Besynnerliga metoder för kreativitet

arm-wrestling-567950_1280

Under de senaste decennierna har den heliga Graalen för företag varit innovation. Chefer och ledare har fokuserat på innovation med all den iver deras utbildning har ingjutit i dem, med hjälp av en komplett uppsättning av beprövade managementmetoder. Problemet är att ingen av dessa metoder, som är väl lämpade för gamla, beprövade produkter och affärsmodeller, fungerar särskilt väl när det gäller innovation.

I stället borde chefer och ledare vända på det mesta av vad de vet om ekonomistyrning och management. En professor beskriver i en artikel flera metoder till för att hantera kreativitet. Dessa är synnerligen udda, men samtidigt effektiva:

  • Satsa på idéer utan att ta hänsyn till dess prognostiserade avkastningen
  • Ignorera vad som tidigare har fungerat
  • Försöka att få i övrigt fungerande team och medarbetare till att börjar bråka sinsemellan
  • Anställ den kandidat som du magkänsla säjer att du inte skall anställa

Slutsatserna är att dessa metoder lyckas eftersom de utvidgar organisations kunskaper och förmågor, ger medarbetare möjlighet att se gamla problem på nya sätt, och hjälper organisationer att bryta från det förflutna.

 

Referenser:
Sutton, R. I., 2001. The weird rules of creativity. Harvard Business Review 79 (8), 94-103.
Available at: http://europepmc.org/abstract/med/11550634

Mer från InventiveBoard


Att få innovation hända i organisationer

Det är av största vikt att förstå vad som driver framgångsrik innovation. En studie undersökte en hypotes om att organisatorisk innovation är en funktion av individuella medarbetares insatser och organisatoriska styrmedel för att underlätta kreativitet. Undersökningsmodellen i studien formulerar kreativitet som en egenskap av tankeprocesser…

Läs mer

Innovationshastighet och radikalitet

Syftet med en studie var att undersöka sambandet mellan innovationshastigheten och radikalitet, dvs produkt- och processinnovationer. En enkätundersökning genomfördes av företag i högteknologiska branscher (halvledarkomponenter, videoutrustning och datorutrustning). Hypoteser testades med hjälp av en hierarkisk multipel regressionsanalys. Resultaten visade en signifikant positiv korrelation mellan innovationshastighet…

Läs mer