Blogg om att skapa och driva framgångsrika innovationsprocesser.

Ekonomistyrning för kontinuerlig innovation hos Google

Historien är full av företag som en gång var ledare inom innovation men förlorat sin innovationsförmåga. En ny studie utforskade organisatoriska egenskaper för kontinuerlig innovation i snabbt föränderliga branscher. Resultaten från 28 intervjuer på Google Inc., jämfördes med tidigare forskning om organisatoriska egenskaper för kontinuerlig…

Läs Mer

Prestationsmätning som stödjer innovation

Hur kan prestationsmätning hjälpa team att bli framgångsrika med innovationsarbete? Många chefer och ledare har insett att processfokuserade och multifunktionella team dramatiskt kan förbättra hur företag levererar produkter och tjänster till kunder. Traditionella prestationsmätningssystem har inte bara misslyckats med att stödja dessa team, utan också…

Läs Mer

Hur bör ledningen styra innovationers tidiga fas?

En studie undersökte ledningens användning av styrmedel i innovationers tidiga fas, och hur styrmekanismer är relaterade till strategisk förnyelse (som tecken på innovation). Grunden för framgångsrik utveckling av nya produkter skapas redan i innovationers tidiga fas, vilket här innefattar de aktiviteter som sker innan ett formellt produktutvecklingsprojekt har startats….

Läs Mer
Sida 3 av 3123