Agile development och innovation?

Beräknad lästid: 3-4 minuter. Inom IT-svängen så används ofta programmeringsutvecklings-metoder som Scrum och Kanban, som både ligger under området agile development. Agile betyder ju smidig/lättrörlig på svenska. Fokus ligger på att kund är involverad under själva utvecklingsprocessen. Detta istället för att reglera allt genom kontakt och avtal. Fokus ligger på pågående utveckling istället för robust dokumentation. För ytterligare information Agil systemutveckling.

 

Agile development principer. Hur det överensstämmer med innovationsförmågan.
Agile metoden innebär att nya/ändrade krav inkommer, ibland sent i utvecklingen, vilket välkomnas. Idéer måste testas mot verkligheten, och förfinas, samarbetas kring, innan de är mogna att beslutas om.
Mjukvaran levereraras med korta frekventa intervaller så framsteg tas och kan ses hela tiden. Att lära sig av sina misstag är centralt för att förbättra sin innovationsförmåga.

 

Agile development inom innovation management?

Mycket överensstämmer, och innovation är uppenbarligen viktigt för mjukvaruföretag och IT intensiva företag. Men de principer som agile development går ut på appliceras ofta bra på andra branscher och företag också. Vem skulle inte vilja leverera delprojekt på kortare tid? Vem skulle inte vilja slippa jobba två år med en sak för att sedan inse att projektet gått över budget och produkten inte längre efterfrågas? Att testa idéer kontinuerligt har visats sig vara nyckeln till framgång.

 

Agile development

 

Att ta med dig:
  • Välkomna kunden eller användares input och feedback under utvecklingsprocessen.
  • Innovation handlar i mångt och mycket om att testa idéer.
  • Lär dig av dina individuella misstag, lär er av ert företags misstag.

 

Mer från InventiveBoard


Produktutveckling eller processförbättring?

Ungefärlig lästid: 5-7 min. Hur arbetar organisationer lämpligast med produktutveckling och processförbättring? Vad är viktigt relaterat till produktutveckling? Vad skall fokuseras på vid processförbättringar? Här är några praktiska tips.   Produktutveckling Inkludera medarbetare från olika avdelningar för att generera och diskutera idéer till er produktutveckling. Efter…

Läs mer

Svenska företags ineffektivitet i innovationledning

Långläsning / helgläsning Hur vi ska använda innovation som strategi för att överleva? Flertalet gånger möter vi en nyhetsmorgon som skanderar att jobben försvinner till låglöneländer. På radion hör vi om hur vi inte längre kan konkurrera med länderna i Öst med deras låga löner…

Läs mer