Agile development och innovation?

Beräknad lästid: 3-4 minuter. Inom IT-svängen så används ofta programmeringsutvecklings-metoder som Scrum och Kanban, som både ligger under området agile development. Agile betyder ju smidig/lättrörlig på svenska. Fokus ligger på att kund är involverad under själva utvecklingsprocessen. Detta istället för att reglera allt genom kontakt och avtal. Fokus ligger på pågående utveckling istället för robust dokumentation. För ytterligare information Agil systemutveckling.

 

Agile development principer. Hur det överensstämmer med innovationsförmågan.
Agile metoden innebär att nya/ändrade krav inkommer. Ibland sent i utvecklingen, vilket välkomnas. Idéer måste testas mot verkligheten, förfinas, och samarbetas kring Detta innan idéerna är mogna att beslutas om.
Mjukvaran levereras med korta frekventa intervaller. Därmed görs framsteg som kan ses hela tiden. Att lära sig av sina misstag är centralt för att förbättra sin innovationsförmåga.

 

Agile development inom innovation management?

Mycket överensstämmer, och innovation är uppenbarligen viktigt för mjukvaruföretag och IT intensiva företag. Men de principer som agile development går ut på appliceras ofta bra på andra branscher och företag också. Vem skulle inte vilja leverera delprojekt på kortare tid? Vem skulle inte vilja slippa jobba två år med en sak för att sedan inse att projektet gått över budget och produkten inte längre efterfrågas? Att testa idéer kontinuerligt har visats sig vara nyckeln till framgång.

 

Agile development

 

Att ta med dig:
  • Välkomna kunden eller användares input och feedback under utvecklingsprocessen.
  • Innovation handlar i mångt och mycket om att testa idéer.
  • Lär dig av dina individuella misstag, lär er av ert företags misstag.

 

Mer från InventiveBoard


Prestationsmått och styrning vid produktutveckling

Ungefärlig lästid: 4-6 min. En explorativ studie utfördes med syfte att undersöka styrning vid produktutveckling. Mer konkret undersöktes ekonomistyrning, med fokus på prestationsmått, vid produktutveckling. Studien fokuserade på tre aspekter av ekonomistyrning som chefer för produktutveckling anser vara viktiga. Dessa aspekter var: Produktutvecklingens position i företagets organisationsstruktur Själva…

Läs mer

Innovation personas

Beräknad tidsåtgång: 1-2 minuter. Innovation handlar om människor. Det handlar om de roller medarbetare kan anta, de hattar medarbetarna sätter på sig, de Innovation personas medarbetarna intar.   Befolkningen är uppdelad – vem är du? Vissa av oss gillar nya saker, och andra är lite…

Läs mer