Blogg om att skapa och driva framgångsrika innovationsprocesser.

Insikter från innovation inom offentlig sektor

Uppskattad lästid: 3-4 minuter.   För att möta behoven hos sina många olika intressenter, är organisationer inom offentlig sektor i allt högre grad uppmanade att förbättra effektiviteten och kvaliteten på sina tjänster. Baserat på detta har genomförande av innovationer förespråkats som ett sätt att ta…

Läs Mer

Innovationsinriktad kultur i den offentliga sektorn

Uppskattad lästid: 1-2 minuter   Leder självständighet för chefer och resultatstyrning till innovation? En studie undersökte effekten av specifik New Public Management (NPM)-relaterade egenskaper för att förklara innovationsinriktad kultur i organisationer inom den offentliga sektorn. Enligt NPN doktrin, kommer en ökad autonomi i kombination med resultatstyrning…

Läs Mer