Blogg om att skapa och driva framgångsrika innovationsprocesser.

Insikter från innovation inom offentlig sektor

Uppskattad lästid: 3-4 minuter.   För att möta behoven hos sina många olika intressenter, är organisationer inom offentlig sektor i allt högre grad uppmanade att förbättra effektiviteten och kvaliteten på sina tjänster. Baserat på detta har genomförande av innovationer förespråkats som ett sätt att ta…

Läs Mer

Ekonomistyrning och organisatoriskt lärande

En studie undersökte förhållandet mellan design av styrmedel för ekonomistyrning, användning av styrmedel och organisatoriskt lärande (OL). Studien genomfördes genom en enkätundersökning. En skriftlig enkät förbereddes och skickas ut för att samla in kvantitativa data. Efter analys av de empiriska resultaten genomfördes uppföljningsintervjuer för att utveckla…

Läs Mer

Ekonomistyrning som mekanism för kunskapsintegration

Vilken roll har ekonomistyrning i kunskapsintensiva företag? En studie undersökte denna fråga. Specifikt undersökte studien sambandet mellan kunskapskomplexitet och ekonomistyrning. Detta förhållande analyserades inom ramen för kunskapsintensiva team i företag där detta är särskilt viktigt på grund av den dubbla roll med samordning och kunskapsintegration…

Läs Mer
Sida 2 av 212