Blogg om att skapa och driva framgångsrika innovationsprocesser.

Kategori: Produktutveckling


Resursallokering och innovationer

Det är allmänt känt att det är avgörande för ett företags konkurrenskraft och långsiktiga överlevnad att man lyckas introducera nya produkter på marknaden. En studie undersökte resultatet av produktutveckling i ett stort antal nordamerikanska och europeiska organisationer, och olika best practice som ledde fram till…

Läs Mer
Sida 3 av 3123