Att attrahera kreativa medarbetare

Ungefärlig lästid: 3-4 min. Anställningsavtal med resultatbaserad ersättning kan påverka produktiviteten och kreativitet genom att motivera till ansträngning. Dessutom kan anställningsavtal med resultatbaserad ersättning medföra att företag kan locka till sig medarbetarna vars förmågor är bäst lämpliga i en sådan miljö. Genom att använda ett experiment där deltagarna designar ”rebus pussel”, testade en studie de inkrementella fördelarna med avtal genom självselektion. Detta omfattade en flerdimensionell prestationsmiljö där deltagarna kunde välja mellan ett avtal som belönar både kvantitet och kreativitet kontra ett avtal som bara belönar kvantitet. Dvs studien fokuserar på möjligheter för arbetsgivare att attrahera kreativa medarbetare genom anställningsavtal.

 

Att attrahera kreativa medarbetare

Vid 10 olika sessioner deltog 8-10 volontärer i 75-minuters experiment, vilket gav totalt 90 deltagare i studien. Uppgiften var att utforma ”rebus-pussel”. Dessa definieras enligt instruktionerna som en ”slags gåta där ord och/eller diagram som kan användas för att representera en välbekant term eller fras. Instruktioner var att:

”… medan vi inte ställer några regler för de olika rebuspusselarna du kan skicka in, värderar vi både antalet olika pussel du konstruerar (dvs kvantitet) och kreativiteten hos dessa pussel (dvs. pussel med orginella idéer, innovativa och smarta).” (Kachelmeier och Williamson, 2010, s. 1673. fritt översatt från Engelska).

 

Att attrahera kreativa medarbetare genom anställningsavtal

Resultaten tyder på att deltagarna som väljer ett kreativitetsbaserat lönesystem uppfattar sig ha större kreativ potential än de som väljer ett rent kvantitativ lönesystem. Denna upplevda kreativa fördel yttrar sig i överlägsna initiala kreativitetsratingar av deltagarnas produktivitetsoutput. Men aggregerat över tid förändrades detta. Deltagarna med ett rent kvantitativ lönesystem passerade deltagare med lönesystem baserat på kreativitet avseende produktivitetsoutput. Detta oavsett om kontrakten/avtalen var självvald eller slumpmässigt valda.

 

Vad du kan ta med dig:

Slutsatsen är att konsekvenserna av kontraktsval på kreativitetsbaserad produktivitet beror på betydelsen av den initiala fördel som de deltagare får som väljer kreativitetsbaserade avtal.

De potentiella fördelarna med kontraktsval i en mångdimensionell miljö som värderar både kvantitet och kreativitet tycks vara beroende av vad som är viktigast. Dvs en snabb uppstart (initial kreativitet), eller en hållbar produktion (aggregat kreativitet – viktad produktivitet) .

 

Referenser:

Kachelmeier, S. J., Williamson, M. G., 2010. Attracting creativity: the initial and aggregate effects of contract section on creativity-weighted productivity. The Accounting Review 85 (5), 1669–1691.

Tillgänglig på: http://www.aaajournals.org/doi/abs/10.2308/accr.2010.85.5.1669

Mer från InventiveBoard


Att materialisera investeringar i innovationsförmåga

Ungefärlig lästid: 5-7 min. I innovativa miljöer står företag inför ett styrproblem. Å ena sidan behöver ledningen styra medarbetare genom att övervakar målsättningar och beteenden. Men å andra sidan måste ledningen också se till att medarbetarna har tillräckligt med utrymme för att själva söka efter innovativa lösningar och kunna agera på nya möjligheter….

Läs mer

Innovationer och prestation inom tillverkningsindustrin

Lästid: 2-3 minuter. Små och medelstora företag verksamma inom tillverkningsindustrin ger ett betydande bidrag till den ekonomiska tillväxten. Men den största delen av forskning om innovationer och prestation inom tillverkningsindustrin har fokuserat på stora organisationer. Drivkrafter för innovationer En studie har dock identifierat drivkrafter för innovationer…

Läs mer