arbetet med att producera den information/kunskap som stödjer innovationsprocessen. Detta belyser särskilt hur viktigt det är att ha controllers/ekonomer som är djupt involverade i driften av verksamheten. Och dessutom att dessa medarbetare inte blir sittande på kontor ensamma med sina rapporter avsides från verksamheten.

 

Referenser:

Massaro, M., Bardy, R., Zanin, F., 2013. Organizing innovation: do management control systems contribute to knowledge management? Business Systems Review 2 (1), 47-58

Tillgänglig på: http://ssrn.com/abstract=2272911

Mer från InventiveBoard


Införande av ekonomistyrning i produktutveckling – påverkan från nya chefer

Ny forskning visar att ekonomistyrning är en viktig del i att öka innovationer. Tre forskare byggde vidare på denna forskningsinriktning genom att undersöka införandet av styrmedel inom produktutveckling, vilket utan tvekan är en av de affärsprocesser där innovation spelar en viktig roll. Urvalet var 69…

Läs mer

Affärsmodellinnovation by Airbnb

Ungefärlig lästid: 6-8 min Vi kommer gå igenom några specifika företags innovativa affärsmodell i den här bloggen. I det här inlägget hamnar Airbnb under vårt stetoskop. För er som lyckas undkomma Airbnb framfart, kolla här eller en kort beskrivning här för att komma ikapp. Airbnb anses…

Läs mer