Ekonomistyrning för kontinuerlig innovation hos Google

teamwork-383939_1280

Historien är full av företag som en gång var ledare inom innovation men förlorat sin innovationsförmåga. En ny studie utforskade organisatoriska egenskaper för kontinuerlig innovation i snabbt föränderliga branscher. Resultaten från 28 intervjuer på Google Inc., jämfördes med tidigare forskning om organisatoriska egenskaper för kontinuerlig innovation.

Forskarna fann att den organisatoriska orsaken till Googles innovationsförmåga kan beskrivas som en dynamisk och öppen företagskultur för innovation, där innovationer sker i det ordinarie arbetet. De viktigaste organisatoriska egenskaperna för kontinuerlig innovation är: en innovationsinriktad och förändringsbenägen högsta ledning och styrelse; en innovationsinriktad och förändringsbenägen företagskultur; kompetenta och engagerade medarbetare som brinner för att förnya; chefer och ledare som möjligt för, coachar, och undanröjer hinder för innovation; en halvstrukturerad och ambidextriös organisation; innovationsinriktat prestationsmätningssystem; kontinuerligt lärande; och öppen innovation.

Det finns viktiga praktiska lärdomar att dra från studien. Betydelsen av faktorer som företagskultur och urvalet av individer, som identifierats i den empiriska studien, måste övervägas av chefer och ledare, och kan påverka deras förståelse för hur man upprätthålla kontinuerlig innovation över tid.

 

 

Referenser:

Steiber, A., Alänge, S., 2013. A corporate system for continuous innovation: the case of Google Inc. European Journal of Innovation Management 16 (2), 243 – 264.

Tillgänglig på: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/14601061311324566

Mer från InventiveBoard


Svenska företags ineffektivitet i innovationledning

Långläsning / helgläsning Hur vi ska använda innovation som strategi för att överleva? Flertalet gånger möter vi en nyhetsmorgon som skanderar att jobben försvinner till låglöneländer. På radion hör vi om hur vi inte längre kan konkurrera med länderna i Öst med deras låga löner…

Läs mer

Ekonomistyrning som mekanism för kunskapsintegration

Vilken roll har ekonomistyrning i kunskapsintensiva företag? En studie undersökte denna fråga. Specifikt undersökte studien sambandet mellan kunskapskomplexitet och ekonomistyrning. Detta förhållande analyserades inom ramen för kunskapsintensiva team i företag där detta är särskilt viktigt på grund av den dubbla roll med samordning och kunskapsintegration…

Läs mer