Att generera idéer för kontinuerlig innovation

Ungefärlig lästid 5-7 minuter. En studie undersökte förmågan att generera idéer till innovationer i stora organisationer. Förmågan att generera idéer innefattar lednings- och organisatoriska processer för att stimulera, identifiera, välja och implementera idéer. Förmågan att generera idéer är en grundläggande förmåga, eftersom den syftar till att säkerställa ett företags framtida överlevnad genom att välja idéer och styra organisationen för att uppnå de rätta resurserna för de nya affärsområden. Följaktligen kan förmågan att generera idéer ses som en viktig del av det utbredda och populära konceptet med dynamiska förmågor, eftersom de fokuserar kapaciteten att anpassa organisationen till en dynamisk och konkurrensutsatt omvärld.

 

Att generera idéer

 

För att undersöka hur denna förmåga manifesteras och används i företag, genomförde forskare fallstudier av fyra svenska bolag. Förutom semi-strukturerade intervjuer med innovationsledare och FoU-chefer genomförde forskarna en fullständig innovationsrevision hos ett av de fyra företagen. Man genomförde bland annat intervjuer, samt två onlineundersökningar hos ett stort antal anställda som arbetar med innovationsaktiviteter. Observationer från intervjuerna och innovationsrevisioner presenterades för företrädare för företagen vid ett antal tillfällen för validering och konstruktiv feedback.

 

Att generera idéer

Resultaten från studien visar att det finns olika sätt att generera idéer till innovationer. Forskarna pekar på några paradoxaler och även några praktiska implikationer av studien. Företag kan dra nytta av ett brett och balanserat förhållningssätt när man bygger upp den organisatoriska förmågan att generera idéer:

 

  • Balansera formella strukturer som tydliga processer, roller och system med att tillsätta resurser som behövs för att hantera informella strukturer
  • Att hitta en balans mellan styrning och frihet, i sökandet efter idéer, framstår som en viktig uppgift för management
  • Företag bör fundera igenom hur man anamma ett öppet förhållningssätt till innovation för att få ut maximalt av den interna innovationspotentialen, samtidigt som man hanterar frågor kring immateriella rättigheter på ett genomtänkt sätt

 

Referenser:

Björk, J., Boccardelli, P. Magnusson, M., 2010. Ideation capabilities for continuous innovation. Creativity and Innovation Management 19 (4), 385–396.

Tillgänglig från: http://onlinelibrary.wiley.com/ideation-for-continuos-innovation

Mer från InventiveBoard


Hur bör innovationers tidiga fas styras?

Ungefärlig lästid: 4-6 min. En studie undersökte ekonomistyrning i innovationers tidiga fas, och hur användning av styrmedel är relaterade till strategisk förnyelse (som tecken på innovation). Grunden för framgångsrik utveckling av nya produkter skapas redan i innovationers tidiga fas. Det innefattar här de aktiviteter som sker innan ett formellt…

Läs mer

Best practice för att granska idéer

Ungefärlig lästid: 2-3 min. Denna bloggpost handlar om best practice för att granska idéer. Att få nya idéer är bara hälften av slaget. Men hur ser egentligen er granskningsprocess av idéerna ut?     Oavsett om ni använder en förslagslåda för att få lite feedback…

Läs mer