Agile development och innovation?

Beräknad lästid: 3-4 minuter

Inom IT-svängen så används ofta programmeringsutvecklings-metoder som Scrum och Kanban, som både ligger under området agile development. Agile betyder ju smidig/lättrörlig på svenska. Så metoden handlar tex om: fokus ligger mer på att kund är involverad istället för att reglera allt i kontakt och avtal. Fokus ligger på pågående utveckling istället för robust dokumentation. För ytterligare information Agil systemutveckling.

 

Agile development principer Hur det överensstämmer med innovationsförmågan
Agile metoden innebär att nya/ändrade krav inkommer, ibland sent i utvecklingen, vilket välkomnas. Idéer måste testas mot verkligheten, och förfinas, samarbetas kring, innan de är mogna att beslutas om.
Mjukvaran levereraras med korta frekventa intervaller så framsteg tas och kan ses hela tiden. Att lära sig av sina misstag, av erfarenheter man får när idéer testas, är centralt för att förbättra sin innovationsförmåga.
Agile development är innovation management?

Mycket överensstämmer, och innovation är uppenbarligen viktigt för mjukvaruföretag och IT intensiva företag. Men de principer som agile development går ut på appliceras ofta bra på andra branscher och företag också. Vem skulle inte vilja leverera delprojekt på kortare tid och slippa jobba två år med en sak, för att sedan inse att projektet gått över budget och produkten inte längre efterfrågas? Att testa idéer kontinuerligt har visats sig vara nyckeln till framgång.

Agile-development

Att ta med dig:
  • Välkomna kunden eller användares input och feedback under utvecklingsprocessen.
  • Innovation handlar i mångt och mycket om att testa idéer.
  • Lär dig av dina individuella misstag, lär er av ert företags misstag.

 

Mer från InventiveBoard


Affärsmodellinnovation by Airbnb

Ungefärlig lästid: 6-8 min Vi kommer gå igenom några specifika företags innovativa affärsmodell i den här bloggen. I det här inlägget hamnar Airbnb under vårt stetoskop. För er som lyckas undkomma Airbnb framfart, kolla här eller en kort beskrivning här för att komma ikapp. Airbnb anses…

Läs mer

Produktutveckling eller processförbättring?

Ungefärlig lästid: 5-7 min   Produktutveckling Inkludera medarbetare från olika avdelningar för att generera och diskutera idéer till er produktutveckling. Efter mötet / workshopen kan utveckling och idégenereringen av nya idéer fortsätta digitalt. Många idéer kläcks inte på beställning, utan poppar upp när man minst…

Läs mer