Behövs innovationschefer egentligen?

Uppskattad lästid: 2-3 minuter.

 

2. Innovationchefer, egentligen?

 

Innovation är viktigt. Det tror jag många kan hålla med om. För att bibehålla konkurrentkraft, för att öka tillväxten, för att inte bli frånsprungen eller för att inspirera och behålla personal. Anledningarna är många.

Men att dedikera specifika resurser, i form av en tjänst för innovation, är inte lika självklart. Vissa tycker att innovation är lika självklart som marknadsföring, och därför behöver en egen avdelning. Andra menar att innovation är sprungen från alla möjliga håll och från olika avdelningar och kompetenser, och skulle lida om en specifik person skulle ansvara för hela företagets innovationsarbete. Tim Cook, VD på Apple, har sagt att:

 

Behöver man anställa en Innovationschef så är man illa ute, innovation är alla medarbetares ansvar” (fritt översatt från engelska).

 

Och vi på InventiveBoard vill hålla med om att ett företags innovationsförmåga är alla medarbetares förtjänst och ansvar. Om man förtydligar så tror vi att samarbetet mellan avdelningar, personer och kompetenser är nyckeln för att öka ens innovationsförmåga. Så även om man har en Innovationschef så behövs återkommande interaktion och input från alla medarbetare.

 

Behövs en Innovationschef?

I USA är det mer utbrett med att dedikera specifika tjänster åt innovation, sk. ”chief innovation officer”. Men det kommer allt mer i Sverige också. TV4, SCA, Ericsson har alla omformulerat eller nyanställt för att tillsätta tjänsten som innovationschef. Som du ser så är det större bolag. Medelstora bolag har som oftast inte en specifik person som ansvarar för innovation. Ett tecken på att dessa bolag inte värderar innovation högt? Inte alls! Startups som övergått till tillväxtbolag, och sedan medelstora bolag lever ofta på innovation, och är ofta ens anledning till existens. Men när företaget väl växer och börjar anställa, kommer ofta supportfunktioner som HR, R&D, IT/IS före innovation.

Ibland finns en innovationschef, ibland inte. Har du en sådan i ditt företag, och inte vet hur du kan påverka, ta kontakt och se hur ditt engagemang och dina idéer kan fångas upp. Ta gärna gärna kontakt med mig så kan vi bolla tankar och idéer hur ni kan förbättra er innovationsförmåga.

 

Att ta med sig:

  • Innovation är allas förtjänst och ansvar.
  • Att bara anställa en person som ansvarar för innovation löser inget, utan kan vara kontra-produktivt.
  • Innovationchefer finns, och är mest vanliga i större bolag.
  • Chief Innovation Officer är den engelska motsvarigheten.

 

Ps. Nästa gång går vi konkret igenom flera innovationer inom olika branscher och hur dessa kan relatera till dig!

// Jimmy Antonsson

Business Development Manager

jimmy@inventiveboard.com

Mer från InventiveBoard


Innovationshastighet och radikalitet

Syftet med en studie var att undersöka sambandet mellan innovationshastigheten och radikalitet, dvs produkt- och processinnovationer. En enkätundersökning genomfördes av företag i högteknologiska branscher (halvledarkomponenter, videoutrustning och datorutrustning). Hypoteser testades med hjälp av en hierarkisk multipel regressionsanalys. Resultaten visade en signifikant positiv korrelation mellan innovationshastighet…

Läs mer

Prestationsmätning som stödjer innovation

Hur kan prestationsmätning hjälpa team att bli framgångsrika med innovationsarbete? Många chefer och ledare har insett att processfokuserade och multifunktionella team dramatiskt kan förbättra hur företag levererar produkter och tjänster till kunder. Traditionella prestationsmätningssystem har inte bara misslyckats med att stödja dessa team, utan också…

Läs mer