Ekonomistyrning för kontinuerlig innovation hos Google

teamwork-383939_1280

Historien är full av företag som en gång var ledare inom innovation men förlorat sin innovationsförmåga. En ny studie utforskade organisatoriska egenskaper för kontinuerlig innovation i snabbt föränderliga branscher. Resultaten från 28 intervjuer på Google Inc., jämfördes med tidigare forskning om organisatoriska egenskaper för kontinuerlig innovation.

Forskarna fann att den organisatoriska orsaken till Googles innovationsförmåga kan beskrivas som en dynamisk och öppen företagskultur för innovation, där innovationer sker i det ordinarie arbetet. De viktigaste organisatoriska egenskaperna för kontinuerlig innovation är: en innovationsinriktad och förändringsbenägen högsta ledning och styrelse; en innovationsinriktad och förändringsbenägen företagskultur; kompetenta och engagerade medarbetare som brinner för att förnya; chefer och ledare som möjligt för, coachar, och undanröjer hinder för innovation; en halvstrukturerad och ambidextriös organisation; innovationsinriktat prestationsmätningssystem; kontinuerligt lärande; och öppen innovation.

Det finns viktiga praktiska lärdomar att dra från studien. Betydelsen av faktorer som företagskultur och urvalet av individer, som identifierats i den empiriska studien, måste övervägas av chefer och ledare, och kan påverka deras förståelse för hur man upprätthålla kontinuerlig innovation över tid.

 

 

Referenser:

Steiber, A., Alänge, S., 2013. A corporate system for continuous innovation: the case of Google Inc. European Journal of Innovation Management 16 (2), 243 – 264.

Tillgänglig på: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/14601061311324566

Mer från InventiveBoard


Innovationshastighet och radikalitet

Syftet med en studie var att undersöka sambandet mellan innovationshastigheten och radikalitet, dvs produkt- och processinnovationer. En enkätundersökning genomfördes av företag i högteknologiska branscher (halvledarkomponenter, videoutrustning och datorutrustning). Hypoteser testades med hjälp av en hierarkisk multipel regressionsanalys. Resultaten visade en signifikant positiv korrelation mellan innovationshastighet…

Läs mer

Ekonomistyrning och den entreprenöriella processen

Ungefärlig lästid: 2-3 min. Hur arbetar framgångsrika entreprenöriella företag med ekonomistyrning och den entreprenöriella processen? Detta undersöktes i en studie. Huvudsyftet med studien var att bidra till vår förståelse av hur styrelsen i entreprenöriella företag använder ekonomistyrning, särskilt relaterade till den entreprenöriella processen. Studien konceptualiserade ekonomistyrning…

Läs mer