Att generera idéer för kontinuerlig innovation

att-generera-idéer

En studie undersökte förmågan att generera idéer till innovationer i stora organisationer. Förmågan att generera idéer innefattar lednings- och organisatoriska processer för att stimulera, identifiera, välja och implementera idéer. För att undersöka hur denna förmåga manifesteras och används i företag, genomförde forskare fallstudier av fyra svenska bolag.

 

Att generera idéer

Resultaten från studien visar att det finns olika sätt att generera idéer till innovationer. Forskarna pekar på några paradoxaler och även några praktiska implikationer av studien. Företag kan dra nytta av ett brett och balanserat förhållningssätt när man bygger upp den organisatoriska förmågan att generera idéer:

 

  • Balansera formella strukturer som tydliga processer, roller och system med att tillsätta resurser som behövs för att hantera informella strukturer
  • Att hitta en balans mellan styrning och frihet, i sökandet efter idéer, framstår som en viktig uppgift för management
  • Företag bör fundera igenom hur man anamma ett öppet förhållningssätt till innovation för att få ut maximalt av den interna innovationspotentialen, samtidigt som man hanterar frågor kring immateriella rättigheter på ett genomtänkt sätt

 

Referenser:

Björk, J., Boccardelli, P. Magnusson, M., 2010. Ideation capabilities for continuous innovation. Creativity and Innovation Management 19 (4), 385–396.

http://onlinelibrary.wiley.com/ideation-for-continuos-innovation

Mer från InventiveBoard


Styrsystem påverkar kreativitet positivt

  En studie gav insikter om de kanaler genom vilka ekonomistyrning och styrsystem utövar ett inflytande på produktinnovation genom att undersöka i vilken utsträckning olika former av styrsystem, dvs. värdesystem, diagnostiska styrsystem och interaktiva styrsystem, är direkt förknippade med olika faserna i innovationsprocesser. Styrsystem påverkar kreativitet…

Läs mer

Produktutveckling eller processförbättring?

Ungefärlig lästid: 5-7 min. Hur arbetar organisationer lämpligast med produktutveckling och processförbättring? Vad är viktigt relaterat till produktutveckling? Vad skall fokuseras på vid processförbättringar? Här är några praktiska tips.   Produktutveckling Inkludera medarbetare från olika avdelningar för att generera och diskutera idéer till er produktutveckling. Efter…

Läs mer