Användning av prestationsstyrningssystem

Ungefärlig lästid: 3-4 min. Tillämpning och användningen av effektiva styrmedel inom hälsoområdet, särskilt den offentliga sektorn, utgör en viktig utmaning. Detta på grund av både den extraordinära expansionen inom de tjänster som tillhandahålls av den sektorn, att effektivt och effektivt reagera på människors hälsokrav och ökade ledarskap komplexitet med tillhandahållande av hälsovårdstjänster. En studie visar hur användningen av prestationsstyrningssystem påverkar chefers uppfattning av tillfredsställelse, effektiviteten i styrsystemet och prestanda relaterade till innovationsprocessen. En explorativ empirisk forskningsstudie genomfördes på 85 chefer som är verksamma i italienska hälsovårdsorganisationer.

Prestationsstyrningssystem

 

Studien fokuserade på diagnostisk och interaktiv användning av styrmedel och är de mekanismerna som ger stöd i genomförandet och/eller anpassning av strategier vid konkurrensutsatta miljöer. Fokus är dock inte relaterat till diagnostisk och interaktiv användning specifikt, utan istället till den kombination som producerar den dynamiska spänningen mellan diagnostisk och interaktiv användning. Denna studie definierar styrmedel som prestationsstyrningssystem.

 

Användning av prestationsstyrningssystem kan ge missvisande resultat

De empiriska resultaten visar att interaktiv, i motsats till diagnostisk, användning av prestationsstyrningssystem ökar chefers tillfredsställelse med styrmedlet och chefers uppfattning om styrmedlets effektivitet. Traditionell diagnostisk användning av prestationsstyrningssystem är baserad på hierarki av information och befogenheter enligt logiken med feedback. Å andra sidan en interaktiv användning involverar direkt chefer på en viss nivå i verksamheten hos underordnade medarbetare.

Studien visade att det inte är själva styrmedlet som är ett hinder för innovation inom organisationer i allmänhet (och hälsoorganisationer i synnerhet), men diagnostisk användningen av styrmedlen. Detta hindrar samspelet mellan de medarbetare som utövar styrning och de medarbetare som omfattas av styrningen. I sin tur begränsar detta organisatoriskt lärande och därmed möjlighet att utveckla innovativa lösningar.

 

Referenser:

Demartini C., Mella, P., 2014. Beyond feedback control: the interactive use of performance management systems. Implications for process innovation in Italian healthcare organizations. The International Journal Of Health Planning And Management 29 (1), e1-e30.

Tillgänglig på: http://onlinelibrary.wiley.com/beyond-feedback-controll

Mer från InventiveBoard


Ekonomistyrning vid olika organisationsmetoder för innovation

Ungefärlig lästid: 4-6 min. En studie fokuserade på samband mellan ekonomistyrning och organisationsmetod vid innovationsarbete (OVI). Studien gjordes genom att undersöka ekonomistyrning vid interaktiv användning av styrmedel (i motsats till diagnostik användning av styrmedel).   Empiriska data samlades in via ett frågeformulär. Frågeformulären skickades ut…

Läs mer

Design av styrmedel vid produktutveckling

Ungefärlig lästid: 3-5 min. Vad påverkar design av styrmedel vid produktutveckling. Hur anpassar företag sina styrmedel efter specifika egenskaperna hos varje enskilt produktutvecklingsprojekt? En studie försökte bringa klarhet i detta. I studien undersökte man relationen mellan osäkerhet i projekten (marknad och teknologi), produktstrategi, och design av styrmedel….

Läs mer