Användning av prestationsstyrningssystem

Prestationsstyrningssystem

En studie visar hur användningen av prestationsstyrningssystem påverkar chefers uppfattning av tillfredsställelse, effektiviteten i styrsystemet och prestanda relaterade till innovationsprocessen. En explorativ empirisk forskningsstudie genomfördes på 85 chefer som är verksamma i italienska hälsovårdsorganisationer.

 

Anvädning av prestationsstyrningssystem kan ge missvisande resultat

De empiriska resultaten visar att interaktiv, i motsats till diagnostisk, användning av prestationsstyrningssystem ökar chefers tillfredsställelse med styrmedlet och chefers uppfattning om styrmedlets effektivitet. Traditionell diagnostisk användning av prestationsstyrningssystem är baserad på hierarki av information och befogenheter enligt logiken med feedback. Å andra sidan en interaktiv användning involverar direkt chefer på en viss nivå i verksamheten hos underordnade medarbetare.

Studien visade att det inte är själva styrmedlet som är ett hinder för innovation inom organisationer i allmänhet (och hälsoorganisationer i synnerhet), men diagnostisk användningen av styrmedlen. Detta hindrar samspelet mellan de medarbetare som utövar styrning och de medarbetare som omfattas av styrningen, vilket begränsar organisatoriskt lärande och därmed möjlighet att utveckla innovativa lösningar.

 

Referenser:

Demartini C., Mella, P., 2014. Beyond feedback control: the interactive use of performance management systems. Implications for process innovation in Italian healthcare organizations. The International Journal Of Health Planning And Management 29 (1), e1-e30.

Tillgänglig på: http://onlinelibrary.wiley.com/beyond-feedback-controll

Mer från InventiveBoard


Medarbetare som användardrivna innovatörer och idéhanteringssystem

Beräknad lästid: 2-4 minuter. En grupp av forskare fokuserade medarbetare som användardrivna innovatörer.     Medarbetare som användardrivna innovatörer Tidigare forskning har studerat så kallad ’användardriven innovation’ eller ‘användardrivna innovatörer’. Där har man fokuserat på organisationer som potentiella användarinnovatörer. Med användarinnovatörer menas att man skapar en…

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

Läs mer