Besynnerliga metoder för kreativitet

arm-wrestling-567950_1280

Under de senaste decennierna har den heliga Graalen för företag varit innovation. Chefer och ledare har fokuserat på innovation med all den iver deras utbildning har ingjutit i dem, med hjälp av en komplett uppsättning av beprövade managementmetoder. Problemet är att ingen av dessa metoder, som är väl lämpade för gamla, beprövade produkter och affärsmodeller, fungerar särskilt väl när det gäller innovation.

I stället borde chefer och ledare vända på det mesta av vad de vet om ekonomistyrning och management. En professor beskriver i en artikel flera metoder till för att hantera kreativitet. Dessa är synnerligen udda, men samtidigt effektiva:

  • Satsa på idéer utan att ta hänsyn till dess prognostiserade avkastningen
  • Ignorera vad som tidigare har fungerat
  • Försöka att få i övrigt fungerande team och medarbetare till att börjar bråka sinsemellan
  • Anställ den kandidat som du magkänsla säjer att du inte skall anställa

Slutsatserna är att dessa metoder lyckas eftersom de utvidgar organisations kunskaper och förmågor, ger medarbetare möjlighet att se gamla problem på nya sätt, och hjälper organisationer att bryta från det förflutna.

 

Referenser:
Sutton, R. I., 2001. The weird rules of creativity. Harvard Business Review 79 (8), 94-103.
Available at: http://europepmc.org/abstract/med/11550634

Mer från InventiveBoard


Ekonomistyrning vid olika innovationsformer

Uppskattad lästid: 3-4 minuter. En studie undersökte användningen av styrmedel vid olika innovationsformer, och effekterna på företagens prestation. Specifikt bygger studien på Simons ”Levers of control” (LOC) för att undersöka hur företags toppchefer samtidigt försöker  balansera exploateringsinnovation och utforskningsinnovation, vilket ställer motstridiga krav på företag. LOC…

Läs mer

Kreativ spänning i innovationsprocessen

Graden med vilket ett företag behöver kreativitet versus disciplin/effektivitet, delarna av kreativ spänning, beror på hur snabbt förändringar sker i en viss bransch. Medan en viss grad av frihet och flexibilitet är avgörande för produktiva innovationsteam, står ledningen inför utmaningen att införa styrmekanismer som leder projekten i rätt…

Läs mer