Medarbetare som användardrivna innovatörer och idéhanteringssystem

Beräknad lästid: 2-4 minuter. En grupp av forskare fokuserade medarbetare som användardrivna innovatörer.

 

Medarbetare som användardrivna innovatörer.

 

Medarbetare som användardrivna innovatörer

Tidigare forskning har studerat så kallad ’användardriven innovation’ eller ‘användardrivna innovatörer’. Där har man fokuserat på organisationer som potentiella användarinnovatörer. Med användarinnovatörer menas att man skapar en innovation för egen användning i någon form. Dock finns lite kunskap om enskilda bidrag från medarbetare, som skapar innovation. Detta för att ta itu med sina egna specifika behov inom sina respektive organisationer.  En studie undersökte just detta. Studien undersökte förslag till innovationer som lämnats av medarbetare genom ett idéhanteringssystem.

 

Resultat

Forskarna fann att medarbetares idéer som avser lösa deras egna specifika behov är mer benägna än andra förslag att realiseras i praktiken i organisationen, oavsett idéernas utvecklingsnivå. Vidare fann forskarna att ursprunget av idéerna är en bättre prediktor för sannolikheten för antagande än idéernas utvecklingsnivå. Forskarna fann också att medarbetare som är användarinnovatörer oftare bidrar med förslag på helt nya produkter och tjänster. Detta förutom att de i högre grad bidrar till inkrementella processförbättringar.

 

Praktiska implikationer

Den största utmaningen med att driva idéhanteringssystem är att faktiskt generera goda idéer. Resultaten av denna studie har viktiga praktiska konsekvenser för chefer och ledare som arbetar med idéhantering och innovation, och mer specifikt för organisationer som har implementerat idéhanteringssystem.

 

Forskarna fann att innovationsförslag som gäller projekt där medarbetarna själva är inblandade och där medarbetaren har förväntningar om en personlig fördel i något avseende, är mer benägna att utmana befintliga processer och strukturer än andra idéer.

 

Studiens resultat tyder således på att om man identifierar de idéer från medarbetare som är användarinnovatörer, kan detta bidra till att förbättra det totala resultatet från organisationens idéhanteringssystem. Dessutom, genom att använda idéhanteringssystem och motivera medarbetare till att bidra med sina användarinnovationer, kan organisationer får ett verktyg som ger dem möjlighet att generera produkter och tjänster av mer radikal karaktär. Därtill, genom att fokusera på att användarna bidrar till att ökar andelen framgångsrikt inlämnade förslag, kan organisationer säkerställa ett hållbart idéhanteringssystem och motivera kostnaden för att driva det.

 

Referenser

Zejnilovic, L, Oliveira, P., Veloso, FM., 2012. Employees as user innovators: An empirical investigation of an idea management system. Paper presented at the annual meeting of the 43rd Decision Sciences Institute Annual Meeting, San Francisco, CA.

Tillgänglig på: http://papers.ssrn.com/userdriven-innovation

Mer från InventiveBoard


Belöningsstrukturer hos produktutvecklingsteam

En studie undersökte effekten av belöningsstrukturer på prestation hos tvärfunktionella produktutvecklingsteam/grupper. Chefer och ledare kan dra fyra slutsatser från resultaten i studien:  När det är lätt att utvärdera individuella prestationer i gruppen, kommer differentierade belöningar som är baserade på position/status i organisationen sannolikt att resultera…

Läs mer

Kunskapsutbyte genom intranät

Beräknad lästid: 3-5 minuter. Betydelsen av ett intranät, såsom ett internt idéhanteringssystem, för kunskapshantering är till stor del beroende av de värden av dess innehåll och de specifika verktyg som organisationer tillhandahåller sina medarbetare, samt dess slutliga användning i verksamheten. För många organisationer finns det ett…

Läs mer