Blogg om att skapa och driva framgångsrika innovationsprocesser.

Värdering av ekonomistyrning i nystartade företag

En ny studie undersökte hur ekonomistyrning som implementerats av nystartade företag värderas. Forskarna undersökte ett internationellt urval av nystartade företag, inklusive detaljer om deras implementerade ekonomistyrning och företagens finansiella historik. Resultat i studien Forskarna fann att högre intensitet av ekonomistyrning, som mäts som antalet styrmedel som…

Läs Mer

Innovationshastighet och radikalitet

Syftet med en studie var att undersöka sambandet mellan innovationshastigheten och radikalitet, dvs produkt- och processinnovationer. En enkätundersökning genomfördes av företag i högteknologiska branscher (halvledarkomponenter, videoutrustning och datorutrustning). Hypoteser testades med hjälp av en hierarkisk multipel regressionsanalys. Resultaten visade en signifikant positiv korrelation mellan innovationshastighet…

Läs Mer
Sida 2 av 212