Behövs en innovationschef egentligen?

Uppskattad lästid: 2-3 minuter. Innovation är viktigt. Det tror jag många kan hålla med om. För att bibehålla konkurrentkraft, för att öka tillväxten, för att inte bli frånsprungen eller för att inspirera och behålla personal. Anledningarna är många. Men att dedikera specifika resurser, i form av en tjänst för innovation, är inte lika självklart. Vissa tycker att innovation är lika självklart som marknadsföring, och därför behöver en egen avdelning. Andra menar att innovation är sprungen från alla möjliga håll och från olika avdelningar och kompetenser, och skulle lida om en specifik person skulle ansvara för hela företagets innovationsarbete. Behövs en innovationschef egentligen? Tim Cook, VD på Apple, har sagt att:

 

Behöver man anställa en Innovationschef så är man illa ute, innovation är alla medarbetares ansvar” (fritt översatt från engelska).

 

Innovationschef

 

 

Och vi på InventiveBoard vill hålla med om att ett företags innovationsförmåga är alla medarbetares förtjänst och ansvar. Om man förtydligar så tror vi att samarbetet mellan avdelningar, personer och kompetenser är nyckeln för att öka ens innovationsförmåga. Så även om man har en Innovationschef så behövs återkommande interaktion och input från alla medarbetare.

 

Behövs en Innovationschef?

I USA är det mer utbrett med att dedikera specifika tjänster åt innovation, sk. ”chief innovation officer”. Men det kommer allt mer i Sverige också. TV4, SCA, Ericsson har alla omformulerat eller nyanställt för att tillsätta tjänsten som innovationschef. Som du ser så är det större bolag. Medelstora bolag har som oftast inte en specifik person som ansvarar för innovation. Ett tecken på att dessa bolag inte värderar innovation högt? Inte alls! Startups som övergått till tillväxtbolag, och sedan medelstora bolag lever ofta på innovation, och är ofta ens anledning till existens. Men när företaget väl växer och börjar anställa, kommer ofta supportfunktioner som HR, R&D, IT/IS före innovation.

Ibland finns en innovationschef, ibland inte. Har du en sådan i ditt företag, och inte vet hur du kan påverka, ta kontakt och se hur ditt engagemang och dina idéer kan fångas upp. Ta gärna gärna kontakt med mig så kan vi bolla tankar och idéer hur ni kan förbättra er innovationsförmåga.

 

Att ta med sig:

  • Innovation är allas förtjänst och ansvar.
  • Att bara anställa en person som ansvarar för innovation löser inget, utan kan vara kontra-produktivt.
  • Innovationchefer finns, och är mest vanliga i större bolag.
  • Chief Innovation Officer är den engelska motsvarigheten.

 

Ps. Nästa gång går vi konkret igenom flera innovationer inom olika branscher och hur dessa kan relatera till dig!

// Joakim Wahlberg

joakim@inventiveboard.com

Mer från InventiveBoard


Ekonomistyrningens roller vid produktutveckling

Ungefärlig lästid: 4-5 min. En studie undersökte de sätt på vilket ekonomistyrning sker i en produktutvecklingskontext. Syfte var att ge nya insikter om de olika roller som styrning kan spela i detta sammanhang. Specifikt undersökte man ekonomistyrningens roller vid produktutveckling. Under nio månader genomförde forskare en…

Läs mer

Hur bör innovationers tidiga fas styras?

Ungefärlig lästid: 4-6 min. En studie undersökte ekonomistyrning i innovationers tidiga fas, och hur användning av styrmedel är relaterade till strategisk förnyelse (som tecken på innovation). Grunden för framgångsrik utveckling av nya produkter skapas redan i innovationers tidiga fas. Det innefattar här de aktiviteter som sker innan ett formellt…

Läs mer