Att generera idéer för kontinuerlig innovation

att-generera-idéer

En studie undersökte förmågan att generera idéer till innovationer i stora organisationer. Förmågan att generera idéer innefattar lednings- och organisatoriska processer för att stimulera, identifiera, välja och implementera idéer. För att undersöka hur denna förmåga manifesteras och används i företag, genomförde forskare fallstudier av fyra svenska bolag.

 

Att generera idéer

Resultaten från studien visar att det finns olika sätt att generera idéer till innovationer. Forskarna pekar på några paradoxaler och även några praktiska implikationer av studien. Företag kan dra nytta av ett brett och balanserat förhållningssätt när man bygger upp den organisatoriska förmågan att generera idéer:

 

  • Balansera formella strukturer som tydliga processer, roller och system med att tillsätta resurser som behövs för att hantera informella strukturer
  • Att hitta en balans mellan styrning och frihet, i sökandet efter idéer, framstår som en viktig uppgift för management
  • Företag bör fundera igenom hur man anamma ett öppet förhållningssätt till innovation för att få ut maximalt av den interna innovationspotentialen, samtidigt som man hanterar frågor kring immateriella rättigheter på ett genomtänkt sätt

 

Referenser:

Björk, J., Boccardelli, P. Magnusson, M., 2010. Ideation capabilities for continuous innovation. Creativity and Innovation Management 19 (4), 385–396.

http://onlinelibrary.wiley.com/ideation-for-continuos-innovation

Mer från InventiveBoard


Medarbetare som användardrivna innovatörer och idéhanteringssystem

Beräknad lästid: 2-4 minuter. En grupp av forskare fokuserade medarbetare som användardrivna innovatörer.     Medarbetare som användardrivna innovatörer Tidigare forskning har studerat så kallad ’användardriven innovation’ eller ‘användardrivna innovatörer’. Där har man fokuserat på organisationer som potentiella användarinnovatörer. Med användarinnovatörer menas att man skapar en…

Läs mer

Verksamhetsstyrning – en del av innovationsprocessen?

Forskning på temat företagens entreprenörskap har ökat stadigt under de senaste årtiondena, till stor del på grund av kopplingen mellan produkt-marknad och teknisk innovation (dvs. konsekvenserna av företagens entreprenörskapsaktiviteter) och företagets framgång. På samma sätt finns det empiriskt stöd för att verksamhetsstyrning (eller ekonomistyrning) är…

Läs mer