Delningsekonomin som innovation

Ungefärlig lästid: 15-20 min (inklusive videor). I denna bloggpost skall vi förklara hur delningsekonomi kan betraktas som en innovation, och hur det kan påverka er organisation.

Delningsekonomi (efter engelskans sharing economy) innebär olika arrangemang för att hyra, dela eller låna saker istället för att själv äga dem. Även olika möjligheter att ta del av tjänster, byta och ge bort saker räknas in i begreppet. Ett annat namn för företeelsen är gemensam konsumtion (från engelskans collaborative consumption) som fokuserar på att dessa arrangemang kan möjliggöra för fler personer att konsumera en vara jämfört med om de var och en skulle köpa den.

Begreppet delningsekonomi används framför allt på de tillfällen när Internet och annan informationsteknologi används för att möjliggöra delningen, bytet, hyran eller liknande. Exempel är taxitjänsten Uber, övernattningstjänster som Airbnb, bilpooler och tjänster som uthyrning av mötesrum företag emellan.

 

Delningsekonomi  

 

Även sådant som samåkning eller hyra av en ny märkesväska för en kväll kan avses. Med en bred definition skulle även konventionella hyrbilsfirmor och taxirörelser kunna räknas in i delningsekonomin, men begreppet används oftast om ”peer-to-peer”-företeelser och annat som etablerats först under Internet-eran. Här följer ett kort intro till vad delningsekonomi innebär.

 

Delningsekonomi

 

Delningsekonomi kan som sagt påverka er organisation. I följande Tedx förklaras delningsekonomin av Kurt Abrahamson (på engelska) och hur det påverkat ShareThis där Kurt är VD. ShareThis är en plattform för distribuerat innehåll som, enligt ShareThis, påverkar 95 procent av den amerikanska internetpopulationen. Kurt har lett företaget genom en omvandling från dess tidiga dagar som en delnings widget till en social intelligensplattform. ShareThis hjälper utgivare att göra innehåll mer engagerande och annonsörer kan genomföra sina kampanjer effektivare.

 

 

Även er organisation kan påverkas om en ny eller befintlig konkurrent kommer med en innovation för er bransch. Innovationen kan exempelvis bygga på att utveckla affärsmodellen från idéer kring delningsekonomi.

 

Kan vi hjälpa er att systematisera ert innovationsarbete?

Mer från InventiveBoard


Ekonomistyrning inom biomedicinsk forskning

Ungefärlig lästid: 6-8 min.  En studie undersökte ekonomistyrning inom biomedicinsk forskning.     Rigouröst underlag om biomedicinsk forskning och läkemedelsinnovation Studien bestod av 222 frågeformulär som returneras av senior vetenskaplig personal. Personal som arbetar vid akademiska sjukhus och större hälsoforskningsinstitut i Nederländerna och de viktigaste FoU-laboratorier…

Läs mer

Förslagslåda vs idéhanteringssystem

Ungefärlig lästid: 5-7 min. Vad skiljer förslagslåda vs idéhanteringssystem? Förslagslådan var embryot till dagens idéhanteringssystem. Vi går igenom begreppen.   Förslagslåda vs idéhanteringssystem Vem kom på idén ”förslagslåda”? Den skulle jag vilja prata med. Vem influerade till att förslagslådan skulle införas på företag och organisationer på 80- och…

Läs mer