Användning av prestationsstyrningssystem

Ungefärlig lästid: 3-4 min. Tillämpning och användningen av effektiva styrmedel inom hälsoområdet, särskilt den offentliga sektorn, utgör en viktig utmaning. Detta på grund av både den extraordinära expansionen inom de tjänster som tillhandahålls av den sektorn, att effektivt och effektivt reagera på människors hälsokrav och ökade ledarskap komplexitet med tillhandahållande av hälsovårdstjänster. En studie visar hur användningen av prestationsstyrningssystem påverkar chefers uppfattning av tillfredsställelse, effektiviteten i styrsystemet och prestanda relaterade till innovationsprocessen. En explorativ empirisk forskningsstudie genomfördes på 85 chefer som är verksamma i italienska hälsovårdsorganisationer.

Prestationsstyrningssystem

 

Studien fokuserade på diagnostisk och interaktiv användning av styrmedel och är de mekanismerna som ger stöd i genomförandet och/eller anpassning av strategier vid konkurrensutsatta miljöer. Fokus är dock inte relaterat till diagnostisk och interaktiv användning specifikt, utan istället till den kombination som producerar den dynamiska spänningen mellan diagnostisk och interaktiv användning. Denna studie definierar styrmedel som prestationsstyrningssystem.

 

Användning av prestationsstyrningssystem kan ge missvisande resultat

De empiriska resultaten visar att interaktiv, i motsats till diagnostisk, användning av prestationsstyrningssystem ökar chefers tillfredsställelse med styrmedlet och chefers uppfattning om styrmedlets effektivitet. Traditionell diagnostisk användning av prestationsstyrningssystem är baserad på hierarki av information och befogenheter enligt logiken med feedback. Å andra sidan en interaktiv användning involverar direkt chefer på en viss nivå i verksamheten hos underordnade medarbetare.

Studien visade att det inte är själva styrmedlet som är ett hinder för innovation inom organisationer i allmänhet (och hälsoorganisationer i synnerhet), men diagnostisk användningen av styrmedlen. Detta hindrar samspelet mellan de medarbetare som utövar styrning och de medarbetare som omfattas av styrningen. I sin tur begränsar detta organisatoriskt lärande och därmed möjlighet att utveckla innovativa lösningar.

 

Referenser:

Demartini C., Mella, P., 2014. Beyond feedback control: the interactive use of performance management systems. Implications for process innovation in Italian healthcare organizations. The International Journal Of Health Planning And Management 29 (1), e1-e30.

Tillgänglig på: http://onlinelibrary.wiley.com/beyond-feedback-controll

Mer från InventiveBoard


Förslagslåda vs idéhanteringssystem

Ungefärlig lästid: 5-7 min. Vad skiljer förslagslåda vs idéhanteringssystem? Förslagslådan var embryot till dagens idéhanteringssystem. Vi går igenom begreppen.   Förslagslåda vs idéhanteringssystem Vem kom på idén ”förslagslåda”? Den skulle jag vilja prata med. Vem influerade till att förslagslådan skulle införas på företag och organisationer på 80- och…

Läs mer

Styrning av forskning och utveckling

Litteraturen om styrning av medarbetare inom forskning och utveckling (FoU) förespråkar starkt att man skall styra FoU-projekt på ett projekt-för-projekt basis. Denna litteratur antyder att projekten ska hanteras på olika sätt beroende på projektets egenskaper såsom risk, tvetydighet och att man saknar rutiner. Till skillnad…

Läs mer