Blogg om att skapa och driva framgångsrika innovationsprocesser.

Kreativ spänning i innovationsprocessen

Graden med vilket ett företag behöver kreativitet versus disciplin/effektivitet, delarna av kreativ spänning, beror på hur snabbt förändringar sker i en viss bransch. Medan en viss grad av frihet och flexibilitet är avgörande för produktiva innovationsteam, står ledningen inför utmaningen att införa styrmekanismer som leder projekten i rätt…

Läs Mer

Effekter av avtalsval på kreativitet

Anställningsavtal med resultatbaserad ersättning kan påverka produktiviteten och kreativitet både genom att motivera till ansträngning. Genom att företag kan locka till sig medarbetarna vars förmågor är bäst lämpliga relaterat till de erbjudna avtalen. Genom att använda ett experiment där deltagarna designar ”rebus pussel”, testade en…

Läs Mer

Att få innovation hända i organisationer

Det är av största vikt att förstå vad som driver framgångsrik innovation. En studie undersökte en hypotes om att organisatorisk innovation är en funktion av individuella medarbetares insatser och organisatoriska styrmedel för att underlätta kreativitet. Undersökningsmodellen i studien formulerar kreativitet som en egenskap av tankeprocesser…

Läs Mer

Besynnerliga metoder för kreativitet

Under de senaste decennierna har den heliga Graalen för företag varit innovation. Chefer och ledare har fokuserat på innovation med all den iver deras utbildning har ingjutit i dem, med hjälp av en komplett uppsättning av beprövade managementmetoder. Problemet är att ingen av dessa metoder,…

Läs Mer
Sida 2 av 212