Att skapa en innovationskultur

Ungefärlig lästid: 3-5 min. Förstör ensidiga konversationer era ansträngningar att skapa en innovationskultur?

Ni försöker lyssna på era medarbetare. Ni använder en förslagslåda, håller brainstorming sessioner, och gör chefer tillgänglig för att lyssna på medarbetarnas åsikter. Men vad händer sedan?

Lämnar ni era medarbetare utanför när det gäller att följa upp deras idéer?

Ensidiga konversationer är sällan produktiva, särskilt när det gäller innovation eller förbättringar. Skapa en mer innovativ organisationskultur genom att öka öppenheten och kommunikationen i organisationen och anamma följande aspekter i ert innovationsprogram.

 

innovationskultur

 

Att skapa en innovationskultur

Innovationsprocess

Ge medarbetarna insyn i ert innovationsprogram. Från era innovationsmål och strategiska avgränsningar till gransknings- och utvecklingsprocessen för nya idéer. Främja kunskapsdelning inom hela organisationen genom att se till att medarbetare har möjlighet att veta vad som händer bakom kulisserna. Glöm inte att göra era chefer tillgängliga för att svara på frågor och ge vägledning till de medarbetare som ville ha en aktiv roll i innovationsarbetet.

 

Medarbetarnas engagemang

När alla medarbetare vet vad som händer bakom kulisserna leder detta till att de tar mer ansvar. En stark innovationskultur bygger på engagerade medarbetare, att organisationen har en plan för att säkerställa att medarbetare vet vad som händer, och hur deras ansvarstagande hjälper till att flytta organisationen framåt. Medarbetare ges också möjlighet att uttrycka sina åsikter, dela sina tankar, och ge och få feedback på sina idéer och prestation.

 

Individuella bidrag

Om ni får idéer, feedback, eller andra bidrag från era medarbetare, ge inte bara ett enkelt ”tack” för deras ansträngningar. Gå vidare genom att ge dem kvalitativ feedback på deras prestationer (både positiva och konstruktiva), och håll dem informerade om statusen för deras innovationsprojekt – i de fall innovationsprojekt har blivit överlåtna till en annan avdelning för granskning eller utveckling.

 

Nästa steg

Återigen är öppenhet viktigt när det gäller att skapa en innovationskultur. Ni bör inte bara hålla konversationerna uppe kring era medarbetares idéer. Ge dem också information om er utvecklingsprocess och möjlighet att själva spela en större roll i innovationsutvecklingsprocessen. Medan detta inte är direkt relaterade till kunskapsutbyte, bidrar dessa möjligheter till att påskynda er utvecklingsprocess och ger medarbetare möjlighet att spela en roll vid utvärdering och utveckling av idéer till konkreta produkter, tjänster, och processer.

Mer från InventiveBoard


Affärsmodellinnovation by Airbnb

Ungefärlig lästid: 6-8 min. Vi kommer gå igenom några specifika företags innovativa affärsmodeller i den här bloggen. I det här inlägget hamnar affärsmodellinnovation hos Airbnb under vårt stetoskop. För er som lyckas undkomma Airbnb framfart, kolla här eller en kort beskrivning här för att komma ikapp. Airbnb…

Läs mer

Tankar kring svenska företags innovationsledning

Långläsning / helgläsning. Tankar kring svenska företags ineffektivitet i innovationsledning. Hur vi ska använda innovation som strategi för att överleva? Flertalet gånger möter vi en nyhetsmorgon som skanderar att jobben försvinner till låglöneländer. På radion hör vi om hur vi inte längre kan konkurrera med…

Läs mer