Effekter av avtalsval på kreativitet

kreativitet och avtal

Anställningsavtal med resultatbaserad ersättning kan påverka produktiviteten och kreativitet både genom att motivera till ansträngning. Genom att företag kan locka till sig medarbetarna vars förmågor är bäst lämpliga relaterat till de erbjudna avtalen. Genom att använda ett experiment där deltagarna designar ”rebus pussel”, testade en studie huruvida de inkrementella fördelarna med avtal genom självselektion. Detta omfattade en flerdimensionell prestationsmiljö där deltagarna kunde välja mellan ett avtal som belönar både kvantitet och kreativitet kontra ett avtal som bara belönar kvantitet.

 

Kreativitet och avtal

Resultaten tyder på att deltagarna som väljer ett kreativitetsbaserat lönesystem uppfattar sig ha större kreativ potential än de som väljer ett rent kvantitativ lönesystem. Denna upplevda kreativa fördel yttrar sig i överlägsna initiala kreativitetsratingar av deltagarnas produktivitetsoutput. Men aggregerat över tid förändrades detta. Deltagarna med ett rent kvantitativ lönesystem passerade deltagare med lönesystem baserat på kreativitet avseende produktivitetsoutput, oavsett om kontrakt avtalen var självvald eller slumpmässigt vald.

 

Vad du kan ta med dig:

Slutsatsen är att konsekvenserna av kontraktsval på kreativitetsbaserad produktivitet beror på betydelsen av den initiala fördel som de deltagare får som väljer kreativitetsbaserade avtal.

 

 

Referenser:

Kachelmeier, S. J., Williamson, M. G., 2010. Attracting creativity: the initial and aggregate

Effects of contract section on creativity-weighted productivity. The Accounting Review 85 (5), 1669–1691.

Tillgänglig på: http://www.aaajournals.org/doi/abs/10.2308/accr.2010.85.5.1669

Mer från InventiveBoard


Behövs innovationschefer egentligen?

Uppskattad lästid: 2-3 minuter.     Innovation är viktigt. Det tror jag många kan hålla med om. För att bibehålla konkurrentkraft, för att öka tillväxten, för att inte bli frånsprungen eller för att inspirera och behålla personal. Anledningarna är många. Men att dedikera specifika resurser,…

Läs mer

Ekonomistyrningens roll för radikala innovationer

Uppskattad lästid: 7-9 minuter.  Vilken är ekonomistyrningens roll för radikala innovationer? Innovation är inget enskilt koncept. Inkrementella innovationer handlar om förbättringar, medan radikala innovationer handla om upptäckter.  Radikala innovationer leder till en väsentlig förbättring eller öppnar helt nya möjligheter. En studie rapporterar resultaten från ett…

Läs mer