Att skapa en innovationskultur

Ungefärlig lästid: 3-5 min. Förstör ensidiga konversationer era ansträngningar att skapa en innovationskultur?

Ni försöker lyssna på era medarbetare. Ni använder en förslagslåda, håller brainstorming sessioner, och gör chefer tillgänglig för att lyssna på medarbetarnas åsikter. Men vad händer sedan?

Lämnar ni era medarbetare utanför när det gäller att följa upp deras idéer?

Ensidiga konversationer är sällan produktiva, särskilt när det gäller innovation eller förbättringar. Skapa en mer innovativ organisationskultur genom att öka öppenheten och kommunikationen i organisationen och anamma följande aspekter i ert innovationsprogram.

 

innovationskultur

 

Att skapa en innovationskultur

Innovationsprocess

Ge medarbetarna insyn i ert innovationsprogram. Från era innovationsmål och strategiska avgränsningar till gransknings- och utvecklingsprocessen för nya idéer. Främja kunskapsdelning inom hela organisationen genom att se till att medarbetare har möjlighet att veta vad som händer bakom kulisserna. Glöm inte att göra era chefer tillgängliga för att svara på frågor och ge vägledning till de medarbetare som ville ha en aktiv roll i innovationsarbetet.

 

Medarbetarnas engagemang

När alla medarbetare vet vad som händer bakom kulisserna leder detta till att de tar mer ansvar. En stark innovationskultur bygger på engagerade medarbetare, att organisationen har en plan för att säkerställa att medarbetare vet vad som händer, och hur deras ansvarstagande hjälper till att flytta organisationen framåt. Medarbetare ges också möjlighet att uttrycka sina åsikter, dela sina tankar, och ge och få feedback på sina idéer och prestation.

 

Individuella bidrag

Om ni får idéer, feedback, eller andra bidrag från era medarbetare, ge inte bara ett enkelt ”tack” för deras ansträngningar. Gå vidare genom att ge dem kvalitativ feedback på deras prestationer (både positiva och konstruktiva), och håll dem informerade om statusen för deras innovationsprojekt – i de fall innovationsprojekt har blivit överlåtna till en annan avdelning för granskning eller utveckling.

 

Nästa steg

Återigen är öppenhet viktigt när det gäller att skapa en innovationskultur. Ni bör inte bara hålla konversationerna uppe kring era medarbetares idéer. Ge dem också information om er utvecklingsprocess och möjlighet att själva spela en större roll i innovationsutvecklingsprocessen. Medan detta inte är direkt relaterade till kunskapsutbyte, bidrar dessa möjligheter till att påskynda er utvecklingsprocess och ger medarbetare möjlighet att spela en roll vid utvärdering och utveckling av idéer till konkreta produkter, tjänster, och processer.

Mer från InventiveBoard


Att få innovation hända i organisationer

Det är av största vikt att förstå vad som driver framgångsrik innovation. En studie undersökte en hypotes om att organisatorisk innovation är en funktion av individuella medarbetares insatser och organisatoriska styrmedel för att underlätta kreativitet. Undersökningsmodellen i studien formulerar kreativitet som en egenskap av tankeprocesser…

Läs mer

Medarbetarna bör besluta om innovation?

Ungefärlig lästid: 2-3 minuter. Hur många chefer och ledare funderar över om medarbetarna besluta om innovation? Bör medarbetarna besluta om innovation?  Svensk ledarskapsstil är ju ändå platt, finns knapp någon hierarki, och konsensus framför allt. Eller hur?  Vi har redan gått igenom att medarbetare och…

Läs mer