Blogg om att skapa och driva framgångsrika innovationsprocesser.

Prestationsmått och styrning vid produktutveckling

Ungefärlig lästid: 2-3 min. En explorativ studie utfördes med syfte att undersöka ekonomistyrning med focus på  prestationsmått vid produktutveckling. Studien fokuserade på tre aspekter av ekonomistyrning som chefer för produktutveckling anser vara viktiga. Dessa aspekter var: Produktutvecklingens position i företagets organisationsstruktur Själva produktutvecklingsprocessen Kopplingen mellan produktutveckling och prestationsmått…

Läs Mer

Användning av prestationsstyrningssystem

En studie visar hur användningen av prestationsstyrningssystem påverkar chefers uppfattning av tillfredsställelse, effektiviteten i styrsystemet och prestanda relaterade till innovationsprocessen. En explorativ empirisk forskningsstudie genomfördes på 85 chefer som är verksamma i italienska hälsovårdsorganisationer.   Anvädning av prestationsstyrningssystem kan ge missvisande resultat De empiriska resultaten…

Läs Mer

Kreativ spänning i innovationsprocessen

Graden med vilket ett företag behöver kreativitet versus disciplin/effektivitet, delarna av kreativ spänning, beror på hur snabbt förändringar sker i en viss bransch. Medan en viss grad av frihet och flexibilitet är avgörande för produktiva innovationsteam, står ledningen inför utmaningen att införa styrmekanismer som leder projekten i rätt…

Läs Mer

Effekter av avtalsval på kreativitet

Anställningsavtal med resultatbaserad ersättning kan påverka produktiviteten och kreativitet både genom att motivera till ansträngning. Genom att företag kan locka till sig medarbetarna vars förmågor är bäst lämpliga relaterat till de erbjudna avtalen. Genom att använda ett experiment där deltagarna designar ”rebus pussel”, testade en…

Läs Mer

Ekonomistyrning för kontinuerlig innovation hos Google

Historien är full av företag som en gång var ledare inom innovation men förlorat sin innovationsförmåga. En ny studie utforskade organisatoriska egenskaper för kontinuerlig innovation i snabbt föränderliga branscher. Resultaten från 28 intervjuer på Google Inc., jämfördes med tidigare forskning om organisatoriska egenskaper för kontinuerlig…

Läs Mer
Sida 1 av 212