Agile development och innovation?

Beräknad lästid: 3-4 minuter

Inom IT-svängen så används ofta programmeringsutvecklings-metoder som Scrum och Kanban, som både ligger under området agile development. Agile betyder ju smidig/lättrörlig på svenska. Så metoden handlar tex om: fokus ligger mer på att kund är involverad istället för att reglera allt i kontakt och avtal. Fokus ligger på pågående utveckling istället för robust dokumentation. För ytterligare information Agil systemutveckling.

 

Agile development principer Hur det överensstämmer med innovationsförmågan
Agile metoden innebär att nya/ändrade krav inkommer, ibland sent i utvecklingen, vilket välkomnas. Idéer måste testas mot verkligheten, och förfinas, samarbetas kring, innan de är mogna att beslutas om.
Mjukvaran levereraras med korta frekventa intervaller så framsteg tas och kan ses hela tiden. Att lära sig av sina misstag, av erfarenheter man får när idéer testas, är centralt för att förbättra sin innovationsförmåga.
Agile development är innovation management?

Mycket överensstämmer, och innovation är uppenbarligen viktigt för mjukvaruföretag och IT intensiva företag. Men de principer som agile development går ut på appliceras ofta bra på andra branscher och företag också. Vem skulle inte vilja leverera delprojekt på kortare tid och slippa jobba två år med en sak, för att sedan inse att projektet gått över budget och produkten inte längre efterfrågas? Att testa idéer kontinuerligt har visats sig vara nyckeln till framgång.

Agile-development

Att ta med dig:
  • Välkomna kunden eller användares input och feedback under utvecklingsprocessen.
  • Innovation handlar i mångt och mycket om att testa idéer.
  • Lär dig av dina individuella misstag, lär er av ert företags misstag.

 

Mer från InventiveBoard


Bör man budgetera innovation?

Uppskattad lästid: 4-6 minuter. Bör man budgetera innovation? Organisationer efterlyser allt större budgetstyrning av sina produktinnovationsprocesser. Viktiga orsaker till denna fokus är dels kostnader i sig för produktinnovation, och dels behovet av att förbättra företagens ekonomiska resultat genom innovationssatsningar. Däremot har tidigare forskning funnit ett antal…

Läs mer

Ekonomistyrningens påverkan på värdering av nystartade företag

Lästid: 2-3 minuter. En studie undersökte om ekonomistyrning, som implementerats av nystartade företag, påverkar värdering av dessa företag. Forskarna undersökte ett internationellt urval av nystartade företag, inklusive detaljerad information om införande av ekonomistyrning och företagens finansiella historik. Studien omfattar 66 nystartade företag som grundades mellan 1990…

Läs mer