Att attrahera kreativa medarbetare

Ungefärlig lästid: 3-4 min. Anställningsavtal med resultatbaserad ersättning kan påverka produktiviteten och kreativitet genom att motivera till ansträngning. Dessutom kan anställningsavtal med resultatbaserad ersättning medföra att företag kan locka till sig medarbetarna vars förmågor är bäst lämpliga i en sådan miljö. Genom att använda ett experiment där deltagarna designar ”rebus pussel”, testade en studie de inkrementella fördelarna med avtal genom självselektion. Detta omfattade en flerdimensionell prestationsmiljö där deltagarna kunde välja mellan ett avtal som belönar både kvantitet och kreativitet kontra ett avtal som bara belönar kvantitet. Dvs studien fokuserar på möjligheter för arbetsgivare att attrahera kreativa medarbetare genom anställningsavtal.

 

Att attrahera kreativa medarbetare

Vid 10 olika sessioner deltog 8-10 volontärer i 75-minuters experiment, vilket gav totalt 90 deltagare i studien. Uppgiften var att utforma ”rebus-pussel”. Dessa definieras enligt instruktionerna som en ”slags gåta där ord och/eller diagram som kan användas för att representera en välbekant term eller fras. Instruktioner var att:

”… medan vi inte ställer några regler för de olika rebuspusselarna du kan skicka in, värderar vi både antalet olika pussel du konstruerar (dvs kvantitet) och kreativiteten hos dessa pussel (dvs. pussel med orginella idéer, innovativa och smarta).” (Kachelmeier och Williamson, 2010, s. 1673. fritt översatt från Engelska).

 

Att attrahera kreativa medarbetare genom anställningsavtal

Resultaten tyder på att deltagarna som väljer ett kreativitetsbaserat lönesystem uppfattar sig ha större kreativ potential än de som väljer ett rent kvantitativ lönesystem. Denna upplevda kreativa fördel yttrar sig i överlägsna initiala kreativitetsratingar av deltagarnas produktivitetsoutput. Men aggregerat över tid förändrades detta. Deltagarna med ett rent kvantitativ lönesystem passerade deltagare med lönesystem baserat på kreativitet avseende produktivitetsoutput. Detta oavsett om kontrakten/avtalen var självvald eller slumpmässigt valda.

 

Vad du kan ta med dig:

Slutsatsen är att konsekvenserna av kontraktsval på kreativitetsbaserad produktivitet beror på betydelsen av den initiala fördel som de deltagare får som väljer kreativitetsbaserade avtal.

De potentiella fördelarna med kontraktsval i en mångdimensionell miljö som värderar både kvantitet och kreativitet tycks vara beroende av vad som är viktigast. Dvs en snabb uppstart (initial kreativitet), eller en hållbar produktion (aggregat kreativitet – viktad produktivitet) .

 

Referenser:

Kachelmeier, S. J., Williamson, M. G., 2010. Attracting creativity: the initial and aggregate effects of contract section on creativity-weighted productivity. The Accounting Review 85 (5), 1669–1691.

Tillgänglig på: http://www.aaajournals.org/doi/abs/10.2308/accr.2010.85.5.1669

Mer från InventiveBoard


Att outsourca innovation

Ungefärlig lästid: 4-8 minuter. Att outsourca innovation kan vara en strategi för att bli innovativ. Vi visar varför man bör satsa på att skapa en egen innovationsförmåga.   Outsourca innovation? Kan man inte outsourca innovationsarbetet till konkurrenterna och sedan köpa upp dem? Anta att ditt…

Läs mer

Organisk och mekanisk styrning av innovation

Ungefärlig lästid: 4-5 min. En studie undersökte organisk och mekanisk styrning av innovation. Mer konkret fokuserade studien de indirekta effekter som mekanisk och organisk styrning har på projekts resultat genom innovativitet vid upptäckande och exploaterande aktiviteter i innovationsprojekt. Forskarna undersökte också eventuell samverkande effekt som mekanisk…

Läs mer