Att skapa en innovationskultur

Ungefärlig lästid: 3-5 min. Förstör ensidiga konversationer era ansträngningar att skapa en innovationskultur?

Ni försöker lyssna på era medarbetare. Ni använder en förslagslåda, håller brainstorming sessioner, och gör chefer tillgänglig för att lyssna på medarbetarnas åsikter. Men vad händer sedan?

Lämnar ni era medarbetare utanför när det gäller att följa upp deras idéer?

Ensidiga konversationer är sällan produktiva, särskilt när det gäller innovation eller förbättringar. Skapa en mer innovativ organisationskultur genom att öka öppenheten och kommunikationen i organisationen och anamma följande aspekter i ert innovationsprogram.

 

innovationskultur

 

Att skapa en innovationskultur

Innovationsprocess

Ge medarbetarna insyn i ert innovationsprogram. Från era innovationsmål och strategiska avgränsningar till gransknings- och utvecklingsprocessen för nya idéer. Främja kunskapsdelning inom hela organisationen genom att se till att medarbetare har möjlighet att veta vad som händer bakom kulisserna. Glöm inte att göra era chefer tillgängliga för att svara på frågor och ge vägledning till de medarbetare som ville ha en aktiv roll i innovationsarbetet.

 

Medarbetarnas engagemang

När alla medarbetare vet vad som händer bakom kulisserna leder detta till att de tar mer ansvar. En stark innovationskultur bygger på engagerade medarbetare, att organisationen har en plan för att säkerställa att medarbetare vet vad som händer, och hur deras ansvarstagande hjälper till att flytta organisationen framåt. Medarbetare ges också möjlighet att uttrycka sina åsikter, dela sina tankar, och ge och få feedback på sina idéer och prestation.

 

Individuella bidrag

Om ni får idéer, feedback, eller andra bidrag från era medarbetare, ge inte bara ett enkelt ”tack” för deras ansträngningar. Gå vidare genom att ge dem kvalitativ feedback på deras prestationer (både positiva och konstruktiva), och håll dem informerade om statusen för deras innovationsprojekt – i de fall innovationsprojekt har blivit överlåtna till en annan avdelning för granskning eller utveckling.

 

Nästa steg

Återigen är öppenhet viktigt när det gäller att skapa en innovationskultur. Ni bör inte bara hålla konversationerna uppe kring era medarbetares idéer. Ge dem också information om er utvecklingsprocess och möjlighet att själva spela en större roll i innovationsutvecklingsprocessen. Medan detta inte är direkt relaterade till kunskapsutbyte, bidrar dessa möjligheter till att påskynda er utvecklingsprocess och ger medarbetare möjlighet att spela en roll vid utvärdering och utveckling av idéer till konkreta produkter, tjänster, och processer.

Mer från InventiveBoard


Best practice för att granska idéer

Ungefärlig lästid: 2-3 min. Denna bloggpost handlar om best practice för att granska idéer. Att få nya idéer är bara hälften av slaget. Men hur ser egentligen er granskningsprocess av idéerna ut?     Oavsett om ni använder en förslagslåda för att få lite feedback…

Läs mer

Förslagslåda vs idéhanteringssystem

Ungefärlig lästid: 5-7 min. Vad skiljer förslagslåda vs idéhanteringssystem? Förslagslådan var embryot till dagens idéhanteringssystem. Vi går igenom begreppen.   Förslagslåda vs idéhanteringssystem Vem kom på idén ”förslagslåda”? Den skulle jag vilja prata med. Vem influerade till att förslagslådan skulle införas på företag och organisationer på 80- och…

Läs mer