Blogg om att skapa och driva framgångsrika innovationsprocesser.

Styrmedel för olika organisationsmetoder vid innovation

En studie fokuserade på sambanden mellan innovation och styrmedel. Detta gjordes genom att studera styrmedel vid interaktiv användning (i motsats till diagnostik användning). Genom att använda enkätdata som samlats in från 57 medelstora spanska företag, fann forskarna att individuella styrmedel valdes beroende på organisationsmetod vid…

Läs Mer

Design av styrmedel vid produktutveckling

Hur anpassar företag sina styrmedel efter specifika egenskaperna hos varje enskilt produktutvecklingsprojekt? En studie försökte bringa klarhet i denna fråga. I studien undersökte man relationen mellan osäkerhet i projekten (marknad och teknologi), produktstrategi och styrmedel. Forskaren undersökte också om styrmedel stödjer eller, som ofta hävdas…

Läs Mer
Sida 3 av 3123